HU

lovas {melléknév}

volume_up
lovas (és: hatalmas)
Fehér lovas bukkant fel a síneken, vörös zászlót lengetve.
Down the track came a man on a white horse, carrying a large red flag.
A nők bőröndöket és bútort raktak ki a házból, föl három várakozó lovas kocsira.
The women were lugging trunks and furniture from the house to three waiting horse-drawn wagons.
Ezek a kékrózsabeli lovas harcosok kihagytak a számításból valami fontosat.
These Bluerose horse-warriors missed something obvious and essential.
Ha jobbra kanyarodnak, akkor pontosan lovas üldözőik felé fognak vágtatni.
If they swung right, they would be heading directly at their mounted pur- suers.
- A fegyveres lovas ötszörös, tízszeres, talán hússzoros túlerővel is elbír.
Armed and mounted men can fight five, ten-it may be twenty times their number.
Egy csapat lovas indult feléjük, egy tiszttel az élen.
A troop of mounted soldiers was riding towards them, an officer in the lead.
Tetején, mintha odaöntötték volna, szoborszerű lovas katona állt sötéten és szigorúan, kezében lövésre kész puska.
On the summit, hard and clear like an equestrian statue upon its pedestal, was a mounted soldier, dark and stern, his rifle poised ready over his forearm.
Úgy látszik, a török ópiumevők olyan ostobák, hogy, mint megannyi lovas szobor, ülve maradnak fatuskóikon, maguk is élettelen, buta fatuskók.
Turkish opium-eaters, it seems, are absurd enough to sit, like so many equestrian statues, on logs of wood as stupid as themselves.

Példamondatok a(z) "lovas" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA lovas körhinta és a nagy ringlispíl hangszóróiból recsegve szólt a tánczene.
Shrill music rattled from the loudspeakers on the merry-go-round and the carousel.
HungarianA hívásra a közelből érkezett válasz, de a magányos lovas nem mutatott félelmet.
The call was answered from near at hand, but the lone rider showed no fear.
HungarianA domb tetején csatlakozott hozzájuk a két hangtalan, fekete páncélos lovas.
At the top of the hill they were joined by the two silent men in black armour.
Hungarian- A fegyveres lovas ötszörös, tízszeres, talán hússzoros túlerővel is elbír.
Armed and mounted men can fight five, ten-it may be twenty times their number.
HungarianHa jobbra kanyarodnak, akkor pontosan lovas üldözőik felé fognak vágtatni.
If they swung right, they would be heading directly at their mounted pur- suers.
Hungarian-, ám a lovas Balan volt.
Morgaine agreed-had Lancelet returned so soon already?-but the rider was Balan.
HungarianHa szegény volnék, fiatal, és jó lovas, egy hátaslovat elfogadhatnék tőled.
I would accept a horse from you, if I was poor and young, and riding very well.
HungarianNos, uram felelte Giusti ezredes, úgy vélem, a lovas svadron nagyon jó formában van.
Well, sir, Colonel Giusti said, I think the cavalry squadron is in pretty good shape.
HungarianEkkor azonban egy lovas ember fekete alakja magasodott fölébe, jobb felől.
At that very moment the dark form of a rider loomed up right in front of him.
HungarianBárcsak elegendő időm és aranyam lenne, hogy ilyen lovas légiót állítsak ki.
Would that I had time and enough gold to train a legion of these horsemen!
HungarianAhogy már korábban is megfigyelte, rengeteg lovas őrködött a tábor körül.
As he had noted earlier, there were dozens of men riding around the outside.
HungarianEgyszer egy lovas is végigdobrokolt az úton, láthatólag fontos dologban járva.
And once a rider passed, thundering along the road, as if driven on an important mission.
HungarianAz úton két lovas közeledett, nyomukban egy szekérrel, amit két lomha ló húzott.
Up the road came two mounted men, followed by a wagon drawn by a pair of shaggy farm-horses.
HungarianS vajon hogy tudja tartani a gázlókat, ha a Kilenc Lovas királya ellene támad?
And who can now hold the fords when the King of the Nine Riders comes?
HungarianA lovas újult érdeklődéssel vette szemügyre őket, aztán elsötétült a tekintete.
The Rider looked at them with renewed wonder, but his eyes hardened.
HungarianA lovas pandionok lassan közelítettek az udvar közepén álló egyházi katonákhoz.
The mounted Pandions were slowly advancing on the church soldiers standing in the courtyard.
HungarianInnen-onnan hangok szivárogtak feléjük: emberi nevetés, lovas kocsik nyikorgása, vízcsobogás.
More echoes, the distant rumble of cartwheels, some chatter, and a growing din.
HungarianA nők bőröndöket és bútort raktak ki a házból, föl három várakozó lovas kocsira.
The women were lugging trunks and furniture from the house to three waiting horse-drawn wagons.
HungarianEzek a kékrózsabeli lovas harcosok kihagytak a számításból valami fontosat.
These Bluerose horse-warriors missed something obvious and essential.
HungarianElőször a Van Garrett apát és fiút öli meg a sírból jött... fejszabdaló lovas!
First, the Van Garretts slain by a horseman raised from the grave.