magyar-angol fordítás erre a szóra: lefelé irányuló

HU

"lefelé irányuló" angol fordítás

HU

lefelé irányuló {melléknév}

volume_up
lefelé irányuló (és: lent, alsó)
Az információs társadalom védelme érdekében felülről lefelé irányuló uniós szemléletre van szükség.
A top-down EU approach is required to protect the information society sector.
Az Európai Parlament sürgeti a Bizottságot, hogy egy felülről lefelé irányuló megközelítést alkalmazzon.
The European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.
Ezek a "felülről lefelé irányuló” technológiával és a nagyenergiájú őrlés felhasználásával készülő nanoanyagok.
These are nanomaterials obtained with 'top-down' technology and the use of high-energy attrition.
lefelé irányuló
Végül a Mama avatkozott közbe, lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket.
It was Momma who intervened, with a downward stroke of her fist which broke his hold.
Globális lefelé irányuló spirál fenyeget bennünket, amit nem tudunk és nem is fogunk elfogadni.
We are threatened by a global downward spiral, which we cannot and will not accept.
A mentőcsomagok csak rövid távon voltak képesek a lefelé irányuló mozgást megállítani.
The rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.

Példamondatok a(z) "lefelé irányuló" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianVégül a Mama avatkozott közbe, lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket.
It was Momma who intervened, with a downward stroke of her fist which broke his hold.
HungarianA mentőcsomagok csak rövid távon voltak képesek a lefelé irányuló mozgást megállítani.
The rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
HungarianEgyetlen tőrdöfés lesz az egész Vagy még inkább egy fentről lefelé irányuló bunkócsapás.
It would be a sin- gle rapier thrust-no, more the descending blow of a big and heavy club.
HungarianGlobális lefelé irányuló spirál fenyeget bennünket, amit nem tudunk és nem is fogunk elfogadni.
We are threatened by a global downward spiral, which we cannot and will not accept.
HungarianAz információs társadalom védelme érdekében felülről lefelé irányuló uniós szemléletre van szükség.
A top-down EU approach is required to protect the information society sector.
HungarianA rendszerek és a madarak ezután több, lefelé irányuló vektor közül választhattak.
Systems were able to choose several paths of descent.
HungarianAz Európai Parlament sürgeti a Bizottságot, hogy egy felülről lefelé irányuló megközelítést alkalmazzon.
The European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.
HungarianEzek a "felülről lefelé irányuló” technológiával és a nagyenergiájú őrlés felhasználásával készülő nanoanyagok.
These are nanomaterials obtained with 'top-down' technology and the use of high-energy attrition.
HungarianEz a tartás lehetővé teszi a csípővonalból kiinduló fölfelé és lefelé irányuló szúrásokat mindkét irányban.
This position permits a variety of blows delivered from waist level, angled up or down or to each side.
HungarianA megadott növekménnyel és végződéssel lefelé irányuló sorozatot hoz létre az oszlop kijelölt tartományában.
Creates a downward series in the selected cell range for the column using the defined increment to the end value.
HungarianAmikor ezeket is belefoglaljuk, minden anyagrészecskének két különböző perdületi töltése lesz, a felfelé, és a lefelé irányuló.
When we include these, each matter particle has two different spin charges, spin-up and spin-down.
HungarianNem lehet több központi mikrogazdálkodás, felülről lefelé irányuló szabályozás, egyetemes érvényű megközelítés ebben a politikában.
No more micro-management from the centre, no more top-down regulation, no more one-size-fits-all approach to policy.
HungarianAz EU úgy tervezi kezelni a globalizáció kihívását, hogy a foglalkoztatási jogok tekintetében egy lefelé irányuló spirálba veti magát?
Is it by going into a downward spiral on employment rights that the EU plans to deal with the challenge of globalisation?
HungarianA lefelé irányuló mozgás legszélső helyzete az, amelyben a fej a H-pont fölött 25,4 mm-re lévő vízszintes síkot érinti.
The maximum downward movement shall be limited to a position where the head is tangential to a horizontal plane situated 25 74 mm above the H point.
HungarianMég mielőtt Narcisse védekezhetett volna, a Maszk egy gyors, lefelé irányuló mozdulattal csuklóból lecsapta Narcisse kezét.
Before Narcisse had a chance to defend himself the butcher delivered a swift downward stroke that separated Narcisse's left hand from his wrist in a single cut.
HungarianA piacon a bizalomhiány még a vonzó eszközökben is kárt okozott, amelyeknek pedig nem szabadott volna a lefelé irányuló árkorrekció tárgyát képezniük.
A lack of confidence in the market has damaged even attractive assets, which ought not to have been subject to the downward price correction.
HungarianA versenyképességi és innovációs keretprogram és a hetedik keretprogram központi, felülről lefelé irányuló eszközök, amelyekről Brüsszelben döntenek.
The Competitiveness and Innovation Framework Programme and the Seventh Framework Programme are central top-down instruments to be decided in Brussels.
HungarianKülönösen a merevítések vagy bordák lefelé irányuló kiugrásai nem lehetnek nagyobbak 19 mm-nél, és azoknak az V. mellékletnek megfelelően áramvonalasnak kell lenniük.
In particular, the rigid roof sticks or ribs shall not project downwards more than 19 mm and must be streamlined as described in Annex V.
HungarianVégre sikerült az eljárások egy részét a közösségi módszer hatálya alá vonni, de még mindig nem létezik a klasszikus felülről lefelé irányuló politika.
Happily we have succeeded in bringing part of the dealings within the scope of the Community method, however there is still a lack of classic top-down policy.
HungarianSzerintem az európai társasági adókkal nem a széttöredezettség a legnagyobb probléma, hanem az egészségtelen és folyamatos lefelé irányuló verseny a tagállamok körében.
I believe that the major problem with company taxes in Europe is not fragmentation, but unhealthy ongoing downward competition between Member States.

Hasonló fordítások a(z) "lefelé irányuló" szóra angolul

lefelé határozószó
lefelé fordít ige
vmire irányuló melléknév
English
nyugat felé irányuló melléknév
English
lefelé irányuló légjárat főnév
English
hátrafelé irányuló melléknév
oldalra irányuló főnév
English
felfelé irányuló melléknév
English
nyugatra irányuló főnév
English
lefelé fordított tenyérben tartott
English
lefelé néz ige
lefelé zuhan ige
lefelé menő folyam főnév
English
lefelé irányuló fúrólyuk főnév
English