magyar-angol fordítás erre a szóra: lezárt

HU

"lezárt" angol fordítás

HU

lezárt {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "lezárt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianCirce Berman megtörte hallgatását a lezárt burgonyás csűr rejtélyével kapcsolatban.
Circe Berman has broken her silence about the mystery of the locked potato barn.
HungarianÁtadta a küldöncnek a pecsétjével lezárt csomagot, és ellátta utasításokkal.
He handed over the package with his seal and gave the despatch rider his orders.
HungarianGyorsan hátat fordított, és úgy vette át a lezárt dobozt a tisztviselő kezéből.
Turning his back to it, he took the closed tray the clerk gave him and went to a booth.
HungarianMinden oldalról lezárt, álló helyzetben a falnak támasztott koporsók vették körül.
There were sealed coffins on every side of her, upended against the walls.
HungarianNégy nappal korábban egy lezárt bírósági teremben Harkin már kijelölte az ülésrendet.
Four days earlier, in a closed courtroom, Harkin had assigned seating for both sides.
HungarianA lezárt körzetben a pincétől a padlásig átkutattak minden egyes épületet.
Inside the perimeter every building had been scoured from basement to attic.
HungarianHaydock rábízott egy fémkapcsokkal, ragasztóval és viasszal lezárt borítékot.
Haydock passed him a manila envelope sealed by metal clasp, glue, and wax over the flap.
HungarianNagyon örvendetesnek tartom, hogy a lezárt esetek 36%-ában békés megoldás született.
I find it highly positive that an amicable solution was found in 36% of the cases closed.
HungarianTudja, hogy a fia, egy lezárt Chase Manahattan Banki számlára állított ki csekkeket?
You're aware of the fact that he wrote some checks on a closed account at Chase Manhattan Bank?
HungarianA "tartály hasznos űrtartalma" a megtöltött és lezárt aeroszoladagoló térfogata milliliterben.
Net capacity means the volume in millilitres of a filled and closed aerosol dispenser.
HungarianA kísérteties, vonyító, kaparászó zajokat hallgatta, amik a lezárt cellából szrdtek ki.
Part of its Mind was listening to the howling, thumping noises coming out of that locked room.
HungarianMegölte az őröket, lezárt minden kijáratot, és megtámadta apámat.
It killed the guards, bolted the doors leading out, and attacked the King.
HungarianAz Európai Unió és Horvátország a 35 tárgyalási fejezetből 28 fejezetet ideiglenesen lezárt.
The European Union and Croatia have provisionally closed 28 of the 35 negotiating chapters.
HungarianAz üres utcákat és autópályákat, elárvult tanyákat, lezárt repülőtereket.
The streets and highways empty, farms idle, airports shut down.
HungarianEz igaz, de felkel előttem, és leszögezheti a lezárt koporsómat.
This is true, but rising before me he might have nailed my coffin shut.
HungarianÉs végül a tölgyfa tövében feltárult egy ormótlan lakatokkal lezárt, nehéz vasajtó.
And finally there was revealed in the base of the oak a heavy doorway of iron with huge locks over it.
HungarianNagy könnycseppek szivárogtak ki lassan szorosan lezárt szemhéjai alól.
Great tears oozed slowly out from behind her tight-shut eyelids.
HungarianSzótlanul követte Dávidét egyik lezárt raktárból a másikba.
She followed David silently through one locked storage room after another.
HungarianFent van, egy lezárt, tűzbiztos szobában, tűzbiztos ládákban.
It is upstairs, in a locked fireproof room, in a set of fireproof cases.
HungarianNicholas a lezárt kocsiban hagyta a kulcsokat, majd fesztelen léptekkel besétált a kis indulócsarnokba.
Nicholas locked the keys in the car, and walked nonchalantly into the small terminal.