HU

legendás {melléknév}

volume_up
Fajtájuk legendás fizikai szépsége elfedte kétszínű és romlott természetüket.
Their legendary physical beauty belied their deceptive and corrupt natures.
...legendás ember, aki utolsó kísér- letével halhatatlanságra pályázik.
...a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.
(Nevetés) Igen, irigylem Sophia Loren hosszú lábait és legendás melleit.
(Laughter) Yes, I would love to have Sophia Loren's long legs and legendary breasts.
legendás (és: mesebeli)
Maga volt a mesés Eldorádó, Dárius legendás kincse.
It was the fabled Caribbean pirates' chest, the proverbial king's ransom.
Úgy tűnt, Lestat legendás szépsége felért egy droggal.
The fabled beauty of Lestat seemed potent as a drug.
És... lehetséges, hogy ő a legendás Danee.
And... he may be the fabled Danee.
legendás (és: mesés)
From the top of the world... fabulous 1340.
A világ tetejéről, a legendás 1340 KAB...
From the top of the world, fabulous 1340 KAB...

Példamondatok a(z) "legendás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianNyomorult féreg volt, amint ott ellenkezni próbált a baseball legendás hősével.
He was very clear about it; he dotted every I and crossed every t. No problem there.
HungarianEgy kardot tartogatok számára, legendás kardot, amelyet élő hős még nem viselt.
I have a sword for him, a sword out of legend, never before wielded by a living hero.
HungarianFajtájuk legendás fizikai szépsége elfedte kétszínű és romlott természetüket.
Their legendary physical beauty belied their deceptive and corrupt natures.
HungarianS akkor béke lesz, nagyobb, mint a legendás, kétszáz esztendeig tartó Pax Romana.
Then peace would reign, greater than the legendary two hundred years of the Pax Romana.
HungarianAz Istennő lehelete legalább egy időre föltartóztathatja ezeket a legendás ördögöket.
The breath of the Goddess might at least slow down these legendary demons.
Hungarian(Nevetés) Igen, irigylem Sophia Loren hosszú lábait és legendás melleit.
(Laughter) Yes, I would love to have Sophia Loren's long legs and legendary breasts.
HungarianRafael Ejtan, a legendás Raful" parancsnoksága alatt kezdte ejtőőernyőősként.
He had started as a paratrooper under the paracommander Rafael Eytan, the legendary Raful.
HungarianViviane úgy emlegette Arthurt, mint legendák királyát, aki legendás kardot visel.
. Viviane had spoken once of Arthur as a king come out of legend, bearing a legendary sword.
HungarianSemmit sem élveznék jobban, mint egy italt a legendás Vastag Cobrával.
I would love nothing more than to share a drink with the legendary Fat Cobra.
HungarianPletyka szülte; a legendás, elkapha-tatlan, akinek még a neve is csak hazugság volt.
He had come from rumor; he the legendary, he the unfixable, he whose very name was a lie.
HungarianA szent sziget papjai majd gondoskodnak róla, hogy legyen kardja, legendás kardja.
The priests of the Holy Isle would make certain that he had a sword, a sword out of legends.
HungarianÉjszakánként, állíthatom önöknek, a legendás lengyel vízvezeték-szerelő kísérti álmaimat.
At night, I can promise you, the legendary Polish plumber haunts my dreams.
HungarianEntwhistle úr elengedte a füle mellett Gilchrist kisasszony nénikéjének legendás történetét.
Mr Entwhistle listened to the saga of Miss Gilchrist's aunt with deaf ears.
HungarianÕ az utolsó a nagyszerű, legendás bírók közül és még mindig lélegzik.
He's the last of the great judicial activists, and he's still breathing.
HungarianBarry Muldanno, a Penge legendás szemei pislogtak és a földet pásztázták.
The lethal, legendary eyes of Barry the Blade Muldanno were blinking and watching the floor.
Hungarian- A kisebbik fiad, anyám, hírneves lovag, olyan lovag, akár a legendás Nagy Sándor.
Your younger son, Mother, is a great knight, such a knight as that old Alexander of the legends.
Hungarian...legendás ember, aki utolsó kísér- letével halhatatlanságra pályázik.
...a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.
HungarianLehet ő legendás törvényszéki ügyvéd, akinek rengeteg trófeája van, de ő is csak ember.
He might be a legendary trial lawyer with lots of notches in his belt, but he's just another man.
HungarianNagyon feldobott, hogy a legendás John Whitney fogja vezetni az interjút.
I was excited to be interviewed by the legendary John Whitney.
HungarianA babérmeggyek ágai között a legendás lilában izzott az ég.
Through the cherry laurels, she could see the sky was the legendary purple.