magyar-angol fordítás erre a szóra: leginkább

HU

"leginkább" angol fordítás

HU

leginkább {határozószó}

volume_up
Leginkább az asszonyaink kellettek nekik kéjelgésre, meg a szebb ajándékok, amelyeket a zarándokok hoztak a körszentélybe.
Principally, they wanted our women for pleasure, and some of the finer gifts which pilgrims had brought to the circle shrine.
Sok nyelvből fordítok, majdnem valamennyiből, de mert görögnek születtem, és a nevem is görög, leginkább ezzel a nyelvvel foglalkozom.
I interpret all languages--or nearly all--but as I am a Greek by birth and with a Grecian name, it is with that particular tongue that I am principally associated.

Példamondatok a(z) "leginkább" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA program megerősíti, hogy az EU felelősséget érez a leginkább rászorulók iránt.
The programme confirms that the EU feels responsible for its most needy citizens.
HungarianLeginkább mosolyogva, egy vállrándítás kíséretében mondják, égnek emelt kézzel.
It is always best spoken with a shrug, a smile, and hands tipped up to the sky.
HungarianAz Európai Unióban leginkább a szexuális kapcsolatokon keresztül terjed az AIDS.
In the European Union, sexual relations are the main channel of transmission.
HungarianEz a legegyszerűbb, legkevésbé bürokratikus és leginkább demokratikus eljárás.
This is the simplest procedure, the least bureaucratic and the most democratic.
HungarianA roma közösség Európa legnagyobb és leginkább hátrányos helyzetű kisebbsége.
The Roma community is Europe's largest and most disadvantaged minority group.
HungarianAz elefántcsontparti helyzettől az elefántcsontparti lakosság szenved a leginkább.
The Ivorian population has been the main victim of the situation in Côte d'Ivoire.
HungarianVan egy pár összetevő, leginkább társadalmi vezérelvek és néhány szoftver-elem.
So there's a few elements, mostly social policies and some elements of the software.
HungarianMint mondta, a romák már régóta a leginkább elnyomott kisebbséget alkotják.
As he said, the Roma have been the most repressed minority for a very long time.
HungarianSzerintem máris az egyik leginkább felügyelt nemzetközi pénzintézet vagyunk.
I think we are already the most supervised international financial institution.
HungarianÉs leginkább az ötödik tag akartam lenni a Depeche Modeban vagy Duran Duranban.
And mostly I wanted to be the fifth member of Depeche Mode or Duran Duran.
HungarianDe leginkább statisztikákat akarok, mert végső soron azok jelentik a valóságot.
Above all I want statistics, because statistics are the reality finally...
HungarianEz a dicséret lepte meg legjobban Elizát, mert leginkább ez ellenkezett véleményével.
This was praise, of all others most extraordinary, most opposite to her ideas.
HungarianEz az ösvény látszik a legkevésbé veszélyesnek, és így talán ez a leginkább veszélyes.
This path seems to be the least dangerous, and thus might be themost dangerous.
HungarianEz is szabály volt, ám mint a legtöbb szabály, ez is leginkább elméletben működött.
That, too, was a rule, but as with most rules, it was largely theo- retical.
HungarianAz Európai Központi Bank a leginkább rugalmasan reagáló központi bank volt.
The European Central Bank has certainly been the most responsive central bank.
HungarianJelenleg ez leginkább a viszonylag gyenge gazdasággal rendelkező országokat érinti.
Today, this is particularly affecting countries that have relatively weak economies.
HungarianAz egyik leginkább közös a titkos lépcső megmászása és önmagunk elvesztése.
One of the most common is climbing the secret staircase and losing ourselves.
HungarianÖsszeszedtünk vagy féltucatnyit, azokat, akikkel Pamela Reeves leginkább barátkozott.
We've found half a dozen or so, the ones who were most friendly with Pamela Reeves.
HungarianVastag orrával és vizenyős tekintetével leginkább egy ogréra hasonlított.
With his thick nose and heavy-lidded eyes, he looked a bit like a stunted Ogre.
HungarianEzek a vállalkozások érzik a leginkább a mértéktelen bürokrácia hatásait.
It is just these companies that most feel the effects of excessive bureaucracy.