HU

lenne [példa]

volume_up
Nem lenne ésszerű, nem lenne óvatos, nem lenne taktikus.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
lenne egy munkacsoport, de még jobb lenne, ha nem lenne.
It would be good to have a task force but it would be even better without it.
Ez mind jó lenne, és elég idővel rendelkeznénk, ha ez nem a külső valóság lenne.
It would be good, and we would have enough time, if this were not the external reality.

Példamondatok a(z) "lenne" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianCharles Dart a legjobb formájában is úgy beszélt, mintha sóder lenne a torkában.
At his best, Charles Dart sounded like a man speaking with gravel in his throat.
Hungarian- Semmit sem tudunk róla, én pedig komolyon kétlem, hogy egyszerű pásztor lenne.
We know nothing about him, and I, for one, don't believe he's a simple herdsman.
HungarianEgyelőre szerintem nem lenne bölcs dolog felébreszteni Anne Morisot gyanakvását.
For the moment- it would, I think, be unwise to arouse Anne Morisot's suspicions.
HungarianA főbiztos úgy fordult el, mintha a professzor figyelemre méltatlan senki lenne.
The Chief Commissioner turned away as if Hari were of no importance whatsoever.
HungarianA hölgy, úgy tűnik, dugulásos erőtlenségben szenved, mintha arzénmérgezése lenne.
Your mistress has the look of costive asthenia, as if she were an arsenic-eater.
Hungarian- Elvégre Morgaine fia vagy, fura lenne, ha egyáltalán nem lenne benned tehetség.
You are Morgaine's son, after all-it would be strange if you had no gift at all.
HungarianEsetleg lenne szíves bezárni az ajtót, Miss Aldin és kivenni a kulcsot a zárból?
Perhaps you wouldn't mind locking this door, Miss Aldin and taking the key out?
HungarianNem lenne könnyebb dolgotok, ha a zemochiak egy helyre gyűlnének, domi?
Wouldn't it be easier if the Zemochs all gathered in one place, Domi?' he asked.
HungarianÁm ha Gawaine lenne a nagykirály, akkor mindannyiuknak elegendő királyság jutna.
But if Gawaine were High King, then there would be kingdom enough for them all.
HungarianHa kipakolhatnám Jabba városi házát, akkor aztán tényleg lenne mivel villognunk.
If you'd let me rob Jabba's town house, I'd give them some real stuff to fence.
HungarianRemegés futott végig rajta, mintha valami élőlénynek lenne benne görcsös rohama.
Small tremors ran through it, as though something inside was having a little fit.
HungarianNehéz elképzelni, hogyan lenne ez kivitelezhető Európa sűrűn lakott területein.
It is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
HungarianNos, valamennyit azért tudnánk róla, de nagyon sok lenne benne a bizonytalanság.
Well, you would know something about his height, but there's a lot of uncertainty.
HungarianMekkora tervezői csapatra lenne szükség, hogy egy ilyen Univerzumot készítsenek?
How big a contractor team would you need to put this universe together, right?
HungarianÉs természetesen szeretném, ha maga is ott lenne, hiszen több szem többet lát.
I say 'us,' Hastings, for I need you to be there, my friend, to observe closely.
HungarianSusannak, Gordon lányának, sokkal inkább való lenne a színpad, mint Rosamundnak.
Now Susan, Gordon's daughter, would do much better on the stage than Rosamund.
HungarianUjjai nem bírtak ellenállni a kőnek, úgy lebegtek fölötte, mintha mágnes lenne.
Her fingers seemed unable to resist it, hovering about it as if it were a magnet.
Hungarian- Vagyis akkor az első igazolójegyére lenne szükség - ingatta a fejét Mr.
I suppose it's his rookie card you'd be interested in, Mr. Gaunt said regretfully.
Hungarian- Drága királyném, most az egyszer jó lenne, ha te is magunkra hagynál minket!
My dear queen, it might be well if, for the nonce, you also took yourself apart.
HungarianA dalnok úgy nézett rá, mintha három feje lenne, mindegyiken egy-egy koronával.
The minstrel looked at her as if Elmara had three heads and crowns on each one.