HU

legfeljebb {határozószó}

volume_up
Azt hiszem, legfeljebb jelképes ellenállásra számíthatunk a részükről felelte Sparhawk.
'I think the best we can hope for is some token resistance,' Sparhawk replied.
Tudta, hogy legfeljebb másodpercei lehetnek.
She knew she had seconds, at best, to do something to save herself.
A helyzet rossz volt, és a játék a bankokkal legfeljebb kis időre hozott megoldást.
Things were bad, and the play in the banks was a stopgap measure at best.
That's the longest we'll wait.
legfeljebb (és: maximum)
That's the longest we'll wait.
Seven hundred, at the outside?
'Five minutes at the outside.
Legfeljebb négy hétig késleltethetem a válaszomat, de legkésőőbb szeptember 15-ig reagálnom kell.
I can hold my answer for four weeks at the outside, but by September fifteenth at the latest I shall have to reply.
A mentesség hathónapos időszakon belül legfeljebb három hónapos tartózkodásra vonatkozik.
It is valid for a maximum stay of three months within a six month period.
Az előző megállapodás szerinti időtartam legfeljebb 90 év volt.
The previous agreement stipulated a maximum period of 90 years.
Ebben az esetben a tagállamoknak legfeljebb GNI-jük 1%-át kellene befizetniük.
In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.

Példamondatok a(z) "legfeljebb" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianValami levélfélét firkált ugyan, de az legfeljebb három percet vehetett igénybe.
He left her a note which would have taken him at most three minutes to scribble.
HungarianPedig nem volt annak a szobának hibája, legfeljebb az ágyát méretezték gyerekre.
It was a perfectly ordinary room, but the bed looked too smalllike a child's bed.
HungarianMindenesetre ez legfeljebb kopoltyúinak bíbor hasítékaiban emlékeztetett halra.
And in any case, this fish was only a fish up to the purple slashes of its gills.
HungarianIlyen módon 2012-re legfeljebb 120 g/km CO2-kibocsátás kell, hogy megvalósuljon.
Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
HungarianEbben az esetben a tagállamoknak legfeljebb GNI-jük 1%-át kellene befizetniük.
In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
HungarianMost viszont Már évek óta nem lőtt semmit legfeljebb embereket, azokat is papíron.
He hadn't shot anything in years-except, perhaps, people, at second or third hand.
HungarianHetente legfeljebb ha öt-hat vendég járt erre, legtöbbje csak egy éjszakát maradt.
There were five or six entries, perhaps, in a week, mostly for one night only.
HungarianNem tűröm meg itt sérelmek megfizetését, legfeljebb ököl- vagy botviadal formájában!
I will have no settling of grudges here, unless you fight with fists or cudgels!
HungarianA báloknak egyszer s mindenkorra végük, legfeljebb a nővéreiddel táncolhatsz.
Balls will be absolutely prohibited, unless you stand up with one of your sisters.
HungarianSparhawk legfeljebb három nappal lehet mögöttünk, tehát tartanunk kell a tempót.
Sparhawk can't be more than three days behind us, so we'll have to keep up the pace.'
HungarianLegfeljebb egy kis titkos autoerotizmus és homoszexualitás, egyébként abszolúte semmi.
Barring a little surreptitious auto-erotism and homosexualityabsolutely nothing.
HungarianMi a bűn, gondoltam, legfeljebb az, itt kell leélnem az életem, ezen a rémes helyen.
What sin was there, I thought, except to live out my life in this awful place?
Hungarian- Mi már ott leszünk Laurie-val, vagy legfeljebb vártok ránk egy-két percet.
'Laurie and I will already be there, or we'll be there right after you get there.'
HungarianNem, nem, Dana lehet, hogy emlékszik rá, de legfeljebb kétéves volt akkor.
No, Dana maybe remembered some of it, but he couldn't have been no more than two.
HungarianLegfeljebb ennyi bejegyzés kerülhet a helymegadási kombinált lista előzményei közé.
Decides how many locations to keep in the history of the location combo box.
Hungarian- De úgy becsülted, hogy húsz, legfeljebb harminc évvel volt idősebb nálad.
But by her looks ye assumed she was at most twenty or thirty seasons older than ye?
HungarianMi értelme szörnyetegeket tervezni, ha azokból aztán legfeljebb biztonsági őr lesz?
Why would he be creating monsters to be security guards like Bobby Allwine?
HungarianRafiel , legfeljebb pénzt keresni.
There's not very much to do out here, said Mr. Rafter, except make money.
HungarianMeggyőződésem, hogy három, legfeljebb négy hónap múlva lesz szélessávú hozzáférésünk.
I believe that, in three to four months' time at the latest, we will have it.
HungarianEzzel szemben, a legfeljebb 18 hetes javaslat még mindig szociálisan méltányos volt.
In contrast, the proposal for a maximum of 18 weeks was still socially fair.