magyar-angol fordítás erre a szóra: legelső

HU

"legelső" angol fordítás

EN
HU

legelső {melléknév}

volume_up
Az EU csak ebben az esetben lesz képes arra, hogy a legelső globális civil hatalomként világszinten vezető szerepet töltsön be.
Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
A legelső ork elesett, Legolas utolsó nyila ütötte át a torkát, de a többi átugrált a testén.
The foremost fell with Legolas' last arrow in his throat. but the rest sprang over him.
Legelső sorban a biztonságos munkakörülményekre, és munkahelyi baleset esetén a szociális védelemre gondolok.
I am thinking first and foremost about safe working conditions and social protection in the case of an accident at work.
Steve Sillett és Marie Antoine voltak a mamutfenyőerdők legelső felfedezői.
Steve Sillett and Marie Antoine are the principal explorers of the Redwood forest canopy.

Példamondatok a(z) "legelső" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHadd kezdjem a legelső projektemmel, amit "A bácsikám telefonja"-nak neveztem el.
I'd like to begin with my very first object, which I call "The Uncle Phone."
HungarianA feketehajú tündével már a legelső találkozásuk óta nem jöttek ki egymással.
The black-haired elf had squared off against Dodger from the first time they had met.
HungarianEredetileg ebből a raktárból szolgálták ki a Trantor legelső űrkikötőit.
This warehouse was built to serve one of the first spaceports built on Trantor.
HungarianNem felelte, pedig ez hazugság volt; a legelső hazugság, amit valaha mondott neki.
No, he said, but that had been a lie, the first lie he had ever told her.
HungarianA boszorkány mellette maradt, az őrök legelső sora mögött haladtak, és most ő énekelt.
The witch kept beside him, just behind the first line of Guards, and now she chanted.
HungarianÉn önöknek az igazi, hamisítatlan árut szállítom... a legelső fiókból veszem elő.
I'm offering you the real genuine article - out of the bottom drawer.'
HungarianOtt volt benne, rá várakozott, legelső lélegzetvételétől fogva; a sejtjeiben érezte.
He had been there, waiting for her, from her first breath; her cells were certain of it.
HungarianSteve Sillett és Marie Antoine voltak a mamutfenyőerdők legelső felfedezői.
Steve Sillett and Marie Antoine are the principal explorers of the Redwood forest canopy.
HungarianAmikor legelső alkalommal járt itt, ösztönösen megérezte, hogy az egész valahogy mesterkélt.
Her instinct, seeing it for the first time, had been that it was somehow fake.
HungarianAztán meg mind egyszerre tör ki, hogy elmondja a legelső eszébe jutó dolgot.
And then they all break out at once just saying the things that first come into their heads.
HungarianA fürdőszobából bement a szobába, és megint fiatal volt, mint a legelső támadása idején.
He went out from the bathroom into the room, and he was as young as at his first attack.
HungarianA legelső dolguk az volt, hogy megszabaduljanak a velük rivalizáló szektától.
Their urgent priority was to stamp out the sect that rivaled them.
HungarianAz EU a világ legelső adományozója és az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik vezetője.
The EU is the first donor in the world and a leader in the fight against climate change.
HungarianA legelső dolog, amire emlékszem, egy puma volt az állatkertben.
In fact, one of my earliest memories is seeing a cougar when I was about five.
HungarianAz ütköző zónákból történt csapatkivonás csupán a legelső lépés volt.
The withdrawal of the troops from the buffer zone was only a first step.
HungarianSokak szerint ez a torony volt az Azath legelső építménye ezen a világon.
Many held that the Azath tower was the very first true structure of the Azath on this world.
HungarianA gyermek egész életére kihat az a gondoskodás, amelyben legelső éveiben részesül.
The care a child receives in the earliest years will have an impact on him or her throughout life.
HungarianA legelső ork elesett, Legolas utolsó nyila ütötte át a torkát, de a többi átugrált a testén.
The foremost fell with Legolas' last arrow in his throat. but the rest sprang over him.
HungarianMiért éppen az árpa és a tönkebúza lett a legelső termény?
What was it about barley and emmer wheat that caused them to be the first crops?
HungarianAz első projekt amit megnézünk az a legelső Gatyátlan Metró Útazás.
So the first project we're going to take a look at is the very first No Pants Subway Ride.