HU

lopva {határozószó}

volume_up
Azt jelenti, hogy abban bíztok, soha nem jövök el lopva, kéretlenül, váratlanul?
Does that mean you trust me, that I would never come, in stealth, unbidden, unexpected?
Tudom, hogy azokat kell ölnöm, akik gonoszok, és másokat nem, és a Kis Kortyot lopva és kecsesen kell orozni, de mi mást vársz még tőlem?
I know that I'm to kill those who are evil and no others, yes, and the Little Drink must be done with stealth and grace, but what else do you expect?'
A járművek lopva haladtak előre, hang és fény nélkül.
The vehicles moved stealthily, without noise and without light.
A résben egy arc tűnt fel, amely lopva figyelte a házat.
In the gap a face appeared, staring stealthily up at the house.
Julie és Ramszesz óvatosan, lopva mászott le a kötéllétrán az evezős csónakba.
Stealthily Julie and Ramses climbed down the rope ladder into the dinghy.
Útban a Bahnhofstrasse felé, lopva egy kanálisba szórta a fecniket.
Bahnhofstrasse, he'd surreptitiously dropped the bits here and there along the sidewalk.
Bert oldalba bökött, és a győzelem jeleként lopva fölemelte a hüvelykujját.
Bert nudged me and surreptitiously raised a thumb.
Again, surreptitiously, they watched each other.

Példamondatok a(z) "lopva" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzt jelenti, hogy abban bíztok, soha nem jövök el lopva, kéretlenül, váratlanul?
Does that mean you trust me, that I would never come, in stealth, unbidden, unexpected?
HungarianJulie és Ramszesz óvatosan, lopva mászott le a kötéllétrán az evezős csónakba.
Stealthily Julie and Ramses climbed down the rope ladder into the dinghy.
HungarianAhogy megfordult, lopva elővette zsebéből a Rawlie-tól kapott madársípot.
And as he turned back, he took the birdcall Rawlie had given him out of his pocket.
HungarianLopva, annak az embernek óvatosságával nézett körül, aki üldözőit lesi.
He looked round him with a furtive and stealthy air, as one who dreads pursuit.
HungarianYwain kettesben maradhatott őrzőjével, a földlakó csak lopva pillantott rá.
She was left alone with her guard, and Carse could glance at her covertly.
HungarianNem lehet a dolgokat sötétben, lopva helyretenni, ha érted mire gondolok.
One cant put things right in a hole-and-corner way, if you take my meaning.
HungarianLopva, furcsán pillantott Carrie arcába, amitől Carrie nagyon kényelmetlenül érezte magát.
She cast an odd, furtive look at Carrie's face and it made her feel nervous.
HungarianSikerült néhány fényképet készíteni lopva, de ez sem bizonyult hasznosnak a terepen.
A few covert photographs had been generated, but they hadn't proven very useful in the field.
HungarianA férfi újra megcsókolta, de ezúttal csak lopva, s közben nyugtalanul az ajtó felé pillantott.
He kissed her again, but only briefly, glancing at the door with evident uneasiness.
HungarianSam ismét elfintorította arcát, és lehajtotta a fejét, hogy lopva a karórájára pillanthasson.
He grimaced again and bent his head for a surreptitious look at the watch on his wrist.
HungarianÚtban a Bahnhofstrasse felé, lopva egy kanálisba szórta a fecniket.
Bahnhofstrasse, he'd surreptitiously dropped the bits here and there along the sidewalk.
HungarianJackson lopva, gyorsan körülnézett, majd besurrant a nyitott ajtón.
Jackson looked around him, a quick furtive glance, then he slipped inside the open doors.
HungarianKülönös, hogy milyen lopva élhetett csak az ember Mrs. Wisbeach házában.
It was queer how furtively you had to live in Mrs Wisbeachs house.
HungarianAlan, miközben fölvette a kagylót, lopva végignézte az erdős domboldalt, hogy lát-e verebeket.
As Alan picked it up, he checked the slope of the woods beyond the driveway for sparrows.
HungarianLopva Rivenre sandított, aki a felületi sebeivel volt elfoglalva.
As he did, he looked sidelong to Riven, who was tending the shallow wounds he had received.
HungarianMiközben ezt megmutatta, lopva élesen figyelte Anthonyt.
And, as he did so, he again watched Anthony closely without seeming to do so.
HungarianLuscombe ezredes, aki lopva Elvirára pillantott, kicsit felderült.
Colonel Luscombe, stealing a glance at Elvira, cheered up a little.
HungarianSzeme sarkából lopva Nevile-re pillantott, majd reménytelen vágyódással a hangjában hozzátette:
Shirty has asked us to go to Norway on the yacht at the end of June.
HungarianSzóval az vagy gondolta Tuppence, s lopva szemügyre vette.
So that's what you are, thought Tuppence, stealing a quick glance at him.
HungarianVisszatartotta a lélegzetét, amint a zöld Taknyozó előbukkant a falból és lopva körbeszimatolt.
Louis held his breath as the green Slimer emerged from behind a wall, furtively sniffing the air.