HU

leveles {melléknév}

volume_up
leveles (és: lombos)
A torony boltívén túl még egy boltív volt, orgonavirágok zöld leveles árkádja.
Just beyond the arch under the steeple was another arch, a leafy arch of lilacs.
Ragyogó nyalábok hasítottak a vízalatti derengésbe a leveles réteg résein át, az egyik éppen Orley előtt.
Shafts of brilliance shot into the gloom through openings in the leafy roof, one right in front of Orley.
EN

level {főnév}

volume_up
(b) for other substances : nature, level and expiry date of the guarantee of that level.
b) egyéb anyagok esetén: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje.
(e) Vitamins A, D and E : nature, level and expiry date of the guarantee of that level;
e) A-, D- és E-vitaminok: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje;
And the level in which Kleiber is in control is in a different level.
Az a szint, amelyen Kleiber ura a helyzetnek, egy másik szint.
It was level land: not ankle-breaking country, though he had to watch his footing.
Sík terepen haladt: nem bokaficamító terep, de azért figyelnie kellett, hova lép.
They climbed over a razor-back ridge to a level plain and their feet shot from under them.
Egy borotvaéles peremen át sík területre jutottak, de itt a lábuk csúszott ki alóluk.
The terrain had failed to level off at all, and traversing the stubborn, winding hills was laborious and slow.
A terepről eltűntek a sík szakaszok, nehezen, lassan haladtak az örökösen hullámzó tájban.
Hang me, if you think it would tend to raise the general level of morality.
Akár akasszanak is föl, ha úgy vélik, hogy ezzel magasabbra emelkedik az általános erkölcsi színvonal.
A uniformly high level remains Europe's best trump card in international competition.
A nemzetközi verseny tekintetében ezentúl is az egységesen magas színvonal marad Európa legnagyobb ütőkártyája.
Further critical points have also been discussed, ranging from the need to guarantee standards of service at Community level to the important issue of information.
További kritikus pontokról is esett már szó, kezdve a szolgáltatási színvonal közösségi szintű garantálásának szükségességétől egészen a tájékoztatás fontos kérdéséig.
Low-level fliers cruised across the sky, belching smoke from poorly tuned engines.
Gépek szálltak alacsonyan a felszín felett, beszennyezve a levegőt ócska motorjaik melléktermékével.
The doors slid open three floors below the surface, on the next to the last level.
Az ajtó három emelettel a felszín alatt, az utolsó előtti szinten nyílt ki újra.

Példamondatok a(z) "leveles" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA torony boltívén túl még egy boltív volt, orgonavirágok zöld leveles árkádja.
Just beyond the arch under the steeple was another arch, a leafy arch of lilacs.
HungarianAmikor Bobby megérintette a matt sárgaréz csatot, morzsolódott, mint a leveles tészta.
When Bobby touched the tarnished brass buckle, it crumbled a though it was made of flaky pastry dough.
HungarianRalph befutott az erdőbe, nagy halom zöld leveles ággal tért vissza s a tűzbe vetette őket.
Ralph trotted into the forest and returned with a wide spray of green which he dumped on the fire.
HungarianRagyogó nyalábok hasítottak a vízalatti derengésbe a leveles réteg résein át, az egyik éppen Orley előtt.
Shafts of brilliance shot into the gloom through openings in the leafy roof, one right in front of Orley.
Hungarian- Na szóval, ez a Dockerty harmadik díjat nyert a Betty Crockert-sütőversenyen a Kolbász Leveles Tésztában receptjével.
'Anyhow, this Dockerty won a third prize in the Betty Crocker Bakeoff for a recipe called Golden Sausage Puffs.
HungarianA leveles ágak szövedékén átkéklett az égbolt, és még az árnyékban is tisztán csillogónak tetszett a fény.
The clean blue sky shone through the web of overhead foliage, and the light even in the shade seemed somehow bright and pure.
HungarianKét karton volt tele leveles gyufával, és volt legalább két tucat Diamond Blue Tips-doboz is, takarosan egymásra rakva.
There were two cartons of paper book matches and at least two dozen boxes of Diamond Blue Tips, neatly stacked up.
HungarianAzzal nekidőlt a kocsi oldalának, és a mikrofonnal a kezében várta a leveles árnyékban, mi a sürgős Henry Paytonnak.
He leaned against the side of the car in the dappled shade, mike in hand, waiting to see what was urgent in Henry Payton's life.
HungarianA második töredék is hevült már, Lyra leveles ága forró gázban fürdette a darabokat, útját állva a fémrontó levegőnek.
The second piece of the blade was heating, too, and Lyra's leafy branch sent the hot gas along to bathe both pieces in its flow and keep out the iron-eating air.
HungarianLátott olyan leveles szárakat a felszínen, amelyek a vulkán hamuesőjét ugyan túlélték, most mégis összepöndörödtek, megbarnultak és elporlottak a forróságban.
He saw fronds just above the waterline, which had recently survived ashfall from a volcano, curl from the heat, turn brown, and fall away.
HungarianKeresztülhaladt nyári Nap hevében szendergő völgyeken, ahol ismeretlen fák leveles ágai simították meg arcát, míg saruit a legázolt füvek nedve pettyezte.
He went through valleys drowsing in the heat of the summer day, where leafy branches of strange trees raked his face and the juice of crushed grasses stained his sandals.
HungarianLerohantam, átadtam tervem egyik példányát Queen néninek, aki egész jó szívvel fogadta, aztán kimentem, megkerestem Allen leveles ládáját a csűrön, és neki is bedobtam egyet.
I hurried downstairs to place a copy of my scheme with Aunt Queen, who received the work agreeably enough, and then I went out to find Allen's mailbox in the shed, and I put a copy in there for him.

Szinonimák (angolul) a(z) level szóra:

level
energy level
high-level
noise level