magyar-angol fordítás erre a szóra: legközelebb

HU

"legközelebb" angol fordítás

HU

legközelebb {határozószó}

volume_up
legközelebb
Legközelebb az alapokat biztosan hóeltakarításra fogjuk felhasználni.
Next time, funds will no doubt go on snow clearance.
Biztosra veszem, hogy a szavazók legközelebb már tudatában lesznek ennek.
I am sure the electorate will have recognised this next time around.
És még ha ez alkalommal nem lett is állapotos, legközelebb bizonyosan az lesz.
And if she's not preg this time, she probably will be next time.

Példamondatok a(z) "legközelebb" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLegközelebb jobban széthúzzuk a felderítő köteléket, és közvetlenül behatolunk.
Next time we'll deploy the patrol line farther out and do a direct penetration.
HungarianÉs mi van azzal a házzal a telep túlsó végén amelyik legközelebb esik az erdőhöz?
What about the cabin on the opposite end over there the one closest to the forest?
HungarianCsak a hozzám legközelebb állók tekinthetnek bele, és közülük is csak hárman-négyen.
No more than a tiny group of those closest to me will ever be allowed to see it.
HungarianHívás nélkül szegődött mellém, így azt sem tudom, hol fog legközelebb felbukkanni.
It comes to me without being summoned, so I never know when it's going to turn up.
HungarianÉs hozzátette: Még azokat sem ismerjük, akik a legközelebb állnak hozzánk...
When you think of people, it is in the image you have made of them for yourself.
HungarianLegközelebb figyelmeztess, mondta magának, hogy ne nyúlkáljak darázsfészekbe.
Remind me next time, he told himself, not to go around kicking hornets' nests.
HungarianLegközelebb jobbakat kell választani, ha azt akarják, hogy a dolog működjék.
They'd have to choose better ones the next time if this thing were going to work.
HungarianA mechanizmust most a lehető legközelebb kellene vinni az uniós intézményekhez.
The mechanism should now be brought as close as possible to EU institutions.
HungarianHa úgy akarjuk megszervezni a vitát legközelebb, akkor jövőre talán jelen lesznek.
If we want to organise it for the next time, they could maybe be present next year.
HungarianSzeretném arra kérni, hogy az egyensúly érdekében legközelebb figyeljen oda erre.
I would ask you to take a look at this next time so as to achieve a balance.
HungarianNem ésszerű a feltételezés, hogy legközelebb a FEHÉR KÖPENYES EMBEREKÉRT küldenek el?
Was it not reasonable to assume that THE MEN IN THE WHITE COATS might come next?
HungarianLegközelebb, ha megtámadnak minket, magukkal fognak törődni, ahelyett, hogy...
The next time we were attacked, they'd have looked out for themselves instead of...
HungarianNem tudnátok legközelebb egy icipicit halkabbak lenni a bájos Miss Stone-nal?
Next time, could you and the delightful Miss Stone be just a wee bit quieter?
HungarianSimmons főesperes néhány percig mérlegelte, hová telefonáljon legközelebb.
Archdeacon Simmons paused for a few minutes' consideration before the next call.
HungarianUdvariasságból, és mert ő volt legközelebb, először egy öregebb asszonnyal feküdt le.
Out of courtesy and because she was nearest, he lay with an older woman first.
HungarianCsak azért lehetett a finghoz hasonlítani, mert ez állt hozzá a legközelebb.
You could only compare it to farts because there was nothing else even close.
HungarianGawaine, aki mindig a legközelebb állt Arthurhoz, odavitte az anyját, Morgause-t.
Gawaine, who was always closest to Arthur, presented his mother, Morgause.
HungarianHa legközelebb az istállóban jársz, inkább ne nézd meg közelebbről a lovad farkát.
'The next time you go into the stables, don't look too closely at your horse's tail.'
HungarianKisebb felfordulás támadt, mert az ajtóhoz legközelebb ülők elhúzódtak helyükről.
There was a slight commotion as those nearest the door moved away from it.
HungarianA 12-es akna van a legközelebb a víztárolóhoz, Beömlő Aknaként is ismerik.
Shaft 12, the one closest to the Reservoir, is also known as the Intake Shaft.