HU

legrosszabb {melléknév}

volume_up
Egyiptom bizonyosan nem tartozik a vallási intolerancia legrosszabb példái közé.
Egypt is certainly not one of the worst examples of religious intolerance.
A legrosszabb esetben a fiút baj éri, de a papiros senkit sem fog bajba keverni.
If the worst came to the worst, and the boy came to harm, the paper would incriminate nobody.
Ott van aztán a környezeti válság, amely valószínűleg a legrosszabb.
Then there is the environmental crisis, which is probably the worst.

Példamondatok a(z) "legrosszabb" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz a legrosszabb a számára; nem tudja elmondani, hogy mit gondol, lát és érez.
That's the worst for him; he can't tell what it is he sees and thinks and feels.
HungarianÉppen most nevezték hazugnak, s ami a legrosszabb az egészben, a vád igaz volt.
He'd just been called a liar, and the worst part was that the accusation was .
HungarianA magas élelmiszerárak és a szegénység kombinációja a lehető legrosszabb kombináció.
A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
HungarianA helyzet a legrosszabb a Dél-, illetve a Szahara alatti Afrikában és Ázsiában.
The situation is at its worst in southern and sub-Saharan Africa, and also in Asia.
HungarianA legrosszabb az volt, hogy sosem lehetett normálisan megbeszélni a dolgokat.
The worst part was the inability to talk things over with people in a timely way.
HungarianÉletének abszolút legrosszabb ötlete, de Jonesy természetesen ezt nem tudhatja.
It is absolutely the worst plan of his life, but of course Jonesy doesn't know that.
HungarianMi úgy látjuk, a válság időszakában ez a legrosszabb irány, amit felvehetünk.
In our view, that is precisely the wrong direction to take in times of crisis.
HungarianEgyiptom bizonyosan nem tartozik a vallási intolerancia legrosszabb példái közé.
Egypt is certainly not one of the worst examples of religious intolerance.
HungarianA legrosszabb az lett volna, ha az ember nem hal meg, vagy legalábbis nem azonnal.
And the worst of it was that the man would not die, or at least not at once.
HungarianAzt a világtól elszigetelő, sötét, jeges haragot érezte, ami nála a legrosszabb volt.
Her anger was cold and dark and isolating just as it had always been at its worst.
HungarianBeszéde mintha az elén és a styr nyelv legrosszabb vonásait ötvözte volna.
mixture of that tongue and Elene, combining the worst features of both languages.
HungarianCsalhatatlan érzékkel választotta ki minden időszaknak a legrosszabb példányát.
He seemed to have an unerring instinct for selecting the worst specimen of any period.
HungarianSzínészkedés a legrosszabb fajtából, ami egyáltalán nem tesz jót a Parlamentnek.
It was posturing at its worst and it does this Parliament no good at all.
HungarianA NASA szerint tavaly voltak a valaha feljegyzett legrosszabb jégállapotok.
NASA described the ice conditions last year as the worst since records began.
HungarianA legrosszabb, amit tehetek, hogy itt hagylak, eltűnök, mintha sose találkoztunk volna.
The worst thing I'd do to you is leave you -- vanish on you as if we'd never met.
HungarianAmi ott történik, az a legrosszabb képzeletünket is felülmúló barbárság.
What is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
HungarianTegnap este felébredtem... a legrosszabb fejfájással, ami valaha is történt velem.
Last night I woke up... with the worst headache I've ever had in my life.
HungarianA helyzet Közép-Ázsiában a legrosszabb, ahol is a talaj háromnegyede nem termékeny.
The situation is worst in Central Asia, where three-quarters of the soil is infertile.
HungarianMindenekelőtt a legrosszabb helyzetben lévőket és azok fogyasztását kell megvédenünk.
Above all, we must protect those who are worst placed and their consumption.
HungarianA legrosszabb esetben hét robbanófej rakétánként, összesen száznegyven darab.
'' We are worst-casing at seven RVs per missile, for a total of one-forty.