magyar-angol fordítás erre a szóra: lehető legmagasabb

HU

"lehető legmagasabb" angol fordítás

HU

lehető legmagasabb {melléknév}

volume_up
lehető legmagasabb
Politikánkkal mindenesetre arra törekszünk, hogy a lehető legmagasabb szintű együttműködést valósítsuk meg.
In any case, our policy aims to achieve the highest possible level of cooperation.
Ezek is hozzájárulnak majd a biztonság lehető legmagasabb szintjének biztosítására irányuló közös intézkedésekhez.
These will also contribute to the joint measures for ensuring the highest possible levels of safety.
Az EASA feladata, természetesen, az, hogy a biztonság lehető legmagasabb szintjét garantálja.
The task of the European Aviation Safety Agency is, of course, to ensure the highest possible level of safety.

Példamondatok a(z) "lehető legmagasabb" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianKötelességünk a lehető legmagasabb szintű védelemben részesíteni a gyermekeinket.
It is our obligation to give the best possible protection to our children.
HungarianNem: jól táplált malac, aki piacra jár... és a lehető legmagasabb árakat éri el...
No, a well-fed pig who had gone to market - and fetched the full price...
HungarianA piacon is a lehető legmagasabb rangon szólítottam az ügyfeleket.
Even in the market I always addressed customers by the highest title possible.
Hungarian- A halottkémi hivatal szakmai színvonala a lehető legmagasabb.
The medical examiner's office has the highest professional standards imaginable.
HungarianSzámunkra most a legfontosabb az élelmiszer-biztonság lehető legmagasabb szintjének biztosítása.
Today, the most important thing is for us to ensure a maximum level of food safety.
HungarianKi kell dolgoznunk a veszélyes hulladékokra vonatkozó lehető legmagasabb szintű európai előírásokat is.
We should also create the highest standards possible for dangerous waste in Europe.
HungarianPolitikánkkal mindenesetre arra törekszünk, hogy a lehető legmagasabb szintű együttműködést valósítsuk meg.
In any case, our policy aims to achieve the highest possible level of cooperation.
HungarianNos, annyit azért tudok, hogy a lehető legmagasabb posztot hagyod ott értük.
Well, you left the highest point for them, I see.
HungarianBizonyosak lehetünk benne, hogy kiszivárogtatás történik a honvédelmi minisztérium lehető legmagasabb szintjén.
We may be certain that there is a leak at the highest level of the Defense Ministry.
HungarianAz EASA feladata, természetesen, az, hogy a biztonság lehető legmagasabb szintjét garantálja.
The task of the European Aviation Safety Agency is, of course, to ensure the highest possible level of safety.
HungarianAzt szeretném, ha az európaiak számára biztosított lenne a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.
I would like Europeans to have access to the highest possible standard of medical care.
HungarianEzek is hozzájárulnak majd a biztonság lehető legmagasabb szintjének biztosítására irányuló közös intézkedésekhez.
These will also contribute to the joint measures for ensuring the highest possible levels of safety.
HungarianSokat kell tehát még tennünk ezen a területen, ha a lehető legmagasabb szintű egyenlőségre törekszünk.
Thus, there is still a long way to go in this area if we want to achieve the highest possible level of equality.
HungarianA csatlakozás kritériumait úgy állapították meg, hogy azok garantálják a lehető legmagasabb fokú biztonságot.
Criteria for joining the area were established with the aim of ensuring the highest possible level of security.
HungarianA költségvetési semlegesség határain belül a hektáronkénti lehető legmagasabb területalapú támogatást kellene megcéloznunk.
We should aim at the greatest possible area payments per hectare within the bounds of budget neutrality.
HungarianRendkívül fontos annak biztosítása, hogy valóban a lehető legmagasabb szintű védelmet érjünk el ezen a területen.
It is extremely important to ensure that the highest possible level of protection is indeed achieved in this area.
HungarianA Lamassoure/Severin-jelentés a Szerződés szerinti lehető legmagasabb számú helyet biztosítja Németországnak.
The Lamassoure/Severin report secures the highest possible number of seats that Germany is able to have under the Treaty.
HungarianÕrültségnek hangzott, mégis felemeltem tokjavesztett fizzemet, és megfújtam rajta a lehető legmagasabb hangot.
It sounded crazy, but I raised my uncased Fizzz and let out a squeal, pushing it higher with all the breath I could muster.
HungarianA Bizottság szeretné ismételten nyomatékosítani, milyen fontos a repülésbiztonság lehető legmagasabb szintjének garantálása.
The Commission would reiterate how important it is to guarantee the highest possible level of aviation safety.
HungarianAz uniós jogszabályok is garantálják, hogy Ön a lehető legmagasabb összegű felelősségbiztosítási fedezetet kapja – lásd az alábbi példát.
EU law also guarantees that you receive the highest amount of liability cover available – see example below.

Hasonló fordítások a(z) "lehető legmagasabb" szóra angolul

legmagasabb főnév
English
legmagasabb határozószó
English
legmagasabb melléknév
lehető legjobb melléknév
English