magyar-angol fordítás erre a szóra: leszel

HU

"leszel" angol fordítás

HU

leszel {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "leszel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- Akkor pedig - suttogta Igraine -, bizonnyal a legnagyobb király leszel, uram.
In that case, she whispered, surely you will be the greatest of kings, my lord.
HungarianKészen leszel felemelkedni, hogy megtudd, mi is valójában a jóság és a szeretet.
You will be ready to begin to fly up and know the meaning of kindness and of love.
HungarianHa ilyen típusú viselkedést folytatsz, fel leszel szólítva a közösség elhagyására.
If you engage in that type of behavior, you'll be asked to leave the community.
HungarianVagyis amikor nekivágsz a küldetésnek, bizonyos értelemben nem leszel egyedül.
You will, in a sense, have another person aboard when you undertake your mission.
HungarianDőre és naiv vagy, ha azt hiszed, hogy képes leszel elviselni azt a látványt.
You're being foolish and naive if you think you could tolerate such a spectacle.
HungarianA kém a házamban a kém, aki figyelmeztette a démonokat, hogy Paranorban leszel!
The spy within my house-the spy who warned the Demons that you would be at Paranor.
Hungarian.. te ott leszel az Easterhead Bayben mososolyodott el meglehetősen bizonytalanul.
Anyway, she smiled rather uncertainly, you'll be at the Easterhead Bay Hotel.
HungarianSosem szabad innod, miután a szív megállt, mert újra beteg leszel, halálos beteg.
. You must never drink after the heart stops or you'll be sick again, sick to death.
HungarianLásd be, öreg cimbora, hogy sose leszel gyújtó hatású szónok... egy Patton tábornok.
Face it, old buddy, you'll never be an inspiring speaker ... or a disciplinarian.
Hungarian- John Wolf azt mondta, híres és gazdag ember leszel - tudatta Duncan az apjával.
John Wolf said you were going to be rich and famous, Duncan told his father.
HungarianA kicsiny gyermekhez leszel hasonlatos, és szegényen fogsz élni a szegények között.
There Thou shalt be like a little child, and Thou shalt live poor amongst the poor.
HungarianHát, honnan veszed hogy elég sokáig leszel közel hogy valami is meggyengüljön?
Well, what makes you think you gonna be around long enough for something to go down?
HungarianHa olyan régóta leszel a szakmában, mint én, te is megtanulod felismerni őket.
When you've been in this business as long as I have, you'll learn to recognize them.
HungarianÉs tudom, hogy amikor átveszed ellenséged taktikáját, önmagad ellensége leszel.
And I know when you borrow the tactics of your enemy you become your enemy.
HungarianKeressek neked férjet, avagy egyike leszel a királyném szolgáló hölgyeinek?
Shall I find you a husband, or will you be one of my queen's ladies-in-waiting?
HungarianKét év alatt olyan leszel, mint egy rongybaba, kopott, kiégett, elhasznált.
In a couple of years, you'll be as limp as a rag doll, tattered, frayed, worn out.
HungarianMitévő leszel, ha az Ellcrys úgy dönt, hogy Amberle nem Választott többé?
What will you do if the Ellcrys decides that she is no longer one of the Chosen?
HungarianCsak el ne felejtsd, hogy szeretlek, mert akkor jó kiskutya leszel estig.
But I love you, and if you remember that, you will be a good doggy all day long.
HungarianNem, nem akarok koronát, s ha annyi idős leszel, mint én, örülni fogsz neki.
No, there will be no crown for me, and when you are my age, you will be glad of it.
Hungarian- Dávid és a próféták, a Szentírás és a csodák, amelyeknek tanúja leszel.
David and the prophets, the Scriptures, and the wonders that thou shalt behold.