HU

leselkedő {főnév}

volume_up
A Szagos Bestia, Mely Éjjel Jön, a Szőrös Leselkedő, aki csak a lehetőségre vár, hogy megöljön, leromboljon és megszentségtelenítsen mindent és mindenkit.
The Stinking Beast That Comes In The Night, the Hairy Lurker who waits his best chance to slay, despoil, violate, and pillage.

Példamondatok a(z) "leselkedő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianOtt látta most is a paradicsom kontúrjai mögött a leselkedő, ismerős szörnyeket.
She saw those familiar lurking monsters at the fuzzy edges of the paradise he described.
HungarianÖntől várok hát tanácsot, hogyan kerülhetném el a rám leselkedő veszélyt.
You may advise me how to walk amid the dangers which encompass me.
HungarianA verejtékező lány is érzékelte a rá leselkedő veszélyt.
The sweating lass knew her danger and was already eyeing the roiling power above her.
HungarianNincs kifogása ellene, ha átkozott, semmit érő, kulcslyukon leselkedő kétkulacsosnak nevezem?
You wouldn't mind me calling you a goddam cheap double-crossing keyhole peeper, would you, baby?
HungarianFogja be a száját, maga nyálas, zsaroló, kulcslyukon leselkedő, hitvány alak.
Shut up, you slimy, blackmailing keyhole peeper.
HungarianKövetkezésképpen a hajónak jószerint semmiféle érzékelőberendezése nem volt a fölötte leselkedő veszélyekre.
Consequently, there was virtually no sensing equipment on the ship for hazards overhead.
HungarianMég akkor is a rá leselkedő veszélyeken elmélkedett, amikor elnyomta az álom.
He was still trying to deal with the dread and apprehension threatening to overwhelm him when he too fell asleep.
HungarianA fogyasztóvédelmi politika a ma ránk leselkedő gazdasági és társadalmi kihívások gyújtópontjában található.
Consumer policy lies at the heart of the economic and social challenges that we face today.
HungarianS nem akárki figyeli - hanem valami undok, gonosz leselkedő.
And not only that; he'd felt the watcher was malign, hateful.
HungarianKépzeletem annyira élénk lett, hogy éreztem a kint leselkedő veszélyt, mintha az átszüremlene a falon.
My imagination was so primed that I could feel the danger out there as if it were seeping through the wall.
HungarianAz volt, persze hogy az volt, az egyik leselkedő alak azok közül, akiknek nem tudtam többé a nyomára bukkanni!
It was he; it was assuredly one of the spies of whom I had never been able to find any further traces!
HungarianA termetes, szőke lovag negyedmérföldnyivel a többiek előtt lovagolt, az esetleg rájuk leselkedő veszélyek után kutatva.
The big blond man had been riding about a quarter of a mile in the lead to scout out possible danger.
HungarianA lényeg az, hogy Foltos Frú leginkább egy elvadult vadaskert, és nem szabad lebecsülni az ott ránk leselkedő veszélyt.
In short, Speckle Frew is less an island than it is a bestiary, and it is not to be trespassed lightly.
HungarianNem sejtették a leselkedő veszélyt.
They did not guess at the danger that awaited them.
Hungariannincs tudatában a rá leselkedő veszélynek
HungarianArra az időre, amíg a biztonsági erők elhárították a lakosságra leselkedő veszélyt, több száz embert kellett kitelepíteni az otthonaikból.
Hundreds of people were removed from their homes while the security forces dealt with the danger foisted upon that community.
HungarianMost már csak ment, és addig megy, míg az egyik ajtó mögött vagy az egyik bokorban leselkedő halállal szemben nem találja magát.
Now he walked, and he would continue to walk until the death lurking in one of those doorways, in ambush in some alley would confront him.
HungarianHa lesújt rám a leselkedő végzet, azt akarom," hogy tőlem és ezekből a sorokból tudd meg. mi nyomja a lelkemet.
But if the blow falls which is forever hanging over me, then I should wish you to read this, that you may know straight from me how far I have been to blame.
HungarianÍgy két feladatunk van: meg kell találni Jack Bauert, és gyorsan és pontosan fel kell becsülni a Palmer szenátorra leselkedő veszélyt.
We therefore have two objectives: Find Jack Bauer, and make a quick and accurate assessment of the threat, if any, facing Senator Palmer.
HungarianElképzelte magában, hogy a nő olyan, mint egy egér, aki bujkál a leselkedő macska elől; legyőzhetetlennek érezte magát, mint valami őserő.
He pictured her hiding in there like a mouse seeking refuge from a prowling cat, and he felt strong, powerful, like an elemental force.