magyar-angol fordítás erre a szóra: létezés

HU

"létezés" angol fordítás

HU

létezés {főnév}

volume_up
Itt alapvető dolgokról van szó; ember és Isten kapcsolatáról és a létezés jelentéséről.
This is about First Things, man's relationship to God and the meaning of existence.
A létezés, minden formájában, egyetlen alapelven nyugszik: Isten csalhatatlan.
Existence in all its form and splendor... function solely on one principle-- God is infallible.
Nem emelt minket a létezés új birodalmába, vagy az érzékelés ismeretlen síkjára.
It didn't lift us to new realms of existence or planes of perception.

Példamondatok a(z) "létezés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- Az én megítélésem szerint az élet több, mint a számsorozatként való létezés.
I assure you, my definition of living is more than becoming a pattern of numbers.
HungarianItt alapvető dolgokról van szó; ember és Isten kapcsolatáról és a létezés jelentéséről.
This is about First Things, man's relationship to God and the meaning of existence.
HungarianNem emelt minket a létezés új birodalmába, vagy az érzékelés ismeretlen síkjára.
It didn't lift us to new realms of existence or planes of perception.
HungarianA halálbüntetés az emberi lény lealacsonyítása a létezés legalacsonyabb szintjére.
It is the vilification of the human being down to the lowest point of his or her existence.
HungarianA buddhisták egész életüket azzal töltik, hogy a létezés természetét igyekeznek megérteni.
The Buddhist spends all their lifetime trying to understand the nature of existence.
HungarianAzt mondom, hogy az öntranszcendenciára való képesség csak az emberi létezés egy része.
I'm saying that the capacity for self-transcendence is just a basic part of being human.
HungarianA numerikus térben való létezés olyan volt, akár az úszás, ahol ő az úszó, de a víz is.
To exist in numerical slates meant to be swimmer and swimmed, at once.
HungarianA létezés, minden formájában, egyetlen alapelven nyugszik: Isten csalhatatlan.
Existence in all its form and splendor... function solely on one principle-- God is infallible.
HungarianAz áhítat fölött ott lebegett egy másik érzés: a létezés öröme.
Atop that warm, tropical emotion floated a sense of satisfaction at simply being.
HungarianFel vagy leérkeztem, egy létezés előtti vagy utáni világba?
Have I been brought high, low, into a pre-existence or into the after-world?
HungarianAz emberi elme nincs fölkészülve arra, hogy ezen a világon szembenézzen a nem anyagi létezés valóságával.
Human minds are not equipped to face the realities of nonmaterial existence on this sphere.
HungarianEbben, hihetőleg, ugyancsak megvan a létezés külön értelme...
All right, I suppose they have that much reason for existence.
HungarianTűz követte őket és a létezés iszonytató fájdalma ébredt benne hirtelen a dühöngő lángoktól.
Fire followed, and the wracking pain of being caught squarely in the raging, blistering heat of hot flame.
HungarianE pillanatban azonban a létezés keservei eltörpültek a váratlanul visszakapott hit lelkesítő ereje mellett.
And yet at that moment the pain of living seemed as nothing next to a glow of sudden faith.
HungarianSzámomra azonban a létezés értelme ennél valahogy sokkal több!
You're a valuable possession for the villagers Oh, balls!
HungarianMindegyre ősi vallási szokásokat, szertartási tüzeket, a létezés más tartományaiba való átlépést emleget.
He talks often of old religious customs, of ritual fires, of the passage into new realms of being.
HungarianNem vagyok biztos benne, hogy engedhetjük Daneel Olivawnak megtervezni az emberi létezés következő fázisát.
I am not certain that Daneel Olivaw should be allowed to design the next phase of human existence.
HungarianEgy szép tavaszi reggel felbukkan egy leányarc, és a létezés jól megszervezett rendje egyszerre felborul.
Poirot said, A spring morning, a girl's face—and the wellordered sequence of existence is routed.
HungarianA létezés dicsősége után a halál jön, és mert ez a dicsőség megismételhetetlen, a halált mindig tisztelni kell.
After the glory of existence comes death, and because that glory can never be replaced, death must always be respected.
HungarianMivel azonban te elutasítod a létezés effajta értelmét, ami itt van, végül is éppen ezért tévedtél erre a helyre.
But you took the trouble of coming to such a place as this precisely because you rejected such a reason for existence.