magyar-angol fordítás erre a szóra: liberalizmus

HU

"liberalizmus" angol fordítás

HU

liberalizmus {főnév}

volume_up
Mindenesetre én gyakran különbséget szoktam tenni kapitalizmus és liberalizmus között.
In any case, I do often like to distinguish between capitalism and liberalism.
Egyetértek Czarnecki úrral abban, hogy a liberalizmus világszerte elterjedt.
I agree with Mr Czarnecki that liberalism has spread across the world.
A korlátlan piaci radikalizmus és liberalizmus e rendszere elbukott és csődbe jutott.
This system of unrestrained market radicalism and liberalism has failed and has become bankrupt.

Példamondatok a(z) "liberalizmus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMinekünk már nincs is liberális pártunk; a liberalizmus megfertőzte valamennyi pártot.
We haven't a liberal party any more-liberalism's infected all the other parties.
HungarianMindenesetre én gyakran különbséget szoktam tenni kapitalizmus és liberalizmus között.
In any case, I do often like to distinguish between capitalism and liberalism.
HungarianEgyetértek Czarnecki úrral abban, hogy a liberalizmus világszerte elterjedt.
I agree with Mr Czarnecki that liberalism has spread across the world.
HungarianA korlátlan piaci radikalizmus és liberalizmus e rendszere elbukott és csődbe jutott.
This system of unrestrained market radicalism and liberalism has failed and has become bankrupt.
HungarianVégül is az elmúlt évtizedekben az Unió a korlátok nélküli liberalizmus eszközeként állította be önmagát.
After all, in past decades, the Union has shown itself to be the tool of unbridled liberalism.
HungarianNem hiszem, hogy az uniós szén lehetőségének elutasítása, amit önök tesznek, liberalizmus lenne: én inkább képmutatásnak nevezném.
I do not believe that rejecting the possibility of EU coal, as you are doing, is liberalism: I believe it is hypocrisy.
HungarianA médiában jelenleg nincs liberalizmus és pluralizmus, sem szerkesztőségi szabadság, legalábbis nem annyi, amennyinek lennie kellene.
There is no liberalism or pluralism in the media and no editorial freedom at present, or at least not as much as there should be.
HungarianA gazdasági és pénzügyi válság rávilágított az egységes piac dogmatikus keretét képező európai liberalizmus kudarcára.
in writing. - (FR) The economic and financial crisis has demonstrated the failure of euro-liberalism, the dogmatic framework of the Single Market.
HungarianHogyan tudná ezt tenni, ha elkötelezett amellett, hogy abszolút elsőbbséget adjon a helyreállítási terv által magasztalt liberalizmus elveinek?
How could it, when it is committed to giving absolute priority to the principles of liberalism glorified by this recovery plan?
HungarianA liberalizmus és az üzleties gondolkodás terjedése mellett a mély társadalmi különbségek okolhatók a szervkereskedelem és más visszaélések miatt.
In addition to the spread of liberalism and commercialism, vast social differences are a cause of the trade in organs and of other abuses.
HungarianHallani itt az ülésteremben az idejétmúlt liberalizmus dogmatikus nézeteit hangoztató véleményeket: semmi segítség, semmi támogatás, verseny, csak a verseny.
I hear, in this Parliament, the old dogmatic views of outdated liberalism resurfacing: no help, no subsidies, competition, nothing but competition.
HungarianRemélem, hogy az elnökség továbbra is határozottan kiáll a liberalizmus mellett, valamint a gazdasági jellegű akadályok és a protekcionizmus megszüntetése mellett.
I hope that the Presidency will continue its stout defence of liberalisation together with the elimination of trade barriers and protectionism.
HungarianAmikor a gazdaság a fellendülés első jeleit mutatja, egymással együttműködve kell elősegítenünk a liberalizmus átgondolt, kiegyensúlyozott modelljének érvényesülését.
When the economy shows its first signs of recovery, we will have to work together to promote a well thought-out, balanced model of liberalism.
HungarianA liberalizmus korszaka a végéhez közeledik, ezért a Bizottságnak rugalmasabbnak kell lennie az állami támogatások kérdésében, és nem csupán a bankok irányában.
The age of liberalism is drawing to an end, and therefore the Commission needs to become more flexible on the matter of state aid, and not just towards the banks.
HungarianA 2007-es és 2008-as nyersanyagválság, valamint a 2009-es mezőgazdasági válság után készült, amelyekből megtanulhattuk, hogy a mezőgazdaságban nem a liberalizmus a megoldás.
It was written following the raw material crises of 2007 and 2008 and following the farming crisis of 2009, which taught us that liberalism is not the solution for agriculture.
HungarianNéhány évvel ezelőtt, a liberalizmus, és különösen a neoliberalizmus hívei még lehetetlennek vélték, hogy a mostani washingtonihoz hasonló események bekövetkezzenek.
A few years ago, the supporters of liberalism, and in particular those of neo-liberalism, would have thought it impossible that something like the recent events in Washington could have occurred.
HungarianAzok, akik a protekcionizmust, a magunkba fordulást támogatják, nyilvánvalóan rossz célpontot választanak, amikor a WTO-t az ellenőrizetlen liberalizmus halálos fegyverének tekintik.
Clearly, those who are in favour of protectionism, of turning in on ourselves, are picking the wrong target when they make the WTO the deadly weapon of uncontrolled liberalisation.
HungarianLe Hyaric úr, azt kell, hogy mondjam, hogy mióta bizonyos országok függetlenné váltak, elmaradottságukért sokkal inkább a marxista obskurantizmus a felelős, mint a liberalizmus.
Mr Le Hyaric, I must tell you that Marxist obscurantism bears a much greater responsibility than liberalism for the underdevelopment of some countries since they gained their independence.
Hungarian. - (FR) A Bizottság által nyújtott magyarázatok megerősítik, hogy ami az Egyesült Államokat illeti, a liberalizmus mindenekfölött egy exportcikk.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (FR) The explanations provided by the Commission confirm that, as far as the United States is concerned, liberalism is above all a commodity for export.
HungarianEzzel a gazdasági liberalizmus talajára lépek, amely a leghatékonyabb, legeredményesebb és legjobb minőségű termelést mozdítja elő, feltéve, hogy bizonyos iránymutatásokat betartanak.
In so doing I am basing myself on economic liberalism, which is the system generating the most efficient, effective and best quality production, provided certain guidelines are observed.