magyar-angol fordítás erre a szóra: létesítmények

HU

"létesítmények" angol fordítás

HU

létesítmények {többes szám}

volume_up
Szintén mérlegelik a konzuli létesítmények egymás mellett történő elhelyezését.
The co-location of consular facilities is also under consideration.
Ezen a ponton szeretném kiemelni a gyermekgondozási létesítmények fontosságát.
On this point, I want to stress the importance of child care facilities.
A nukleáris létesítmények stressztesztjei előrelépést jelentenek.
Stress tests on nuclear facilities represent a step forward.

Példamondatok a(z) "létesítmények" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEzek egyértelmű követelményeket állapítanak meg az ipari létesítmények engedélyezésére.
These define clear requirements for the licensing of industrial installations.
HungarianFelszólít továbbá a nehézségekkel küzdő létesítmények fokozott pénzügyi támogatására.
It calls, moreover, for increased financial support for establishments in difficulty.
HungarianEzen a ponton szeretném kiemelni a gyermekgondozási létesítmények fontosságát.
On this point, I want to stress the importance of child care facilities.
HungarianAz említett létesítmények tekintetében egy kérdés tűnt ki különösen a számunkra.
One particular point stood out for us in respect of such facilities.
HungarianSzintén mérlegelik a konzuli létesítmények egymás mellett történő elhelyezését.
The co-location of consular facilities is also under consideration.
HungarianA Bizottság e létesítmények jegyzékét továbbítja a tagállamoknak.
The Commission shall forward the list of these establishments to the Member States.
HungarianA Bizottság továbbítja e létesítmények jegyzékét a tagállamoknak.
The Commission shall forward the list of these establishments to the Member States.
Hungarianb) tudományos vagy ipari jellegű nukleáris létesítmények építése;
( B ) THE CONSTRUCTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS OF A SCIENTIFIC OR INDUSTRIAL NATURE ;
HungarianAz energetikai létesítmények felépítése és üzembe helyezése sok-sok évig tart.
It takes many years to get energy facilities up and running.
HungarianAz ilyen létesítmények üzemeltetői a lakossági kifogásokat gyakran egyszerűen félresöprik.
When operating such installations, residents' complaints are also often simply brushed aside.
HungarianA müncheni létesítmények megvédésének döntő hatása van a Vila do Condéban és Drezdában élőkre.
Saving the plants in Munich will have a decisive impact on those in Vila do Conde and Dresden.
HungarianA felülvizsgálatot a létesítmények megnyitása előtt és működésük során is biztosítani kell.
The supervision of facilities must also be ensured before they open and while they are operational.
HungarianRendelkezésükre állnak az általunk épített és fenntartott létesítmények
They have air facilities that we built and maintained ...
HungarianMásodszor, létfontosságú a meglévő és a most épülő létesítmények fokozott biztonsági felügyelete.
Secondly, increased safety monitoring of existing installations or those being built is essential.
HungarianA nukleáris létesítmények stressztesztjei előrelépést jelentenek.
Stress tests on nuclear facilities represent a step forward.
Hungarianc) olyan helyzetben kell lenniük, amely garantálja a létesítmények üzemeltetőivel szembeni pártatlanságukat;
(c) enjoy a status guaranteeing their impartiality towards those running the establishments;
Hungarianmivel ezért a létesítmények jegyzékét módosítani kell;
Whereas the list of establishments should therefore be amended;
HungarianMég legtöbbször a nukleáris létesítmények biztonsága és biztonságossága is a nemzeti határkör része.
Even safety and security of nuclear installations come for the most part under national jurisdiction.
HungarianAz ipari létesítmények áramfogyasztása sem változik meg.
Electricity consumption at industrial plants does not change.
Hungarian- úthasználati díj beszedésére szolgáló létesítmények, parkolóórák;
- Toll collection installations, parking meters;