magyar-angol fordítás erre a szóra: lehető legjobb

HU

"lehető legjobb" angol fordítás

EN
HU

lehető legjobb {melléknév}

volume_up
lehető legjobb
Véleményem szerint a tárgyalási mandátum elfogadása a lehető legjobb kompromisszum.
In my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
Azt akarjuk, hogy polgáraink otthon megkaphassák a lehető legjobb ellátást.
We want our citizens to get the best treatment they can get at home.
- Szerintem a jelenlegi stratégiád a lehető legjobb- vélte Dors elgondolkodva.
I suppose your present strategy is best, Dors said thoughtfully.

Példamondatok a(z) "lehető legjobb" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA menekültügyi eljárásokat azonnal és a lehető legjobb módon kell lefolytatni.
Asylum procedures must be dealt with immediately and in the best possible way.
Hungarian- Hát... a nevem Jack Smith - felelte Popov lehető legjobb londoni kiejtésével.
Well, I-my name-my name is Jack Smith, Popov said, in his best London accent.
HungarianVéleményem szerint a tárgyalási mandátum elfogadása a lehető legjobb kompromisszum.
In my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
HungarianBízom abban, hogy most lépést teszünk a lehető legjobb megoldások megtalálása felé.
I trust that this will be a step towards finding the best possible solutions.
HungarianNem lenne ez óriási segítség a feltárásban és a források lehető legjobb kihasználásában?
Wouldn't it help a great deal in exploring, and in maximizing use of resources?
HungarianEzen új tények alapján képviselőcsoportom a lehető legjobb jövőbeli megoldást keresi.
Based on this new reality my group is seeking the best possible outcome for the future.
HungarianNem állt meg ott, hogy megpróbálja megtervezni a lehető legjobb vasútvonalakat.
He didn't stop with just trying to design the best railway journey.
HungarianA szöveg és a képek minősége a lehető legjobb lesz, de a fájlméret ilyenkor a legnagyobb.
Produces the highest quality text and image output, as well as the largest file size.
HungarianÚgy gondolom, hogy az előadó által e kérdés kapcsán elért megállapodás a lehető legjobb.
I believe the agreement achieved by the rapporteur on this issue is the best possible.
HungarianRemélhetőleg ez azt fogja jelenteni, hogy a lehető legjobb módon fogjuk elkölteni a pénzt.
That will hopefully mean that we spend the money in the best possible way.
HungarianA jelentés célja a lehető legjobb kompromisszum elérése a Parlament és a Tanács között.
It is intended to achieve the best possible compromise between Parliament and the Council.
HungarianA fiatalokba való befektetés a lehető legjobb módja az uniós költségvetés felhasználásának.
Investment in the education of young people is the best possible use of the EU budget.
HungarianMa Kelet-Timor és Indonézia a lehető legjobb szomszédi kapcsolatnak örvend.
Today, Timor Leste and Indonesia enjoy the best possible relationship of any two neighbours.
HungarianAzt akarjuk, hogy polgáraink otthon megkaphassák a lehető legjobb ellátást.
We want our citizens to get the best treatment they can get at home.
Hungarian- Szerintem a jelenlegi stratégiád a lehető legjobb- vélte Dors elgondolkodva.
I suppose your present strategy is best, Dors said thoughtfully.
HungarianTermészetesen nem arról van szó, hogy nem próbáljuk megtalálni a lehető legjobb egyensúlyt.
To say the obvious, it is not that we are not trying to find the best possible balance.
HungarianA lehető legjobb frigynek látszik - a legjobb barátom meg a nővérem.
It seems to me the best possible marriage-my dearest friend and my sister.
HungarianAzt szeretnénk, ha a lehető leghamarabb megtörténne, de azt is, hogy a lehető legjobb legyen.
We want to get this done as soon as possible but also as well as possible.
HungarianA jövőben - ha fogyasztjuk - akkor a lehető legjobb tengeri csemegét kell ennünk.
We must continue to eat the best seafood possible, if at all.
HungarianDe meg fogjuk próbálni, az összes energiánkkal és a lehető legjobb szándékkal.
But we are going to try with all our energy and our best will.

Hasonló fordítások a(z) "lehető legjobb" szóra angolul

legjobb főnév
English
legjobb melléknév
a legjobb melléknév
English
kiemelkedően a legjobb