magyar-angol fordítás erre a szóra: lecke

HU

"lecke" angol fordítás

HU

lecke {főnév}

volume_up
Lecke a túlélésről, itt vagy bárhol másutt: Ne bízz senkiben!
A brief lesson in survival on this world or any other-- never trust anyone.
Carlos felvétele csodálatos kommunikációs lecke volt.
Carlos's tape was a wonderful lesson in communication.
Az első lecke, fiatalember, hogy tiszteld a tanítódat mondta.
'Your first lesson, young man, is respect for your teacher,' he said.
Konfliktusom volt... lecke vagy "Dinasztia"... és a "Dinasztia" nyert.
I had a conflict-- homework or Dynasty... and Dynasty won.

Példamondatok a(z) "lecke" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLeidenben mindig fölállnak és elsétálnak a páciensek az anatómia lecke után?
Do the patients at Leiden always get up and walk away after the anatomy lesson?
HungarianEgészen -- tulajdonképpen egy elég jó lecke volt, és állást kaptam egy reklámcégnél.
It was very -- actually, it was a very good study, and got me a job in an ad agency.
HungarianEz az első és legfontosabb lecke, amit ennek a két derék férfinak a halála megtaníthat nekünk.
That is the first lesson we need to learn from the death of those two brave men.
HungarianNem kétséges, hogy levonták ezeket a tanulságokat, bár ez elég kemény és költséges lecke volt.
No doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.
HungarianAz utolsó dolog, ami most kell, az egy lecke a szerelmi életemről.
Jesus, Gwen, the last thing I need at this point is a lecture on my love life.
Hungarianlecke volt Tesla számára, hogy meglássa a bársonyos felszín alatt megbúvó tüskéket.
She turned back to hear more, no longer certain that she could get the truth from this man.
HungarianA rideg történelmi lecke következő része, ez a bájos kép az angol ipari forradalomról.
Next part of the cold history lesson, the lovely picture of the British Industrial Revolution.
HungarianCushie felől tekintve persze viszonzatlan szerelemnek számított a lecke.
Of course, from Cushie's point of view, it was nonreciprocal, too.
HungarianEz a lecke talán sokkal jobban a hasznára válik, mint az összes történelmi história együttvéve.
That lesson may be more important than all the history he's picking up.'
HungarianEgyetlen hiba, csak egy... és egy gyors lecke: a halál biztos kézzel ragadja el a mágusokat is.
One mistake, just one... and a swift lesson: death takes mages as easily as stable hands.
HungarianLecke a túlélésről, itt vagy bárhol másutt: Ne bízz senkiben!
A brief lesson in survival on this world or any other-- never trust anyone.
Hungarian- Ez úgy hangzott, mint egy lecke, de Elliotnak szüksége volt rá.
It sounded too much like a lecture, but Ryan felt that she needed it.
HungarianNew York lenne az igazi nagy hatásos, ezt ne tegyétek lecke.
New York would be the big one, the really impressive don't-do-this lesson.
HungarianHé, az első lecke Hollywood-ban, édesem, Minden az íráson múlik!
Hey, first lesson in Hollywood, sweetheart, Always get it in writing!
HungarianEgy lecke, amit mindenkinek magának kel megtanulnia... gondolkodj el ezen, ha elég öreg és bölcs leszel...
A lesson one must teach oneself... start on it whenever old and wise enough...
HungarianOlyan lecke ez, amit elég kevés tiszt értett meg, idézte fel magában.
A lesson tl few officers ever understood, he reminded himself.
HungarianAz első lecke, fiatalember, hogy tiszteld a tanítódat mondta.
'Your first lesson, young man, is respect for your teacher,' he said.
HungarianKemény lecke volt, sokkal keményebb, mint az iskolaiak, de rendesen megtanulta.
That had been a hard lesson, much harder than the ones they taught you in school, but he had learned it well.
HungarianLátni, amint fejbe lőnek valakit, ugyancsak kemény lecke.
Seeing someone shot in the head took a lot of the fuck-you out of a man.
HungarianA türelem olyan lecke volt, amit Glover sosem tanult meg teljesen.
Patience was a lesson that Glover had never learned very well.