magyar-angol fordítás erre a szóra: lemenő

HU

"lemenő" angol fordítás

HU

lemenő {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "lemenő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianÚgy kászálódtam elő díszes koporsónkból, mint a lemenő naptól elvakított Drakula gróf.
I clambered out of our fancy casket like Count Dracula, blinded by the setting sun.
HungarianAz égbolt rohamosan tisztult, s a lemenő hold most fényesen csillogott.
The sky now was quickly clearing and the sinking moon was shining brightly.
HungarianAranyszínű páfrány és színjátszó szederbogyó csillant meg itt is, ott is a lemenő nap fényében.
Bronzing bracken and mottled bramble gleamed in the light of the sinking sun.
HungarianHálószobája meleg-sárgán izzott, a behúzott függönyön átderengett a lemenő nap.
Her bedroom was a warm glow of yellow, the last rays of the sun coming through the drawn curtains.
HungarianAz ablakon túl a lemenő nap narancssárgára, majd vörösre, később pedig bíborra színezte a várost.
Beyond the windows, an orange sunset had deepened to crimson, to purple.
HungarianAkkor léptek be a hágóba, amikor a lemenő nap eltűnt a szemük elől.
They hiked into the pass as the sun dropped steadily toward the horizon and slipped from view.
HungarianAlkonyatkor sötét felhők száguldottak el a lemenő nap előtt.
At dusk heavy clouds began to scud across the lowering sun.
HungarianHasznos információk állapította meg Sparhawk, miközben a lemenő nap vöröses fényénél kilovagoltak a faluból.
Useful,' Sparhawk said, as they rode out of the village in the ruddy light of the setting sun.
HungarianKinyitotta a szemét, és ismét a sír előtt találta magát, a lemenő nap fényében.
All I can tell you. pje opened his eyes, and found himself once more standing before the barrow, the day dying around him.
HungarianA lemenő nap fénye már halványodott és a lilás alkony gyorsan közeledett Faerun egén.
The full glory of the set-ting sun was past now, and purple dusk was coming down swiftly over the clear sky of Faerun.
HungarianInnen nem lehet látni a szárazföldet, csak a lemenő nap fényében fodrozódó hatalmas kék víztömeget.
From here there was no land to be seen anywhere - just a vast expanse of blue water rippling in the evening sun.
HungarianA lemenő napot nézte, pihentette rajta a szemét, aztán, ahogy a sötétség egyre mélyebb lett, visszatért az olvasáshoz.
He rested his eyes watching the sun going down, then went back to it as the darkness deepened.
HungarianGránittömbök mellett haladt, a lemenő nap utolsó sugarai beragyogták az átjárót, mint jelzőtűz a ködben.
He climbed past slabs of granite, the last rays of sunset glinting through the pass, a beacon through the dusk.
HungarianKésőbb a lemenő hold kimenekült az üldöző felhők mögül, de még így is beteges sárga fényudvar vette körül.
Later the sinking moon escaped from the pursuing cloud, but it was ringed all about with a sickly yellow glare.
HungarianAzt hittem, a bilincseit a lemenő nap irányában találta.
I thought you found his restraints over there.
HungarianMögötte a lemenő nap bíborra festette a földeket, de ő nem nézett oda; itt minden szürke és kopár volt.
Behind her the setting sun spread crimson over the fields, but she would not look at it; all was grey and barren here.
HungarianMost azonban nem figyeltem a lemenő napra.
But now I paid no attention to the setting of the sun.
HungarianRylf azt is látta, hogy a legnagyobb közeli fogadóba ment be, amelynek a cégtábláján a lemenő nap látszott.
Rylf also noticed that he took himself to the largest of the nearby inns, beneath the sign of the setting sun.”
HungarianA lemenő nap sugara dicsfényt vont köréjük.
Against the dying sunset, mist created halos.
HungarianVagy csak a lemenő nap tűzött a szemébe?
Or was it merely the slanting sun in his eyes?