magyar-angol fordítás erre a szóra: letarolt

HU

"letarolt" angol fordítás

Példamondatok a(z) "letarolt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianSe kidöntött fák, se letarolt ültetvények, se szanaszét szórt roncsok vagy hulladék.
No flattened trees or crops, no debris slung for miles, no gaping holes through the landscape.
HungarianAhol pedig Gurgeh belement volna a megadásba és a frontváltoztatásba, ott Nicosar mindent letarolt.
Where Gurgeh would have accepted surrender and conversion, Nicosar laid waste.
HungarianA következőben egy letarolt völgyet bámult a füstfelhőn át.
The next, on a hillside looking down on a razed valley, snatched through a pall of smoke.
HungarianAz említett jogszabály végrehajtása kedvező lesz az urbanizációs fejlesztések által letarolt területeken.
The implementation of this law will be positive in areas devastated by urban development.
HungarianA parti ösvényen lépdelt a ház felé a fák közt, melyeket letarolt, megcsavart a szél.
He tramped along the coast path towards the house, through the blasted, twisted shapes of wind-misshapen trees.
HungarianJuanita mindenfelé letarolt, megcsúfított tájat látott maga körül.
Wherever Juanita looked, barren ugliness surrounded her.
HungarianA letarolt szedrest hátulról megvilágító lámpás éles árnyékokat vetett eléje, de hamarosan kikerült a fénykörből.
The lantern laid stark shadows through the crushed brambles, but soon he was beyond its reach.
HungarianOlyanná lett, mint ők, olyan sötét és kárhozott, olyan elpusztított és letarolt, szakasztott másuk eszelősségben és gonoszságban.
He became as they were, as dark and lost, as ravaged and barren, a replica of their madness and their evil.
HungarianEz kulcsfontosságú, hogy megállítsuk az illegálisan letarolt afrikai erdőkből származó fából készített kínai bútorok tisztességtelen kereskedelmét.
This is essential to stop trade by the back door of Chinese furniture made from illegally logged African timber.
HungarianEzek az ellenségek kényszerítették a falubelieket arra, hogy kivágják és elégessék a fákat, s a letarolt földön még több gabonát termesszenek.
Those enemies had compelled the villagers to cut down the trees, to set fire to them, and to use the cleared land to grow more crops.
Hungarian- Az út északi irányban, a hegy keleti oldalán ereszkedik, mielőtt visszakanyarodna a letarolt, kopár völgybe dél és kelet felé.
The path drops in altitude as it winds north, along the east face of the mountain, before switching back south and east into the desert valley below.
HungarianMa azonban még senki sem ellenőrzi a bioüzemanyagok negatív mellékhatásait, például a bioüzemanyagok következtében emelkedő élelmiszerárakat és a letarolt esőerdőket.
Their negative side effects on food prices, which are rising as a result of these biofuels, and rainforests, which are being deforested, are not as yet under control.
HungarianTovábbmentünk a letarolt parton, újabb érdekes hordalékokra bukkanva, míg aztán odaértünk egy elrozsdált maradványhoz, amelyet elsre víztartálynak vagy félig eltemetett kenunak néztem.
We went farther up the wasted beach, still finding interesting pieces of flotsam and finally coming to the rusted remnant I thought was a water-tank or a half-buried canoe, from a distance.