magyar-angol fordítás erre a szóra: logikátlan

HU

"logikátlan" angol fordítás

HU

logikátlan {melléknév}

volume_up
logikátlan (és: nem ésszerű)
Ez a gyakorlat logikátlan, és gyakorlatilag kizárja a diplomáciai siker lehetőségét.
This practice is illogical, and makes diplomatic success practically impossible.
Úgy gondolom, hogy ez logikátlan, és nem éppen józan adópolitika.
I believe that this is illogical and not a particularly sound tax policy.
Tudom, de a világ tele van logikátlan, ám igaz dolgokkal.
But the world is full of illogical things that are nonetheless true.

Példamondatok a(z) "logikátlan" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz a gyakorlat logikátlan, és gyakorlatilag kizárja a diplomáciai siker lehetőségét.
This practice is illogical, and makes diplomatic success practically impossible.
HungarianA lányom segítségére számítva logikátlan lett volna, ha bármit eltitkol előle.
To enlist my daughter's aid, it isn't logical that you would have held back.
HungarianÚgy gondolom, hogy ez logikátlan, és nem éppen józan adópolitika.
I believe that this is illogical and not a particularly sound tax policy.
HungarianNem logikátlan egy kicsit leölni és megenni egy szent állatot?
Isn't it sort of inconsistent to butcher and eat a sacred animal?'
HungarianTudom, de a világ tele van logikátlan, ám igaz dolgokkal.
But the world is full of illogical things that are nonetheless true.
HungarianÚgy tűnt, mintha ennek a mondatnak lenne értelme, pedig valószínűleg csak egy újabb idióta, logikátlan következtetés.
That seemed to mean something but it was probably just another idiotic non sequitur.
HungarianEzért olyan logikátlan, tudjátok, ez az egész törp-lét.
That's what's so illogical, you know, about being a Smurf.
HungarianElfogadhatatlan, mivel logikátlan, hogy a kereskedelmi tárgyalásokat elválasszuk a monetáris tárgyalásoktól.
It is unacceptable, because it is illogical, to separate trade negotiations from monetary negotiations.
HungarianMellékesen, arra is rá kell mutatni, hogy ez logikátlan, hiszen az EU támogatja a munkavállalók mobilitását.
Incidentally, it should also be pointed out that this is illogical, since the EU encourages worker mobility.
HungarianBármilyen logikátlan és szégyenletes is volt ez a sok minden így visszatekintve, a tapasztalatok sokat gazdagítottak a modern emberen.
Illogical and shameful as they seemed in retrospect, those experiences enriched modern Man.
HungarianEzeknek a nőknek a kizárása a legkiszolgáltatottabb embereket segítő támogatás köréből logikátlan és egyben embertelen lépés.
Removing these women from assistance aimed at helping these most vulnerable people is as illogical as it is inhuman.
HungarianÉrved Bájos ám Logikátlan.
HungarianTekintve azonban, hogy az USA egyoldalúan felmondta az ABM-szerződést és saját érdekei szerint jár el, nem logikátlan ez a reakció.
However, given that the US unilaterally withdrew from the ABM Treaty and acts in its own interest, this reaction is not illogical.
HungarianSajnálatos tény a bukaresti NATO-csúcs elutasító üzenete, amelyben döntő szerepe volt Görögország kicsinyes és logikátlan magatartásának.
The negative message at the Bucharest NATO summit, where the petty-minded and illogical behaviour of Greece played a major role, was unfortunate.
HungarianAlicia akkor már reszketett a méltatlankodástól és a haragtól, amiért ennyire eszelős és logikátlan ez az élet, amelyben még képesek el is várni tőle dolgokat.
Alicia was by that time trembling with indignation and rage at the sheer madness of life, at the utter lack of logic to things, that anything could expect anything of her.