magyar-angol fordítás erre a szóra: leomlik

HU

"leomlik" angol fordítás

Példamondatok a(z) "leomlik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA tető menthetetlenül leomlik, és talán vele együtt összedől a ház is...
They'd bury the entire roof and probably smash flat the building beneath it ...
HungarianAztán amit nappal állításuk szerint építenek, az sokszor leomlik reggelre.
In many cases, then, what they say they want to do in the daytime is undone overnight.
HungarianAz is lehet, hogy azt gondolták, úgyis leomlik majd magától.
Or perhaps they thought it would fall apart in its own time.
HungarianEgy ellentmondást nem tűrő angol előtt, aki azt mondja, hogy a saját útját akarja járni, az akadály mindig leomlik.
Before an imperious Briton who means to get his or her own way, barriers nearly always fall.
HungarianNappal aztán kiszárad a homok, és az egész eresz leomlik.
HungarianMint a hús, ahogy leomlik a csontról.
HungarianAz egész földgolyón a demokrácia és az emberi jogok uralkodnak majd, minden fal leomlik, és eltűnnek a népeket elválasztó gátak.
Democracy and human rights were supposed to extend to the entire planet, knocking down walls, removing barriers between peoples.
HungarianTudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített.
For we know, if our earthly house of this habitation be dissolved, that we have a building of God, a house not made with hands, eternal in heaven.
HungarianLeomlik a berlini fal.
Hungarian- A vár leomlik.
HungarianElőször a fal legaljából ás ki, amennyit kell, majd kivárja, míg föntről leomlik a homok, aztán megint aláássa, megint leomlik...
First he would scoop out a suitable amount of sand from below and wait for the sand above to cave in, then he would scoop more out and again let the top fall in.
HungarianHa leomlik, semmi sem áll többé az ellenség útjába, s megkezdődik a mindent elsöprő támadás a völgy északi része, a hátország felé, egészen Corvallisig.
When it collapsed, there would be nothing to prevent the full force of the enemy from turning north to the heartland of the valley and Corvallis itself.
Hungarian. - (FR) Elnök úr, minden fal leomlik egyszer: Jerikó falai, a varsói gettó falai, a berlini fal, az atlanti fal, a közömbösség fala.
on behalf of the PSE Group. - (FR) Mr President, all walls eventually collapse: the walls of Jericho, the wall of the Warsaw Ghetto, the Berlin Wall, the Atlantic Wall, the wall of indifference.