magyar-angol fordítás erre a szóra: legutóbb

HU

"legutóbb" angol fordítás

EN
HU

legutóbb {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "legutóbb" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAki legutóbb elment innen mondta Yarber a semmit bámulva , ott, a fák közt ment el.
Last guy who left here; Yarber said, gazing at nothing, left through those trees.
HungarianDe hát évek óta nem látta már Viviane-t, legutóbb a menyegzőjén találkoztak.
But it had been four years since she had seen Viviane, and then at her wedding.
HungarianA legutóbb fényképeket mutattam itt, többek között Önről is, Van Rompuy úr.
Last time, I showed everyone some photographs, including of you, Mr Van Rompuy.
HungarianMikor legutóbb láttam Sigmund Ausfallert, éppen egy bombát rakott a hajómba!
The last time I saw Sigmund Ausfaller, he had just put a bomb aboard my ship!
HungarianA legutóbb, mikor repülőőre szálltak, a kapitány lelövésével fejezték be az utat.
The last time they took a plane trip, they ended up shooting the captain.
HungarianA forrásfájl legutóbb módosított tartalma az aktuális dokumentumban található.
The most recently updated contents of the source file are kept in the current document.
HungarianA férfi, akit legutóbb a Sheraton halljában látott., mikor is... csütörtök reggel.
The man she'd last seen in the lobby of the Sheraton on, when was it, Thursday morning.
HungarianLegutóbb sem állítottak meg, most se fognak megállítani, se téged, se engem.
They didn't stop us last time and they're not going to stop you and me now.
HungarianLegutóbb a hajót tették tönkre; ezúttal őt és a munkáját fogják tönkretenni.
Last time they had destroyed the ship; this time they would destroy him, and his work.
HungarianMikor legutóbb, 1980-ban hazatért Moszkvába, már a nyugdíjazására jött haza.
He had in fact been in retirement after returning to Moscow in 1980 for the last time.
HungarianNem nézett ki jobban, mint amikor legutóbb látta mintha alaposan fejbe csapták volna.
He looked no better than before, walking like a man skull-cracked and half senseless.
HungarianA legutóbb a Bizottság ezt nem vette figyelembe, hiába kérte a Parlament.
Last time the Commission did not take this into account, as Parliament asked.
HungarianMikor legutóbb nálad jártam, Mordor börtönőre voltál, s úgy volt, hogy engem odaküldesz.
When last I visited you, you were the jailor of Mordor, and there I was to be sent.
HungarianNos, gondolom most is annyi idő lesz, mint legutóbb, amikor sikerült feltörni.
Well, all I have to measure it by is how long it took last time when Shark first came in.
HungarianMost nem nézem csak úgy, ahogy legutóbb, hogy átsétálsz a fal hasadékán.
I cant Just see you walk away through the gap in the wall as I did last time.
HungarianAmikor legutóbb beszélgettünk, mást sem tudtál mondani, csak: "Menj a pokolba!"
`Last time we talked, your dialogue consisted entirely of Go to hell'
Hungariankiáltotta, majd angolul folytatta: Emlékezz csak vissza, mit ígértél legutóbb.
Fritz!' she cried in English, 'remember your promise after the last time.
HungarianEzt legutóbb akkor tapasztalhattuk, amikor Oroszország elzárta a gázt.
We saw that most recently from the last time that Russia turned off the gas.
HungarianA legutóbb pedig, épp a múlt héten... már hét napra is bezárta oda.
Most recently ... just last week, he put her in the tank for a seven-day session.
HungarianAmikor férjét legutóbb meglátogatta, utána mintegy mellékesen kifaggatta Zablonskyt felőle.
She had had a brief affair with him seven years earlier, before his marriage.