magyar-angol fordítás erre a szóra: leküzdhető

HU

"leküzdhető" angol fordítás

Példamondatok a(z) "leküzdhető" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMeg kell találnunk azokat az eszközöket, amelyekkel a számos technikai probléma leküzdhető.
We must look for the tools to overcome a number of technical problems.
HungarianEz nagyon fontos nap lesz Dél-Szudán számára, mivel az új állam létrehozása számos nehezen leküzdhető kihívást támaszt majd.
This will be a very important day for South Sudan, as the creation of the new state will raise many difficult challenges.
HungarianEgyértelmű, hogy önök sem hiszik el azt az érvet, hogy a kereskedelmi preferenciák segítségével növelhető a jólét és leküzdhető a radikalizmus.
You clearly do not believe the argument yourself that trade preferences can be used to promote prosperity and combat radicalism.
HungarianA határokon átnyúló együttműködés révén leküzdhető a munkaerőpiac, a kereskedelmi hálózatok és az infrastruktúra felaprózódása a határ-menti régiókban.
Cross-border cooperation has the potential to combat fragmentation of the labour market, trading networks and infrastructure in border regions.
HungarianTökéletesen félreérti a helyzetet az, aki úgy véli, hogy a válság leküzdhető azzal, ha továbbra is ezt a politikát követjük némely apróbb változtatással.
Anyone who believes that the crisis can be overcome by continuing this policy with just a few modifications has completely failed to understand the situation.
HungarianA tagállamok csak egy dologban érdekeltek, mégpedig abban, hogy mennyi pénzt tudnak visszaszerezni az európai költségvetésből, ami leküzdhető lenne a saját források rendszerével.
Member States are interested in just one thing, which is how much money they can scrape back from the European budget, and that would be combated by a system of own resources.