HU

lassú {melléknév}

volume_up
Az ehhez vezető út nagyon nehéz, és lassú munkával érhető el.
The road that leads to this goal is a difficult one, and deliberate work will be required to complete it.
Ami azonban még ennél is fenyegetőbb volt, erejét fokozatosan Lyonesse északkeleti tartományaira összpontosította, bár a folyamat olyan lassú volt, hogy nem lehetett provokációnak venni.
Even more ominous, he gradually began to concentrate his power in the northeast provinces of Lyonesse, though the process was sufficiently deliberate that it could not be considered a provocation.
Igen, a lassú szezon mégsem bizonyult annyira lassúnak, mint ahogy számították.
Yes, the slow season had turned out to be somewhat less slow than they'd expected.
Salo galaktikaközi küldetésére azonban képtelenül lassú volt a nyomorék űrhajó.
But the crippled ship was impossibly slow for the purposes of Salo's intergalactic errand.
Először is, lassú növekedésük a legtöbb földműves türelmét kimerítette volna.
First, their slow growth would exhaust the patience of most farmers.
Szerette viharvert arcát, értelmes tekintetét, lassú, megfontolt viselkedését.
He liked his rugged face, his shrewd eyes, and his slow unhurried manner.
Peregtek a másodpercek, a roppant ostromló sereg néhány száz méterre megközelítette a várakozó Légiót, és a dobok még mindig lassú lépéshez verték az ütemet.
The seconds ticked away as the massive attack force moved to within a hundred yards of the waiting Legion, and still the crashing drums maintained their unhurried pace.

Példamondatok a(z) "lassú" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianNem tudjuk, hogy a kutatás-fejlesztési beruházások növekedése miért olyan lassú.
We do not know why expenditure on research and development is growing so slowly.
HungarianA férfi a heverőn lassú mozdulattal felemelte a szeme fölött a törülköző sarkát.
The man on the couch lifted a slow hand to the corner of the towel over his eyes.
HungarianLátják, ezt a gondolkodó részt használjuk, az agy lassú részét -- ezt használjuk.
You see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
HungarianIgen, a lassú szezon mégsem bizonyult annyira lassúnak, mint ahogy számították.
Yes, the slow season had turned out to be somewhat less slow than they'd expected.
HungarianJuno csak lassú poroszkálásra képes, és nekünk még nagyon messzire kell mennünk!
Juno’s only gait is a slow amble; we must ride long to ride far.”
HungarianA lassú derengést, amikor oldódni kezdett a sötétség az ablak előtt, még megélte.
He watched as it slowly began to get light everywhere outside the window too.
HungarianAz egyik katona ellökte magát a karosszériától, s lassú léptekkel odament hozzá.
One of the soldiers next to the vehicle peeled himself away and sauntered toward him.
HungarianA férfi az órájára nézett, aztán lassú léptekkel megindult a járdán, majd eltűnt.
The man looked at his watch, and walked slowly along the sidewalk until he was gone.
HungarianBarátságosan biccentett, majd lassú de határozott léptekkel kiment a szobából.
He gave an affable little nod and went slowly and precisely out of the room.
HungarianTe pedig öreg vagy és lassú felelte Glasgian herceg, nem titkolva felháborodását.
And you are old and slow, Prince Glasgian said, not hiding his indignation.
HungarianBoon lassú mozdulattal kivett valamit a zsebéből, és nagyapa markába nyomta.
Slowly Boon took something from his pocket and put it into Grandfather's hand.
HungarianA lassú tánctól megfájdulhat az ember háta, és a partnere is csalódott lesz.
A slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
HungarianMary előbb a gazdájára nézett, és annak lassú bólintását látva ismét belevágott:
She doesnt like the idea, Mary doesnt, and I says Ill come along with her.
HungarianAz Unió jogsértési eljárása hatástalan, túl lassú és túl politikai jellegű.
The Union's infringement proceedings are ineffective, too slow and too political.
HungarianKeserves, lassú előrehaladása közben még abban sem volt biztos, merre tart.
It was slow, painful progress, and he wasn’t even sure where he was headed.
HungarianDe valami történt ebben a nagydarab, lassú mozgású norvégban, ami őőt is meglepte.
But something was happening inside the big, slow-moving Norwegian that surprised him.
Hungarian- Gyors vagy, akármi légy is - mondta a lánynak -, de lassú ahhoz képest, ami voltál.
You are quick for what you are, he said, but slow, I think, for what you were.
HungarianNem volt se ostoba, se lassú, csak mindent alaposan megfontolt, mielőtt cselekedett.
He was not dumb or slow, he just thought carefully about everything before he acted.
HungarianA véres telefonkagylóra meredt, és lassú mozdulattal visszatette a helyére.
Appalled by the blood on the telephone, he gingerly set it on its receptacle.
HungarianElmúlt az öt nap szürke sötétségének és lassú szemerkélésének borzongása.
Gone was the chill of the gray darkness and slow drizzle of the past five days.