HU

labor {főnév}

volume_up
Valójában van egy labor, amely ennek a kapacitásnak a 20 százalékát biztosítja.
In fact, there's one lab in particular that represents 20 percent of all that capacity.
A kriminológiai labor vegyészei fehér köpenyben futkároztak ide-oda.
The white-smocked technicians from Lab were scurrying like beetles.
Ne felejtsd el, a labor nem egyszerűen leégett, hanem felrobbant.
Remember, the lab didn't just burn, it exploded.
EN

labor {főnév}

volume_up
1. amerikai angol
I wondered if it were forced labor, and decided it was best not to ask.
Nem tudom, önként vállalt munka volt-e, de úgy döntöttem, jobb, ha nem firtatom.
This is heavy labor, and our children starve to pay for the wood.
Nehéz munka, a fa árát a gyerekeink szájától kell elvonnunk.
Organized labor was flexing its muscles, and doing it cleverly for the first time in years.
A szervezett munka megfeszítette izmait, s évek óta először okosan használta.
I know the story, how you uplifted him from hard labor, bypassing the Civil Service filters.
Maga kijátszotta a Polgárszolgálat éberségét, és kiemelte őt a fizikai munkások sorából.
The real size of the labor force is already a million less than the figures show.
A munkások valódi száma már egymillióval kevesebb, mint amit az ábrák mutatnak.
The routine was mechanical and fairly strenuous physical labor for the mostly Puerto Rican work crew.
Meglehetősen fárasztó és mechanikus fizikai munka volt, amelyet többnyire Puerto Ricó-i munkások végeztek.
First, it involves seasonally pulsed inputs of labor.
Először is, idényenként változó munkaerő-kínálatot biztosít.
The exodus of labor was further evidence that the crops were finished.
A munkaerő-elvándorlás is csak még inkább azt bizonyította, hogy a még lábon álló termésnek befellegzett.
Ever-cheaper labor and ever-faster machines.
Az egyre olcsóbb munkaerő és az egyre gyorsabb gépek.
That girl is in labor, and her mother wants you to deliver it.
A lánynál megindult a szülés, és az anyja azt szeretné, hogy te vezesd le.
It's a tearing during obstructed labor that leaves a woman incontinent.
Ez egy elakadt szülés közben történő szakadás, amitől a nő képtelen lesz a vizeletvisszatartásra.
A vajúdás és a szülés volt a legkellemesebb része.
A vajúdás és a szülés volt a legkellemesebb része.
He remembered walking around the apartment from room to room, big with book, more than big, gravid, and here were the labor pains.
Emlékezett, ahogy szobáról szobára mászkált a lakásban, mintha viselős lenne a könyvével, és most kezdődnek a vajúdás.
Now I'd argue that that is as absurd as stating that 30 minutes of copulation is the creative act, and nine months of gestation, and, God forbid, 24 hours of child labor is merely execution.
Szerintem olyan abszurd ezt állítani, mint azt, hogy 30 perc kopuláció a teremtés aktusa, míg a 9 hónap terhesség, és akár 24 óra vajúdás csupán kivitelezés.
Law enforcement from Memorial Day to Labor Day was always insane in Vacationland.
Az igazságszolgáltatás mindig rumlis dolog az emlékezés napjától a munka ünnepéig* Vakációországban.
In public schools and in the homes of nice people it was and remains pretty much taboo to tell tales of labor's sufferings and derring-do.
Az előkelő iskolákban meg a rendes emberek házában akkor is, most is meglehetősen tabu volt a munkásosztály szenvedéseiről és hőstetteiről mesélni.

Példamondatok a(z) "labor" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianValójában van egy labor, amely ennek a kapacitásnak a 20 százalékát biztosítja.
In fact, there's one lab in particular that represents 20 percent of all that capacity.
HungarianA labor lángokban állt, és nekem is meg kellett volna halnom, mint Davidnek.
I didn't have The lab was burning, and I was supposed to die, just David.
Hungarianrikoltotta a szenátor, ahogy elindultak a labor felé.
You can't do this! the senator cried as they marched him downstairs to the lab.
HungarianBeadják néhány majomnak, aztán figyelik, hogy terjed a labor populációban.
They'd give it to a few monkeys; then see how well it spread through the laboratory population.
HungarianA labor majd többet mond, de ezt az embert valaki agyonverte.
The lab will tell us more, but someone knocked the shit out of him before he died.
Hungarian- Azt hiszem, hogy ez nem csupán labor volt - jegyezte meg Dan -, hanem egyben a lánya szobája is.
Dan said, 'I think this wasn't just his lab, I think it was your daughter's room too.
HungarianA lény ereje főleg a labor körül koncentrálódik, Kapitány.
The range of influence appears to be concentrated in the medical lab, Captain.
HungarianA kriminológiai labor vegyészei fehér köpenyben futkároztak ide-oda.
The white-smocked technicians from Lab were scurrying like beetles.
HungarianA dobozkát borítékba csúsztatták, amely a labor kimenőkosarába került.
The box was slid into an envelope and set in the lab's out-bin.
HungarianA labor területén bukkantak rá a holttestre tegnap éjjel mondta Mulder.
This man was found at the burned lab just last night,
HungarianA labor főbb épületelemei nem rongálódtak meg, de a tűz csak a puszta falakat hagyta meg, és azok is elfeketedtek.
Much of the facility's structure remained intact, though entirely gutted by the fire.
HungarianMár van olyan labor, amely az AVPR1 gén 334-es alléljére tesztel, ami az úgynevezett megcsalás gén.
There's already a lab today that tests for allele 334 of the AVPR1 gene, the so-called cheating gene.
HungarianNe felejtsd el, a labor nem egyszerűen leégett, hanem felrobbant.
Remember, the lab didn't just burn, it exploded.
HungarianAzt hittük, ő is meghalt, amikor a labor leégett, de nem.
We thought was killed in the fire, too, but he wasn't.
HungarianNem hinném, hogy egyhamar a labor közelébe jönne.
I don't think he's coming back to the lab for a while, though.
HungarianElőtte feljegyzések, másolatok, tanúvallomások, rendőrségi dossziék, bűnügyi labor jelentések macskakaparásos jegyzetek.
Below him were records, transcripts, exhibits; police files; crime-lab reports; scribbled notes.
HungarianRákattintott a kamerát ábrázoló ikonra, hogy végignézze, mi történt az elmúlt huszonnégy órában a labor falai között.
He clicked the camera icon and called up the twenty-four-hour video record of events in the studio.
HungarianA labor összeveti a DNS mintát az összes adatbázissal.
The lab are running his DNA against all databases.
HungarianA labor szerint a guminyomok is egyeznek.
Lab says the skidmarks came back the same: Mashamoto ZX tires.
Hungarian- Szia, Maggie - köszönt oda a labor vezetője.
Hi, Maggie, the head of that lab said in greeting.