HU

lakás {főnév}

volume_up
lakás (és: szoba)
Föltéve, hogy még mindig a lakás széfjében vannak, a lakók pedig távol otthonról.
Provided they were still in the apartment safe and the occupants away.
A vörös ember kiválasztott egy kulcsot, és bedugta a 204-es lakás zárjába.
The carroty man selected one of his keys and put it in the lock of Apartment 204.
Az értesülésem úgy szól, hogy háromszázegyes lakás, de ott csak röhögnek a kagylóba.
My information is Apartment 301, but all I get there is the big razzoo.
Az alagsori lakás megfigyelését folytatni kell, hátha föltűnik ott más is.
The watch on the basement flat was to be maintained in case anyone else showed up.
Az alagsori lakás függönye mögött halvány lámpa égett.
A dim light was burning behind the curtains of the basement flat.
Entwhistle körülhordozta szemét a kis lakás zsúfolt szobájában.
Mr Entwhistle looked round him at the cramped sitting-room of the tiny flat.
Reggelre a lakás már-már otthonra kezdett emlékeztetni.
By morning (he apartment half reminded me of home.
Otthon voltunk, miénk minden: a lakás, a toll, a szerelem.
We were back home, and it was all ours; the flat, the feather, the love.
'Your home and work addresses.
De az élet pihenés, lakás, család a szigeteken zajlik.
But the life -- recreation, housing, families -- is all on the islands.
Lakás- és regionális politika (szavazás)
Housing and regional policy (vote)
They're going to need housing.
Ez a lakás még egy plusz százast is megér - jelentette ki Michael.
This place is worth an extrahundred bucks a month, Michael declared.
A lakás még annál is kisebbnek tűnt, mint ahogy Grillo visszaemlékezett rá.
The place looked even smaller than Grillo remembered it.
Förtelmesen agyoncsicsázottnak tűnt a lakás.
The place looked hideous, overdressed.
- Mikorra készül el a lakás? - kérdezte Eugène, szétnézve a szobában.
And when will the rooms be ready? asked Eugene, looking round.
A lakás összesen három helyiségből állt.
There were only three rooms.
A lakás kicsi volt, és sokkal otthonosabb, mint az amerikai albérletek horgolt térítők, csipkefüggönyök, a vázában virág.
The place was small, more homey than rented rooms in Americadoilies, lace curtains, flowers in a vase.
Saját lakás, kicsi, de teljesen az övé, jobb üzletek, mint bárhol az országban, magasabb fizetés és minden elképzelhető kutatási eszköz - mindez a rendelkezésére állt.
A small apartment but all his own, better shops than anywhere in the country, a higher salary, and limitless research facilitiesall were his.

Példamondatok a(z) "lakás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA műgyűjteményt befogadó két hatalmas termen kívül maga a lakás nem volt nagy.
Apart from two big galleries that housed his collection it was not a large house.
HungarianA 22-es és a 24-es lakás ajtaja is tárva állt, de a berendezésük érintetlen volt.
The doors of flat 22 and 24 were also open, but the interiors were untouched.
HungarianMár végigküzdötték magukat a folyosón, szinte a szomszéd lakás ajtajában álltak.
They had moved down the corridor almost to the next apartment door by now.
HungarianMost körös-körül mindenütt csend volt, pedig Gregor tudta, hogy nem üres a lakás.
It was so quiet all around too, even though there must have been somebody in the flat.
HungarianA vörös ember kiválasztott egy kulcsot, és bedugta a 204-es lakás zárjába.
The carroty man selected one of his keys and put it in the lock of Apartment 204.
HungarianAz alagsori lakás megfigyelését folytatni kell, hátha föltűnik ott más is.
The watch on the basement flat was to be maintained in case anyone else showed up.
HungarianCsupán a rongyos, büdös ágy utalt arra, hogy ez itt egy lakás akar lenni.
Only the reeky personal bed and rags gave off the clue to reigning domesticity.
HungarianA társasházi lakás bútorzata majd elkel valamelyik utcai kiárusításon.
The furniture in the condo would belong to whoever bought it at a sidewalk sale.
HungarianA látogatásáig nem lehetett tisztában azzal, miféle szomszédságot jelent az új lakás.
Until this visit he had not realized what kind of neighbourhood Gordon was living in.
HungarianMeg akarom várni, amíg a lakás bérlője előkerül, aztán bemennénk és átkutatnánk a lakást.
I want to wait until the tenant of this flat turns up, then move in and search.
HungarianFöltéve, hogy még mindig a lakás széfjében vannak, a lakók pedig távol otthonról.
Provided they were still in the apartment safe and the occupants away.
HungarianEkkor kicsapódott a 22-es és a 23-as lakás ajtaja is, és emberek rohantak elő.
One each side of the Pole the doors of flats 22 and 24 opened inwards and men surged out.
HungarianNem éppen nagy lakás, de természetesen a szálloda többi részét is használhatják.
It's not a huge apartment, but of course you'll have the rest of the hotel to spread out in.
HungarianAz értesülésem úgy szól, hogy háromszázegyes lakás, de ott csak röhögnek a kagylóba.
My information is Apartment 301, but all I get there is the big razzoo.
HungarianAz őrnagy átvonult az üres lakás másik végébe, kinyitotta az ajtót, és félre állt.
The major walked through the empty apartment and stood by the door, holding it open for her.
HungarianEgy merő vér az egész lakás, a bútorok, a falak, még a plafon is.
There was blood on the furniture, blood on the walls, blood even on the ceiling.
Hungarian- Ugyan, kérem - mondta látszólagos nemtörődömséggel az öreg -, mire kellene nekem jobb lakás?
Dear me, why should I want anything better? he replied, with seeming carelessness.
HungarianMeg a pipadohányt, amelynek illata átitatta a bútorokat és a lakás falait.
A pipe tobacco, the fragrance of which permeated the furniture and walls of the apartment.
HungarianEgy másik, magas rangú tiszttel a második igazgatóságról egy lakás ablakánál üldögéltek.
He and another senior officer of the Second Directorate sat by the window of an apartment.
HungarianAz EU megoldása több millió euró kiszórása több ezer lakás felújítására és építésére.
The EU solution is to throw millions of euros at renovating and building thousands of houses.