HU

lelkesen {határozószó}

volume_up
lelkesen (és: hevesen, buzgón)
Az a néhány újonc, akit nem vetettek alá efféle kezelésnek, előzőleg lelkesen bizonyította, hogy minden beavatkozás nélkül hűségesen fogja szolgálni a Marsot.
The few recruits who were not treated in this way were those who demonstrated ardently that they would serve Mars heroically without being doctored at all.

Példamondatok a(z) "lelkesen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianNeve után egy csomó cím áll, s olyan lelkesen néz rád csiptetős szemüvegén át.
Strings of letters after his name, peers at you soulfully through pince-nez.
HungarianBetty lelkesen szorongatott a markában egy csigát, és elégedetten kotyogott.
Betty, ecstatically clasping a snail in two hot hands, gurgled appreciatively.
HungarianAzt is meg szeretném köszönni, hogy ilyen lelkesen támogatják az ombudsman munkáját.
I want to thank them for their warm endorsement of the work of the Ombudsman.
HungarianA múlt hónapban szereztem egy eredeti ikerhólyagot kezdte Baker lelkesen.
`I picked up a genuine fraternal cyst last month,' Baker began enthusiastically.
HungarianA parkban egészen könnyen le lehetne szállni repülőgéppel - fűzte hozzá lelkesen.
You could land a plane quite easily in the park, he added with enthusiasm.
HungarianMiss Minton olyan lelkesen bólogatott, hogy összecsörrentek a gyöngysorai.
Miss Minton nodded with so much vigour that all her bead chains rattled and shook.
HungarianÉn szívesen elviszem az üzenetét, Sir Sparhawk ajánlkozott lelkesen Berit.
I could take the message to him for you, Sir Sparhawk,' Berit offered eagerly.
HungarianGyakran nagyon lelkesen fejezzük ki szolidaritásunkat különféle csoportok iránt.
We are often very keen to show solidarity for various groups of people.
HungarianSpade mondta lelkesen, és duzzadt, rózsaszínű csillaghoz hasonló kezét nyújtotta.
Ah, Mr. Spade, he said with enthusiasm and held out a hand like a fat pink star.
HungarianDe sajnos politikai értékelésemben már nem tudok ilyen lelkesen szólni.
Unfortunately, I cannot be as positive when it comes to my political evaluation.
HungarianRettenthetetlenül és lelkesen állt a forgószél közepén, amelyet a démon kavart.
He stood in the very midst of the whirlwind created by this demon, fearless and en rapt.
HungarianÖsszefoglalva ezért szavaztam lelkesen e kiegyensúlyozott intézkedés-csomag mellett.
Overall, then, I voted enthusiastically to approve this balanced package of measures.
HungarianA szemem nyitva van mondta lelkesen Milo , és pontosan azt látom, amire számítottam.
My eyes are open, said Milo warmly, and I see exactly what I expect to see.
HungarianHiggye el, Miss Drake, a színjátszókör annyira lelkesen készült idén is a musical-re.
Miss Drake, the Drama Club had their heart set on Guys and Dolls this year.
HungarianEzért lelkesen üdvözlöm az Európai Bizottság e téren végzett munkáját.
So I am very enthusiastic about the work of the European Commission in this area.
HungarianDan Barber és Alice Waters lelkesen áll a zöld ételek Ízletes Forradalma élén.
Dan Barber and Alice Waters are leading passionately the green food Delicious Revolution.
HungarianHoppy lelkesen bólogatott, mint aki régóta otthonos ebben az üzletágban.
Hoppy nodded furiously as if this type of enterprise was altogether familiar to him.
HungarianA gépből kiszállva Gerrard ezúttal is olyan lelkesen dörzsölte össze kezeit mint Madridban.
Outside, Gerrard spoke as enthusiastically as he had when they'd left Madrid.
Hungarian- Fantasztikus show lesz itt ma este - ordította lelkesen a disc-jockey a mikrofonba.
'Got a great show for ya tonight!' the emcee was shouting enthusiastically into his mike.
HungarianMost már tudom, hogy látogatásunk valójában Isten tervét képezte mondta lelkesen Sparhawk.
I perceive now that our' coming here is a part of God's design,' Sparhawk continued.