magyar-angol fordítás erre a szóra: legfelső

HU

"legfelső" angol fordítás

EN
EN
HU

legfelső {prepozíció}

volume_up
legfelső (és: felső, felülső)
Véleményem szerint a kibocsátások 80 százaléka lehet a legfelső határ.
In my opinion, 80% of emissions should really be the upper limit.
Keze nyitott kabátjának legfelső gomblyuka felett lebegett.
His hand hovered near the upper buttonhole of his open coat.
Ezt nevezzük legfelső régió-nak, a magas és az alsó rész közt a levegőt tartva a középsőnek.
And these places we call the Upper Region; accounting the air between the high places and the low, as a Middle Region.

Példamondatok a(z) "legfelső" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEzzel együtt, a nők még mindig alulreprezentáltak az oktatás legfelső régióiban.
Nonetheless, women are still poorly represented at the highest levels of academia.
HungarianCynthia, aki kigombolta a ruhája legfelső gombját, hogy megmutassa nekem a szívét.
Cynthia with the top button of her uniform undone so she could show me her heart.
HungarianAz adattartomány címkéjenként a kiválasztás legfelső sorának bejegyzését adja meg.
Uses the entries in the top row of the selection as labels for the data range.
HungarianMitch begombolta a felöltő legfelső gombját és gallérjáról lerázta a jeget.
Mitch buttoned the top button of his overcoat and shook the ice from his collar.
HungarianA legfelső szintre indult; a búz olyan átható lett, hogy szinte harapni lehetett.
He started toward the penthouse; the smell had become so dense it was almost edible.
Hungarian- A herold kékkel bekarikázta Miklós herceg nevét, s ismét a legfelső sorra mutatott.
He marked Nicholas in blue, for Greece, and pointed back to the Danes at the top.
HungarianBenne hagyta a kulcsait... nagy gondatlanság volt tőle... a legfelső fiók zárjában.
He'd left his keys - very careless of him - in the lock of the top drawer.'
HungarianJenna Parker szintén a legfelső emeleten lakott, Harker egyik szomszédja volt.
Jenna Parker lived here at the top of the building; she was one of Harker's neighbors.
HungarianA legfelső tizennyolc emeletet az Érzelmi Manipulációs Kollégium foglalta el.
The top eighteen floors were occupied the College of Emotional Engineering.
Hungarian- Itt megpihentek egy időre - mondta -, de még a legfelső nyom is régi.
'They rested here a while,' he said, 'but even the outward trail is already old.
HungarianA legfelső lépcsőfokon Jocelyn McAvoy állt, az Imperial Valley két nőtagjának egyike.
Standing on the top step was Jocelyn McAvoy, one of the two female Imperial Valleys.
HungarianA hírnök szobája a legfelső szinten volt, a nagykövet, Sir John Kenny irodája mellett.
The courier was on the top floor, near the office of the Ambassador, Sir John Kenny.
HungarianGyűrött ruhát hordott, ingének legfelső gombja ki volt gombolva, nyakkendője lazán lógott.
He wore a rumpled suit, the top button of his shirt open, his tie hanging loose.
HungarianEz rendkívül fontos, ha Európa a globális gazdaság legfelső szintjén kíván maradni.
This is essential if Europe wants to remain at the highest level of the global economy.
HungarianDanny kinyitotta a biztonsági liftet, amivel a legfelső szintre mentek.
Danny opened the high-security elevator and made the cab rise once they were in it.
HungarianA "Hatos" legfelső szinten fogja kérni, hogy meglegyen, amit akarsz.
Ill make it a top-level request from Six that what you want is accorded to you.
HungarianBegomboltam fehér ingem legfelső gombját, megigazítottam sima piros selyem nyakkendőmet.
I closed the top button of my white dress shirt and I adjusted my simple red silk tie.
HungarianA legfelső szikla alá egy vastag ágat vertek, ez alá még egy emelőrudat.
A log had been jammed under the topmost rock and another lever under that.
HungarianAzután a legfelső emeleten bevezette Martyt egy hosszú, levegős oldalszobába.
Then he delivered Marty to a long, airy room on the top story, and at the side of the house.
HungarianÁtvágtak a fényes ónixpadlón, és a teraszokon át felmentek a templom legfelső szintjére.
They crossed the polished floor and went up the wide terraces to the top.