magyar-angol fordítás erre a szóra: leigázott

HU

"leigázott" angol fordítás

Példamondatok a(z) "leigázott" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA három leigázott, meggyengített nép meg sem próbált összefogni elnyomója ellen.
These, being impotent, never even tried to plot against Wersgorixan.
HungarianÁm a mágia által leigázott gonosz része életben maradt.
But the part that survived was the evil over which the magic had gained dominance.
HungarianSzépsége leigázott, istensége megrendített, és mindeközben a csontjaimat rázta a bizonyosság, hogy ez az egész rossz!
divinity, and overcome again and again by my own sure belief that this was all wrong.
HungarianMost az elsődleges feladatunk az, hogy titokban kimenekítsük az eladósodott, leigázott nerekeket, farádokat és tarthenalokat.
Our priority right now must be the secret evacuation of destitute and Indebted Nerek, Faraed and Tarthenal.
HungarianLegyen a frissen leigázott Konstantinápoly.
HungarianAz aranyba burkolt harcos a rabszolga után ment, lépésről lépésre követte a leigázott városon át, Majennel és Tollas Boszorkával a nyomában.
The warrior in gold trailed the slave, step by step, through the fallen city, Mayen and Feather Witch in their wake.
HungarianBelelát vajon a lelkembe Merrick, meglátja-e a brutális megalkotásom óta gyűlő haragomat, a leigázott haragját a szipolyozó Lidérc iránt?
I wondered if she could see into my soul and sense the animosity I now felt for him, the enslavement which had been so vicious for me 303
HungarianTérdre estem, leigázott.
HungarianAz első települések egyistenhívő lakosainak most a sokistenhívők parancsolnak, akik egyáltalán nem veszik komolyan a leigázott nemzet legendáit.
settlements here--who had believed in the One God--were now under the foot of the polytheists who did not take their legends with any seriousness.
HungarianKétségtelen, hogy az európaiak jókora előnyben voltak az általuk leigázott nem európai népek többségével szemben fegyverzet, technológia és politikai szerveződés terén.
There is no doubt that Europeans developed a big advantage in weaponry, technology, and political organization over most of the non-European peoples that they conquered.
HungarianAz új tagállamokra azonban, amelyeknek lehetőséget kellene kapniuk, hogy gazdasági tekintetben felzárkózhassanak a Közösség többi tagjához, leigázott területként tekint a Bizottság.
The new Member States, which should have the opportunity to catch up with the rest of the Community in economic terms, are being treated by the Commission as conquered territory.