HU

lelkesítő {melléknév}

volume_up
lelkesítő (és: felrázó)
A konszenzus ellenére azonban a folytatás kevésbé lelkesítő.
However, despite this consensus, the sequel is less stirring.

Példamondatok a(z) "lelkesítő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEgyszerre volt lelkesítő és ijesztő ebben a korban élni.
It was both exhilarating and frightening to be alive in these times.
HungarianE pillanatban azonban a létezés keservei eltörpültek a váratlanul visszakapott hit lelkesítő ereje mellett.
And yet at that moment the pain of living seemed as nothing next to a glow of sudden faith.
HungarianA konszenzus ellenére azonban a folytatás kevésbé lelkesítő.
However, despite this consensus, the sequel is less stirring.
HungarianLelkesítő személyisége nemcsak, mint egyházi vezető...
He was a beacon ofinspiration, not only as a spiritual leader...
HungarianHa egy fiatal pap ilyen erős, akkor az nos, az lelkesítő.
And a young priest that strong -- well, it's an inspiration.
HungarianMindazonáltal nem túl lelkesítő a kilátás, hogy a tagállamok megemeljék vagy csökkentsék a követelményeket.
Nevertheless, the prospect of Member States strengthening or weakening the requirements is not inspiring.
HungarianA lelkesítő beszéded megváltoztatott engem, aprófenekű.
Your pep talk has transformed me, tiny butter-bottom.
HungarianMár nem volt lelkesítő többé, nem adott erőt.
HungarianIdegen és nem túl lelkesítő gondolat.
HungarianSzeretném megköszönni minden jelenlévőnek, a korábban felszólalóknak is, hogy ilyen rendkívül lelkesítő vitát tudtunk folytatni.
I would also like to thank all those present, as well as those who spoke earlier, for an exceptionally animated discussion.
HungarianEgy különösen lelkesítő szakasz után mind felállnak, és azt mondják: "Köszönöm Jézus, köszönöm Krisztus, köszönöm Megváltó!"
At the end of a really rousing paragraph, they'll all stand up, and they'll go, "Thank you Jesus, thank you Christ, thank you Savior."
HungarianLelkesítő szavak mondta Trout.
HungarianNem volt ez lelkesítő, nagyszerű?
HungarianEz roppant lelkesítő!
HungarianIgazi lelkesítő jelenség.
HungarianEz lelkesítő, srácok!
HungarianEz minden esetre jó és lelkesítő jelentés, továbbá fontos, hogy eredményesen hasznosítsák az EU versenykörnyezetének továbbfejlesztése érdekében.
In any case, this is a good and inspiring report, and it is important for it to be employed effectively to improve the competition environment in the EU.
HungarianEz egy lelkesítő európai célkitűzés abban a reményben, hogy sikerül a fehérorosz társadalom valamennyi szegmensét fejleszteni, és azokkal hidat és kapcsolatokat építeni.
This is an inspiring European goal which hopes to develop, and build bridges in, contacts with all sections of Belarusian society.
HungarianAaron Lake diadalittasan integetett a manhattani hotel nagy báltermének színpadán, miközben ezrek éljenezték, lelkesítő induló szólt és színes léggömbök hullottak fentről.
Aaron Lake bounced triumphantly across the stage in a large banquet room of a Manhattan hotel, while thousands cheered and music roared and balloons fell from above.