magyar-angol fordítás erre a szóra: legtetején

HU

"legtetején" angol fordítás

HU

legtetején {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "legtetején" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEzek a tömör sorok a legtetején, ezek valóban megfogják a szelet és a koszt.
Now, the tight rows up at the very top, they really hold out the wind and dust.
HungarianDe még a legtetején is mintha egy kis előnyt jelentene az egyenlőbb társadalmi közeg.
But even at the top, there seems to be a small benefit to being in a more equal society.
HungarianAztán jönnek az állatok, melyek élnek és érzékelnek, és a piramis legtetején trónol az ember.
We have the animals that are able to live and to sense, and on the top of the pyramid, there is the man.
HungarianAz ajtórés legtetején látszódó kis égdarabka a világoskékről csillogó fehérre változott, olyan lett, akár a tengeri kagyló belseje.
The sky, visible above the door, had changed from blue to a glaring white, like the underside of a seashell.
HungarianFölfelé menet Belbo rámutatott egy csaknem egészen kopár szemközti dombra; a legtetején, két fenyő közt, kápolna állt.
As the car climbed, Belbo directed our attention to the hill opposite, almost completely bare: at the top of it, a chapel flanked by two pines.
HungarianA torony legtetején ülő nagy vörös szikla hirtelen eltűnt, mint egy függöny, Ralph emberi alakokat, s egy darab kék eget pillantott meg mögötte.
The red rock that he could see at the top of the cliff vanished like a curtain, and he could see figures and blue sky.
HungarianApám reszket kézzel lépett oda mellém az ablakhoz, de úgy tettem, mintha ott sem lenne; a vézna, táncoló és ugrándozó alakot néztem a dne legtetején.
My father came shakily up by my side, but I ignored him and watched the skinny, dancing, leaping figure on the very top of the dune.
HungarianA legtetején látjuk az egyenletesen véletlen sorozatot, ami a betűk véletlen összevisszasága -- és érdekes módon itt találjuk az emberi faj DNS-sorrendjét és a hangszeres zenét is.
At the very top you find the uniformly random sequence, which is a random jumble of letters -- and interestingly, we also find the DNA sequence from the human genome and instrumental music.