magyar-angol fordítás erre a szóra: lelke mélyén

HU

"lelke mélyén" angol fordítás

HU

lelke mélyén

volume_up

Példamondatok a(z) "lelke mélyén" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianGondolod, hogy ez azért lehet, mert a lelke mélyén minden ember hazug és csaló?
Is it because, do you think, at the human core, we are naught but liars and cheats?
HungarianÉveken át szerette a lányt, de a lelke mélyén mindig is érezte, hogy reménytelenül.
He had spent years loving her, though he had always feared it to be futile.
HungarianDe a lelke mélyén tudta, hogy alaptalan minden fájdalmasan sóvár reménykedése.
But despite the longing in Saul's heart, he knew in his soul that his hope was groundless.
HungarianLehet, hogy a lelke mélyén mindig gyilkos marad, de azért képes jó tettekre.
He might be a killer at his core, but he still sometimes acted good, and that pleased him.
HungarianNew Yorkból költözött Maine-be, és a lelke mélyén még mindig a New York-i csapatoknak drukkolt.
A transplanted New Yorker, he had. so far successfully resisted Red Sox fever.
HungarianA lelke mélyén nem teszi fel magának... ezt a kérdést, nap mint nap?
Don't you in your heart of hearts... secretly question yourself every day?
HungarianKülönben is, a lelke mélyén holtbiztosan tudta, hogy a kutya veszett.
Better to make what Vic called a worst-case analysis, at least for now.
HungarianHidd el, Kinson, a gonosz lehetősége ott lapít minden ember lelke mélyén, magamat is beleértve.
Believe me, Kinson, the potential for evil lodges deep in every man, myself included.
HungarianValamit megérint az emberek lelke mélyén, talán a sóvár hatalomvágyat.
It appeals to something in man, some desire or lust for power.
Hungarian- Bízom - válaszolta Polly, bár a lelke mélyén egy hang tüzet kiáltott.
Yes, Polly said, although something inside, something far and faint, cried out a desperate warning.
HungarianLelke mélyén pontosan felfogta, mit jelent ez a latolgatás: lemondott a menekülés gondolatáról.
Part of him understood exactly what this assessment meant: he had given up the idea of escape.
HungarianBeszélhetünk akármennyit az egyensúly iránti vágyról, de a lelke mélyén minden ember a disszonanciáért rajong.
We may speak of a longing for balance, but in our soul burns a lust for discord.
HungarianIgaz, a lelke mélyén nem táplált különösebb reményeket, hogy tán ezek a tárgyalások majd eredményesek lesznek.
However, in his heart he did not expect that such negotiations would be successful.
HungarianLelke mélyén tudta: semmi értelme a szállodában történtek ügyében folytatni a nyomozást.
Privately he knew there was not the slightest point in continuing inquiries into the outrage at the hotel.
HungarianA lelke mélyén persze nem lehetett neki olyan jó.
But of course, in his inmost heart, he didnt really like having Gordon there.
HungarianValahol mélyen, lelke egy rejtett zugában még mindig ott volt ez a rettegés.
She still did, in some hushed corner of herself.
HungarianValami a lelke mélyén megtiltotta, és a völgylakó keze továbbra is rátapadt az ősi markolatra.
Something touched deeply into him to forbid it, and his hands locked securely around the ancient handle.
HungarianÉs gyanította, hogy a lelke mélyén Liz is sejti ezt.
He suspected that, on some deep level of her mind, Liz knew that, too.
HungarianA lány odébb húzódott, Halk azonban nem szállt le róla, amíg ki nem adta magából a lelke mélyén fortyogó dühöt.
She shrank away from him, but he kept on at her until he brought her deep anger flaring up.
HungarianVajon mit érezhet a lelke mélyén Mrs. Folliat, töprengett Poirot.
How did she really feel about that, voiTot pondered.

Hasonló fordítások a(z) "lelke mélyén" szóra angolul

lelke vminek főnév
éj mélyén
tudata mélyén
a lelkem mélyén