magyar-angol fordítás erre a szóra: lakat

HU

"lakat" angol fordítás

HU

lakat {főnév}

volume_up
Senki sincs biztonságban itt, míg Selden nem kerül lakat alá.
There's no safety for anyone untill he is under lock and key.
A súlyos lakat úgy vihogott és vinnyogott, mint egy őrült majom.
The heavy lock giggled and whined like a mad monkey.
A legszívesebben zár és lakat alatt tartanának.
Course they do want to keep me under lock and key.
A kapu nyitva; egy lakat függött egy laza lánc egyik végén, az ajtófélfán.
The gate was open and a padlock hung from one end of a loose chain on the posts.
Az ajtón ősrégi, rozsdás lakat lógott, meg egy műanyag tábla, rajta vésett felirat.
The door bore an ancient, rusted padlock and an engraved plastic sign.
There was no padlock on the door.

Példamondatok a(z) "lakat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA kapu nyitva; egy lakat függött egy laza lánc egyik végén, az ajtófélfán.
The gate was open and a padlock hung from one end of a loose chain on the posts.
HungarianNémely balga polgár túlságos ügybuzgalommal próbál lakat alatt tartani minket.
Too many ill-advised citizens spend their time trying to keep us locked up.
HungarianSzeretnék körbe nézni abban a szobában, aminek az ajtaját az a rengeteg lakat zárja.
I'd like to take a look around the back room right there, the one with all the locks.
HungarianO'Dell, tartsa lakat alatt ezt a nőt amíg vissza nem érünk a bázisra.
Mr. O'Dell, the woman is confined to quarters for the duration of the patrol.
HungarianAz ajtón ősrégi, rozsdás lakat lógott, meg egy műanyag tábla, rajta vésett felirat.
The door bore an ancient, rusted padlock and an engraved plastic sign.
HungarianKöntöse után nyúlkáltak, mikor lehullott a lakat és feltárult a kapu.
They reached out to touch her garments as the locks broke and the gates swung open.
HungarianA földre lapulva beszívta ajkait és abbahagyta a lakat babrálását.
Ducking involun-tarily, she pursed her lips and paused in her work on the lock.
HungarianMiss Wiley eszelős külsejű kis vénség volt, előreugró álla széles, mint egy lakat.
Miss Wiley was a crazy-looking little old lady with a lantern jaw.
HungarianEgy piros Ferrarimat lefoglaltak tegnap, azóta lakat alatt van.
My red Ferrari was confiscated yesterday, and it sits in an impound lot in Little Haiti.
HungarianAz egyik sarkában lakkozott dobozka állt, rajta ócska kis lakat.
At one a side of it was a small japanned box with a flimsy cheap lock.
HungarianA rozsdaszínű gránitfa lakat fáklyák világították meg.
Pools of rust-colored granite blocks showed under the torches set in the walls.
HungarianHogy értsétek, egésznek a kulcsa a vizsgalapok lenyúlása volt... amit egyébként hét lakat alatt őriznek.
Yousee, thekey wasstealing an officialunivesitybluebook... which theykeptundelockandkey.
HungarianMint ahogy az sem lesz az, ha a bank majd végrehajtás alá vonja a házat azon a címen, hogy én lakat alatt vagyok.
Won't be fair either when the bank forecloses on the house because I'm locked away.
HungarianAz elméjében - vastag falak mögé zárva, hét lakat alatt - megállás nélkül zúgott, bömbölt és süvöltött valami.
Something was raging in the drone's real mind, behind walls of insulation.
HungarianSenki sincs biztonságban itt, míg Selden nem kerül lakat alá.
There's no safety for anyone untill he is under lock and key.
HungarianSzóval itt ez a csillogó-villogó szajré, csak úgy egymagában, és még egy árva lakat sincs az ajtón!
I mean, 'ere's the ol' bright an' shinin' all on its lonesome an' not even a padlock on the jolly door.'
HungarianA súlyos lakat úgy vihogott és vinnyogott, mint egy őrült majom.
The heavy lock giggled and whined like a mad monkey.
HungarianA lakat megadta magát, szétnyílt és a padlóra koppant.
He paused for a moment, a feather of doubt brushing his brow.
HungarianEddig sikerült őket lakat alatt tartanom a családi kriptában, de előbb vagy utóbb ki fognak szabadulni!
Thus far I have managed to keep them penned up in the family crypt, but theyll get out sooner or later.
HungarianHét lakat alatt őrzik, de ha kéred, hozzájuthatsz.
It's closely held, but you should be able to get it if you ask.