HU

lógó {melléknév}

volume_up
A boszorkány elkapta Simon lógó kezét, hogy segítsen talpra állni.
The witch caught at Simon's dangling wrist to draw herself to her feet again.
Dhrun meghúzta a kapu mellett lógó láncot; a ház belsejéből távoli csilingelés hallatszott.
Dhrun pulled on a dangling chain, to prompt a reverberating chime to sound from deep inside the manse.
Az összes csaj azt nézi, ahogy mész az utcán... nem tudják, hogy van nálad 5 fontnyi lógó hús.
All the girls see you walking down the street... they don't know you've got five pounds of dangling meat.
Félsaroknyira két gyerek játszadozott a gyepen, a járdán pedig egy lógó fülű spániel rohangált vidáman.
Two children were playing on a lawn, half a block away, and a floppy-eared cocker spaniel was padding happily along the sidewalk.
lógó (és: függő)

Példamondatok a(z) "lógó" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianNarmonov a szemközti falon lógó festményre nézett, és rájött, hogy nem, nem számít.
Narmonov stared at a picture on the wall and realized that, no, it did not matter.
HungarianAztán a rádió oldala mellé lépett, és lábával belerúgott a szabadon lógó zsinórba.
Then he went to the side of the radio and moved a loose cord with his foot.
HungarianCasmir és csapata lógó orral, kétségbeesetten meredtek az egyre távolodó partra.
The hawser parted, the loose end snaking down the face of the scarp and into the water.
HungarianHa logóként szeretne szöveget bevinni, a Logó szövege szövegmező jelenik meg.
If you choose to enter text as a logo, the Logo text text box will appear.
HungarianMeghallgathatom azt a szalagot, amely kétségtelenül benne van a válladon lógó vacakban?
Should I hear the tape you've doubtless got in that thing over your shoulder?'
HungarianNéhány méterre tőle, a fiú, lógó vállakkal és félig lehajtott fejjel állt.
Though he didn't approach his mother, he met her gaze with a rare directness.
HungarianKilencéves korára alacsony volt, és lógó nadrágjában még alacsonyabbnak látszott.
He'd been short even for nine, and he'd looked even shorter because of his droopy jeans.
HungarianSparhawk leszállt a lováról, és megrángatta a kapu mellett lógó zsinórt.
Sparhawk dismounted before the gate and tugged on a stout cord hanging beside it.
Hungarianrikkantott Shea, és a magas sarokszekrényben lógó úti köpenyéért ugrott.
Shea exclaimed, and leaped for the traveling cloak which hung in the long corner closet.
HungarianA szeme félig be volt hunyva, mintha utánozni akarná a karón lógó szemérmetlenséget.
His eyes were half closed as though he were imitating the obscene thing on the stick.
HungarianPierceszel és Noonannel együtt kiment az egyik rámpára, és az ott lógó tévét figyelte.
He, Pierce, and Noonan walked to one of the ramps and watched the TVs hanging there.
HungarianA legális weboldalakon az Európai Bizottság által létrehozandó logó fog szerepelni.
They will be able to display a logo which will be developed by the European Commission.
HungarianBele kellett kapaszkodnia egy alacsonyan lógó faágba, hogy megtarthassa egyensúlyát.
Even then he clung on to a low-hanging branch, to keep himself in touch with the world.
HungarianHomlokába lógó aranybarna hajtincsei parázsló tűzként égették viasszerű arcát.
She had overlooked a stray lock of hair, which fell across her brow like smoldering fire.
HungarianElkapta a Vadember karját, és az ernyedten lógó végtagot oldalához nyomta.
She caught hold of the Savage's arm and pressed it, limp, against her side.
HungarianEgyedül az övén lógó karabinerek adtak hangot, amint a padlóhoz csapódtak.
The soft clack of harness buckles against the floorboards was the only sound she made.
Hungarian- Görbén nézett föl az égre, ahol most csak a sötét, alacsonyan lógó felhők látszottak.
He craned to look out at the sky, where now there were only dark, low-hanging clouds.
HungarianMegnéztem magam a szoba másik végében, az éjjeliasztalka fölött lógó tükörben.
I looked at myself in the mirror on the dressing-table over on the other side of the room.
HungarianSir Roger lógó fejjel, ernyedt karokkal ült a rádió előtt lévő székben.
Sir Roger slumped in a chair before this, chin on breast, his big hands hanging limp.
HungarianLógó fejjel ült a fészer egyre inkább megnyúló árnyékában, és a kék autót leste.
He sat in the lengthening shadow of the big barn, his head lowered, staring at the blue Pinto.