magyar-angol fordítás erre a szóra: lerombolt

HU

"lerombolt" angol fordítás

volume_up
lerombolt {mn}
HU

lerombolt {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "lerombolt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA lerombolt Ganturath és Stularax látványa egészen elborzasztotta a legénységet.
The sight of Ganturath and Stularax turned into holes horrified its crew.
HungarianHari bólogatva üdvözölte a lerombolt hegy maradványainak tövében összegyűlt tömeget.
He nodded to the crowds grouped in quadrants about the decayed base of the mountain.
Hungarian- Akkor hát hogyan kerültél a neves elf mágus, Mythanthar lerombolt otthonába?
How is it, then, that you came to be in the ruined home of the noted elven mage Mythanthar?
HungarianEgy időre elbújtam egy Darra melletti lerombolt kastélyban, hogy átgondoljam a helyzetet.
Anyway, I hid out in a ruined castle near Darra to think things over.
HungarianS a távolban a rabszolga szeme elkerekedett egy lerombolt város látszott.
And in the distance - the slaves eyes widened - a shattered city.
HungarianValami Rudy Baylor nevezetű fickó lerombolt egy ügyvédi irodát a belvárosban.
Some guy named Rudy Baylor trashed a law office downtown.
HungarianA lerombolt erőd égett, fekete füstöt okádott magából, amit bizonyosan még Letheras falairól is láthattak.
The ruined keep was burning, heaving black smoke that would be visible from the walls of Letheras.
HungarianFelkísérték Harit a lerombolt hegy maradványának tetejére.
They escorted him up the ramps of the eroded mountain.
HungarianAztán eszébe jutott a lerombolt tanya, ezért letért az útról, s elrejtőzött egy bokor mögé.
Then, remembering the ruin of the farm, she took thought and went to the side of the road, concealing herself behind a bush.
HungarianNyerstéglából épült folyosót láttam magam előtt, s véges-végig a folyosón ugyanolyan befalazott ajtókat, amilyet Armand lerombolt.
I could see a passage of rough bricks stretching out from the doorway he'd broken down.
HungarianA lerombolt Dant-farm egyike volt az ilyen helyeknek.
The ruined Dant farm became one of those places.
HungarianA Kalózok egy lerombolt templomot ostromolnak meg, mely egykor a démoni Cazdalé volt, s Rogol Domedonfors hiányzó tábláját keresik ott.
He raids a ruined temple to the demon Cazdal, for the lost tablet of Rogol Domedonfors.
HungarianUgyanis a lerombolt város mellett vezetett az útjuk.
HungarianCéltalanul vánszorogtunk a lerombolt falvakon át.
HungarianBenőtte ugyan a fű, kátyús és pocsolyás, de csupán a lerombolt hidak viselték máig az erőszakos pusztítás szemmel látható jeleit.
It might be grassy and puddled, but the only fallen bridges he had passed still bore obvious signs of violence.
HungarianHalottak, sérültek, számtalan lerombolt épület, valamint a nemzeti politikai és együttműködési struktúrák megsemmisülése.
There are dead, injured, countless destroyed buildings and the ruin of national political structures and cooperation structures.
HungarianLerombolt fővárosuk nevének említésére fémes csattanások hallatszottak az ötven vendég felől: kibiztosított fegyverek csattanásai.
At the mention of the name of their destroyed capital, there was a rattle of metallic clicks as safety catches came off among the fifty diners.
HungarianIskolákat, hidakat és polgári létesítményeket adunk ezen bajba jutott térségnek, amelyek hozzájárulnak a lerombolt területek fejlődéséhez.
We are taking schools, bridges and civil works to these unfortunate lands, which will help with the development of the devastated areas.
HungarianA tűzoszlopok mérete lassan csökkenni kezdett, és az odakintről a lerombolt kupolájú templomba áramló levegő már a tél jeges hidegét hordozta.
The great columns of flame slowly subsided, and the air which flooded into the ruined temple from the outside once again had the chill of winter.
HungarianMindig ugyanaz történik, ha az emberek hencegnek, és a sárkányok útra kelnek: véres háború, sok halál, lerombolt és porrá zúzott értékek.
TO WAR So it comes down to what it always does, when men swagger and dragons fly: red war, and much death, and a lot of things ruined and cast down broken.