magyar-angol fordítás erre a szóra: lenézően

HU

"lenézően" angol fordítás

HU

lenézően {határozószó}

volume_up
lenézően (és: megvetően)
Csinálj valami hasznosat feleltem lenézően.
Do something useful, I said disdainfully to Mona.

Példamondatok a(z) "lenézően" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianCarlotta tudta közölte Peter, és kissé lenézően sandított Fieldingre.
`And Carlotta knew,' said Peter, glancing a little contemptuously at Fielding.
HungarianA maguk módján éppen olyan gonoszak voltak, mint Caligula, és igen lenézően bántak velem.
They were as bad as Caligula, in their way, and treated me very spitefully.
HungarianAzok, akik érzik, hogy lenézik őket, jól teszik, ha maguk is lenézően viselkednek.
Those who feel themselves despised do well to look despising.
HungarianFelemelkedett, karjait összefonta a mellén, s lenézően végighordozta rajtunk a tekintetét.
He rose, folded his arms, and regarded us with bitter pride.
HungarianÁtkozott, nagyképű, vén alak, mindig lenézően pillant rám, vigyorog rajtam, nőiesnek és affektáltnak tart.
Damned pompous old stick, always looking down his nose; sneering at me as artistic and effeminate.
HungarianA lány bájos méltósággal, de lenézően fordult felém.
She turned at him slowly, with a lovely contemptuous dignity.
HungarianJól szórakoztak, és csak kicsit viselkedtek lenézően.
But though amused, they were also faintly contemptuous.
HungarianKurtán, lenézően nevetett, majd fojtott, sötét indulattal mondta:
Hungarianbömbölte apám lenézően.
No, naturally not! boomed my Father's scornful voice.
HungarianGrant lenézően.
He's an attractive lad, said Mr Grant tolerantly.
HungarianCsinálj valami hasznosat feleltem lenézően.
Do something useful, I said disdainfully to Mona.
HungarianLenézően elhúzta a száját, és megrázta a fejét.
HungarianSion-Tansifer lenézően felhorkant.
HungarianBranithar lenézően megvonta a vállát.
HungarianIrigykedsz - közölte lenézően Harker.
Hungarianjegyezte meg lenézően este hatkor a sürgősségi osztály kimerültségtől üveges szemű igazgatója.
`You're looking for a miracle!' the supervisor in Emergency had said to her at six this evening, contemptuously, glaze-eyed with exhaustion.
HungarianNa ja jegyezte meg lenézően Brody.
HungarianSzép vonalú szemöldöke alatt nagy, barna szemek csillogtak, amelyek talán kissé túl közel voltak hosszú, lenézően ráncolt orrától.
Under expressive black eyebrows his brown eyes were large and moist, if set perhaps too closely beside his long disdainful nose.
HungarianMadouc lenézően szipogott.
HungarianCasmir lenézően felmordult.