magyar-angol fordítás erre a szóra: lomha

HU

"lomha" angol fordítás

HU

lomha {melléknév}

volume_up
1. általános
Mintha egy lomha szellem fagyos ektoplazmája lett volna, lassú, hideg légvonat húzott be a kertben maradt üvegszilánkok közt.
As if it was the gelded ectoplasm of a slothful ghost, a sluggish current of cold air slid inward across the few jagged points of the glass that had not already fallen from the frame.
Csapzott szőre a bernáthegyire emlékeztetett, csakhogy a bernáthegyi nem fekete és nem evezőlábú, de általában lomha és békés jószág mind a kettő.
A Newfoundland is a breed of oily-coated dog resembling an all-black Saint Bernard with webbed feet; they are generally slothful and friendly.
Váratlanul dühbe gurult, ami lomha felismeréssel töltötte el az arcát.
A momentary fury overcame him, charging his face with sluggish recognition.
A lomha testek megpróbáltak fölemelkedni a ködös kábulatból.
Sluggish bodies tried to rouse themselves from the vaporous torpor.
A MiG-25-ös nehéz és lomha, nem különösebben jól manőverezhető vadászgép.
The MiG-25 was heavy and sluggish, not a very maneuverable fighter.
- erősködött Gordon, de erre a megátalkodott, lomha agyú vidéki népségre nem hatott az értelmes szó.
Listen He tried again, but their sullen, rural obstinacy was impervious to logic.

Példamondatok a(z) "lomha" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianNem voltak már azok a lomha, hízelgő menekültek, akiket előző éjjel magához fogadott.
They were not the shambling, fawning refugees he'd taken them for the previous night.
HungarianAz úton két lovas közeledett, nyomukban egy szekérrel, amit két lomha ló húzott.
Up the road came two mounted men, followed by a wagon drawn by a pair of shaggy farm-horses.
HungarianFeszült benne a lendület, holott fájt a szeme, és lomha volt a fáradtságtól.
Even sore-eyed and sluggishly weary, she felt a great sense of momentum.
HungarianVáratlanul dühbe gurult, ami lomha felismeréssel töltötte el az arcát.
A momentary fury overcame him, charging his face with sluggish recognition.
HungarianLomha nyögés válaszolt a kötél végeiről, eszerint társai még vele vannak.
He was rewarded by a sluggish groan from the other end; his companions were still with him.
HungarianLomha hajnal lopakodott a szobába, ahogyan felhúzta a redőnyöket; az égen nyoma sem volt kékségnek.
The dawn was sluggish when he opened the blinds; the sky showing no hint of blue.
HungarianA MiG-25-ös nehéz és lomha, nem különösebben jól manőverezhető vadászgép.
The MiG-25 was heavy and sluggish, not a very maneuverable fighter.
HungarianHátuk mögött, Tyrsis felett a lomha Mermidon kanyargott az erdőn át.
The sluggish Mermidon River wound its way through the forest at their backs above Tyrsis.
HungarianLassú, lomha labda volt, amely egyenesen az ütőzóna közepének tartott.
It at first appeared quite harmless, a slow fat pitch headed toward the center of the plate.
HungarianA szél nagy, lomha esőfüggönyöket kergetett dél felé végig a keskeny szorosban.
Great sheets of rain blew southward down the narrow defile.
HungarianSemmi nesz, csupán a közeledő lomha nyikorgás, csobbanás.
The only sound was that slow creak and splash that was getting closer and closer.
HungarianA fészek felszínét ellepték a lassú, lomha mozgású rovarok.
The surface of the nest was acrawl with the lumbering, slow- moving insects.
HungarianIsmét hallotta a lomha lobbanást, és megpróbált elfordulni az arcának tartó formától.
That sloppy flapping sound came again and she tried to twist away from the shape looming before her.
HungarianA rengeteg tacótól kövér és lomha lett, lógó hassal és hatalmas tokával.
Because of all the tacos, he was thick and slow, with a drooping stomach and large fleshy cheeks.
HungarianAz emlék ott körözött fölötte, olyan idegesítőn, mint egy lomha légy.
This memory circled and circled, maddening, like a sluggish fly.
HungarianKövér, lomha és esetlen, de minden hájjal megkent gazfickó.
- Very fat, slow and awkward; but for all that a sly, cunning scoundrel.
HungarianKissé iszonyodott a Szülők vontatott, engedelmes mozgásától, tagjaik lomha képlékenységétől.
Their slow obedient movements, their sluggish plasticity—these things faintly horrified her.
Hungarian- Meg lehet sérteni egy tehenet a "lomha" jelzővel?
Shimrod asked: “Can a cow be insulted by the word ‘bovine’?
HungarianMegfordult, és elindult az alabástromedények felé; még a testtartása is lomha és arrogáns volt.
He turned away, and moved to inspect the alabaster jars, even his posture slouching and arrogant.
HungarianA lomha testek megpróbáltak fölemelkedni a ködös kábulatból.
Sluggish bodies tried to rouse themselves from the vaporous torpor.