HU

lefelé {határozószó}

volume_up
lefelé (és: le, le-, irányában, leégve)
Azután megint fölkapták őket, s csak vitték, lefelé, lefelé, sok-sok lépcsőn, majd befordultak valahová.
Then they were picked up and carried down, down many steps, and round a corner.
Angyalon kezdett meglátszani az erőlködés, miközben fejjel lefelé tartotta magát.
Angel was beginning to show the strain of holding himself upside down.
Ejha, az a szakasz igencsak belefutott valamibe mutatott lefelé Boyle.
Oops, that platoon down there just walked into something, Boyle reported, pointing.
A soványabbik Scoleri testvér Stantz mögött materializálódott és lefelé támadt.
The emaciated Scoleri ghost materialized from behind Stantz and lunged downward.
Dennie óvatosan ereszkedett lefelé, miközben hullámokban tört rá a klausztrofóbia.
She picked her way downward carefully, fighting back waves of claustrophobia.
Vágólapról történő cellabeszúráskor a célcellák lefelé tolódnak.
Target cells are shifted downward when you insert cells from the clipboard.
Balra fordult és lefelé indult, hogy minél távolabb kerüljön az épülettől.
She turned left and drove downhill, away from the Mile-stone Corporation.
Ezúttal nem lefelé, Sidewinder irányába tartott, hanem fel a hegyek közé.
This time she was not heading downhill, toward Sidewinder, but up into the high country.
Arra menjetek, majd hegynek lefelé egy Hirosze nevű városba.
Head for it, then downhill to a town called Hirose.
lefelé (és: óta)
Mintha végtelen erdők sötétje csurogna lefelé a hegyek oldalában.
It is as if the twilight under endless trees were flowing downwards from the hills.'
Ami csak akkor védhető, ha a harmonizáció felfelé, nem pedig lefelé történik, miként ez a javaslatban szerepelt.
This is only justifiable so long as harmonisation is upwards and not downwards, as proposed.
Az elkövetkező hetekben saját prognózisunkat is korrigáljuk, szintén lefelé.
Our forecasts in a few weeks are going to be revised downwards.
Egy idősebb, lúdtalpú bácsi sétált lefelé a parkoló kocsik mellett, sárga krétával jelölve meg a kerekeket.
An elderly flatfoot was strolling down the line of parked cars, marking tires with yellow chalk.
Fél mérföldnyire megközelítettük a bugyborékoló hullámtörést, majd újra kelet felé kanyarodtunk, és ebben az irányban siklottunk lefelé a hullámtörés mentén.
When we had closed to within half a mile of the boiling surf, we turned east again and began to run down the line of the surf eastwards.

Példamondatok a(z) "lefelé" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianCsak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
All we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
HungarianA soványabbik Scoleri testvér Stantz mögött materializálódott és lefelé támadt.
The emaciated Scoleri ghost materialized from behind Stantz and lunged downward.
HungarianVigyorogtam, a korláthoz támaszkodtam, és lefelé bámultam a mély, csendes vízbe.
I grinned and leaned on the railing and stared down into the deep still water.
Hungarian- A fiatalasszony orsója ismét pörögni kezdett, s a kerék lassan megindult lefelé.
Her own spindle began to twirl again, and the reel sank slowly toward the floor.
HungarianAhogyan haladt lefelé, lassan kiért a látószögükből, de a tekintetek nem követték.
But he moved through their eye line, and out, without their gazes following him.
HungarianPauncefoot-Jones éppen lefelé jött a szálloda lépcsőjén.
As they came back, Mrs Pauncefoot Jones was coming down the steps of the Hotel.
HungarianA kiáltás egy a folyón lefelé tartó uszályról jött, és egy kötelet dobtak feléjük.
The call came from a barge floating downstream and a rope flicked over its side.
HungarianAzután feltekereg a kürtőrendszerben, abban a meggyőződésben, hogy lefelé megy.
It would go up the system of chimneys under the impression that it was going down.
HungarianGutman fejjel lefelé fordította a madarat, és késével megkarcolta a talapzatát.
Gutman turned the bird upside-down and scraped an edge of its base with his knife.
Hungarian- Rendben van - mondta Worthing az előcsarnokba vezető széles lépcsőn lefelé menet.
All right, said Worthing as they descended the wide staircase to the lower hall.
HungarianAz indítómotor huzaljai lefelé csüngtek, a rézdrótok vége enyhén meg volt tekerve.
The ignition wires were hanging down, their copper cores bare and slightly kinked.
HungarianMivel emlékezett, hogy a múltkor a fegyver lefelé hordott, Alacrity följebb célzott.
Remembering that his weapon had fired low the first time, Alacrity aimed higher.
HungarianAmint lefelé indultak a kanyargós hegyi úton, Preston ámulva tátotta ki a száját.
As they started down the twisting gradient Preston drew in his breath in amazement.
HungarianAz alkonyatot felváltotta a sötét éjszaka, és a félhold elindult lefelé az égbolton.
Afterglow gave way to dark night and the waning half-moon started down the sky.
HungarianSzóval Pierce és Clancy, gondolta Rowan, miközben lefelé ballagott a lépcsőn.
Ah, so it's Pierce and Clancy, is it? thought Rowan quietly, coming back down.
HungarianCsak hömpölygött lefelé abba a szakadékba, amit ti is láttatok, mind elfolyt volna.
It was all flowing away, all the Dust there was, down into the abyss that you saw.
HungarianDennie óvatosan ereszkedett lefelé, miközben hullámokban tört rá a klausztrofóbia.
She picked her way downward carefully, fighting back waves of claustrophobia.
HungarianEgyikük sem láthatta, amit ő Ramszesz alakját, amint lassan lépdel lefelé a lépcsőn.
None of them saw what she saw-the figure of Ramses coming slowly down the stairs.
HungarianA Comanche gyorsan ereszkedett lefelé, és a parti ormok irányába vette útját.
The Comanche was falling rapidly now, heading toward the clutter of the coast.
HungarianKét perccel később Sandy látta, hogy lefelé indul a domboldalon a 17-es egységgel.
Two minutes later, Sandy saw him headed down the hill, behind the wheel of Unit 17.