magyar-angol fordítás erre a szóra: legfelsőbb bíróság

HU

"legfelsőbb bíróság" angol fordítás

HU

legfelsőbb bíróság {főnév}

volume_up
legfelsőbb bíróság
Látták őt a Legfelsőbb Bíróság előtti hétfői tüntetésen.
He was spotted Monday in the demonstration outside the Supreme Court.
Egy legfelsőbb bíróság, aminek küldetése van: zsarnokság.
A supreme court with a mission is a tyranny.
A Legfelsőbb Bíróság rendőrségi apparátusa háromszorosára duzzadt.
The Supreme Court police had tripled in size.

Példamondatok a(z) "legfelsőbb bíróság" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianNincs legfelsőbb bíróság azok számára, akik kívül esnek a teljes igazságügyi rendszeren.
There is no supreme court for those who are out of the whole judicial system.
HungarianA mai naptól számítva mennyi idő telhet el addig, amíg a Legfelsőbb Bíróság döntést hoz?
From today, how long would it take for the case to be decided by the Supreme Court?
HungarianHa elutasítja, és a Legfelsőbb Bíróság nem tárgyalja meg, akkor bizony gondjai támadnak.
But if it reverses, and the Supreme Court denies cert, he's got problems.
HungarianEbben az ügyben a brazil legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy engedélyezi Battisti kiadatását.
In this case, the Brazilian Supreme Court decided to allow Battisti's extradition.
HungarianEz teljességgel logikus, ha valaki arra is hajlandó, hogy legyilkolja a Legfelsőbb Bíróság tagjait.
It is perfectly logical, if one is so inclined to kill Supreme Court Justices.
HungarianA hatalmi elbizakodottság és a Legfelsőbb Bíróság döntése általános vitát váltott ki.
The assumption of power and the decision of the Supreme Court have aroused universal controversy.
HungarianÖn meg van elégedve a Legfelsőbb Bíróság eszmei irányultságával, Mr. Sallinger?
You like the direction of the Court, do you, Mr. Sallinger?
HungarianMárcius 4-én a legfelsőbb katonai bíróság ítéletet hirdetett Jean-Marie Bastien-Thiry ügyében.
On March 4th the Supreme Military Court delivered its verdict on Jean-Marie Bastien-Thiry.
HungarianNem alkalmazhatunk rá egy meghatározást, olyasmit, mint a Legfelsőbb Bíróság féle élet definíció?"
Can't you apply a definition, like for example, a Supreme Court-like definition of life?"
HungarianAz EU-hoz hasonlóan, a Legfelsőbb Bíróság is ezt a jogot a személyes méltóság részeként írta le.
Like the EU, the Supreme Court has characterised this right as a matter of personal dignity.
HungarianÁpolóját és a Legfelsőbb Bíróság rendőrtisztjét szintén meggyilkolták.
His nurse and a Supreme Court policeman were also murdered.
HungarianDe mi van akkor, ha a Legfelsőbb Bíróság nem kíván foglalkozni az üggyel?
But what if the Supreme Court refused to hear the case?
HungarianHa készek voltak meggyilkolni a Legfelsőbb Bíróság két bíráját, akkor vele sem teketóriáznak sokat.
If they would kill two justices, they would kill a lowly associate.
HungarianRosenberg egy kisméretű tolószékben ült a Legfelsőbb Bíróság épületének egyik első emeleti irodájában.
He sat in a small wheelchair in an office on the main floor of the Supreme Court Building.
HungarianLátták őt a Legfelsőbb Bíróság előtti hétfői tüntetésen.
He was spotted Monday in the demonstration outside the Supreme Court.
HungarianTalán megbocsátható az a gondolat, hogy a bangladesi Legfelsőbb Bíróság olvasta állásfoglalásunkat.
One could almost be forgiven for thinking that the Bangladeshi High Court had read our resolution.
HungarianA Legfelsőbb Bíróság közelmúltban hozott ítélete az Ökumenikus Patriarkátusról szintén aggodalomra ad okot.
The recent Supreme Court ruling on the Ecumenical Patriarchate is also an issue of concern.
HungarianNagy átok egy küldetéssel rendelkező bíróság - de egy küldetéssel rendelkező legfelsőbb bíróság már egyenesen zsarnokság.
A court with a mission is a menace; a supreme court with a mission is a tyranny.
HungarianA Roe versus Wade-del a Legfelsőbb Bíróság túl messzire ment.
In Roe versus Wade, the Supreme Court went too far.
HungarianTudjuk, hogy mit mond a Legfelsőbb Bíróság, de ez csak azokra vonatkozik, akik elérik a Legfelsőbb Bíróságot.
We know what the Supreme Court says, but that applies only to those who can reach the Supreme Court.

Hasonló fordítások a(z) "legfelsőbb bíróság" szóra angolul

legfelsőbb melléknév
English
bíróság főnév
fellebbviteli bíróság főnév
egyházi bíróság főnév