magyar-angol fordítás erre a szóra: lenyűgözően

HU

"lenyűgözően" angol fordítás

volume_up
lenyűgözően {hsz}
HU

lenyűgözően {határozószó}

volume_up
lenyűgözően

Példamondatok a(z) "lenyűgözően" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz ő foglalkozása az volt, hogy lenyűgözően gyönyörű órákat gyártott.
And what this guy had done: he used to produce these fabulously beautiful watches.
HungarianA jármű gyorsan reagált a gondolataira, és lenyűgözően kecses volt a röpte.
The craft responded quickly to her will and moved with a grace that pleased her greatly.
HungarianA legtöbb ilyen épület lenyűgözően szép, és sokkal hatékonyabb.
Many of these buildings are incredibly beautiful, and also much more effective.
HungarianEnnek eredménye, hogy körbeutaztam a földet, és találkoztam lenyűgözően érdekes emberekkel.
It's taken me across the globe and introduced me to some amazing people.
HungarianOrchideák: legalább 20 ezer faj létezik -- lenyűgözően sokfélék.
Orchids: there are 20,000, at least, species of orchids -- amazingly, amazingly diverse.
Hungarian- Ennek ellenére az emlék mindig lenyűgözően hatott rá -jegyezte meg Shimrod.
Still, the memory seems to fascinate her, said Shimrod.
HungarianÉleterős, lenyűgözően kedves emberek voltak, akiket cseppet sem feszélyezett a nagy ház.
They were all vivid impressive people and the house in no way overpowered them or diminished their easy charm.
HungarianJerry Fernandez tegnap a hajón ugyan egyszer már végighallgatta mindezt, de a téma másodszorra is lenyűgözően izgalmas volt.
Jerry Fernandez had heard it all on the boat yesterday, but it was irresistible.
HungarianLegtöbbjük nagyon réginek látszott, és Titusville-t, a Bradburyk lakhelyét ábrázolta, nem éppen lenyűgözően.
Most of these were very old (and mostly uninteresting) views of Titusville, where the Bradburys lived.
HungarianKönnyű volt a kék-fehér óriáskristályok sűrű erdejét megannyi lenyűgözően szép felhőkarcolónak nézni.
It was easy to mistake the dense forest of giant blue-white crystals for skyscrapers, stupendous and beautiful.
HungarianAz eredmény lenyűgözően mutatott a videofelvételeken.
The damage done looked impressive on the videotapes.
HungarianNem értettem minden szavát, azonban gyors, néha csúfondáros mondataival lenyűgözően teljes képet rajzolt arról, ami történik.
But in rapid, sometimes sarcastic speech he gave me a marvelously complete picture of what was going on.
HungarianLenyűgözően nagyratörő kísérlet, és néhány éven belül elég érzékeny lesz ahhoz, hogy foghassuk az adást.
It's a remarkably ambitious experiment, and it's going to be at advanced sensitivity within the next few years -- to pick this up.
HungarianLenyűgözően érdekes munka lehet mondtam.
HungarianLenyűgözően vonzó jelenség volt.
Hungarian- Te meg lenyűgözően, gyönyörűen!
HungarianA darwini természetes kiválasztódás lenyűgözően elegáns, mert a komplexitás kérdését a lehető legegyszerűbben magyarázza.
Darwinian natural selection is so stunningly elegant because it solves the problem of explaining complexity in terms of nothing but simplicity.
HungarianMielőtt beléptem, az eső ellenére is rászántam az időt, hogy megcsodáljam a mesébe illő trópusi udvarházat, lenyűgözően egyszerű oszlopaival.
Before entering, I had taken my time, rain or no rain, to inspect this marvelous tropical mansion, impressed with its simple pillars.
HungarianA Lisszaboni Szerződés és a Charta egy hozzáértéssel, hatékonyan és lenyűgözően irányított elnökség tartós testamentumaként fog fennmaradni.
But it is the Treaty of Lisbon and the Charter that will endure as the lasting testament to a Presidency managed with skill, efficiency and charm.
Hungarian- Elnök úr, szeretném kifejezni támogatásomat, amiért a cseh elnökség ilyen lenyűgözően kezelt néhány, Európa számára igen fontos problémát.
- Mr President, I want to express my support for the impressive way in which the Czech Presidency has dealt with some of the crucial issues facing Europe.