magyar-angol fordítás erre a szóra: létesítmény

HU

"létesítmény" angol fordítás

HU

létesítmény {főnév}

volume_up
Egy Brac csónakház nevezetű létesítmény homokos parkolójában állították le a kocsit.
They parked in the sand parking lot of an establishment called Brae Divers.
Az ilyen felfüggesztés addig tart, amíg a létesítmény ismét nem teljesíti a vonatkozó feltételeket.
Such suspension shall last until the establishment again meets those conditions.
A létesítmény egyrészt a piaci spekuláció, másrészt a demagógia és a populizmus helyszínévé vált.
The establishment became a place of market speculation, on the one hand, and demagogy and populism, on the other.
Még mi magunk sem vagyunk biztosak benne válaszolta a létesítmény biztonsági főnöke.
We're not even sure ourselves, the chief of project security replied.
Azt mondják, lehet, hogy maga lesz a létesítmény parancsnokának új helyettese.
They say that you may be the new deputy project officer.
Valójában ezt a módszert javasolta a létesítmény főmérnöke.
In fact, this is the method proposed by the chief project engineer.

Példamondatok a(z) "létesítmény" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEgyrészt, a Gazdasági és Monetáris Unió bebizonyította, hogy hasznos létesítmény.
On the one hand, the Economic and Monetary Union has shown how useful it is.
HungarianEgy Brac csónakház nevezetű létesítmény homokos parkolójában állították le a kocsit.
They parked in the sand parking lot of an establishment called Brae Divers.
HungarianAz elemzők naponta ellenőrzik mindkét létesítmény rakodó pályaudvarait.
Analysts were now checking the rail yards at both facilities on a daily basis.
HungarianÉs a létesítmény különböző részei különböző biztonsági protokollhoz tartoznak.
Different parts of the facility are under different security protocols.
HungarianA bázis parancsnoki bunkeré volt a létesítmény legjobban védett része.
The base command post was the best-protected structure on the en­tire post.
HungarianMég mi magunk sem vagyunk biztosak benne válaszolta a létesítmény biztonsági főnöke.
We're not even sure ourselves, the chief of project security replied.
HungarianKham arra tippelt, hogy Glasgian az Andalusian létesítmény felé tereli a furgont.
Kham guessed that Glasgian was herding the driver of the truck toward the Andalusian compound.
HungarianEhelyett szinte a létesítmény közvetlen közelében elhelyezkedő hegycsúcsokra vezették fel.
Instead they led to a collection of mountaintops almost within sight of the facility.
HungarianEbből következik, hogy a létesítmény teljesen önellátó komplexum.
Therefore, the power plant is at the exclusive disposal of the complex itself.
HungarianHa bármelyik létesítmény megbukik a teszten, a korrekciós intézkedések kérdése nyitva marad.
Should any installation fail the test, the question of remedial actions remains open.
HungarianA két űrruhás alak lassan úszott a kilométeres létesítmény felé.
The two suited figures floated in, specks against the kilometers-long assembly.
HungarianNyárra ez a létesítmény ugyanolyan biztonságos lesz, mint bármely másik a Szovjetunió területén.
By summer this installation will be as safe as any place in the Soviet Union.
HungarianAz ilyen felfüggesztés addig tart, amíg a létesítmény ismét nem teljesíti a vonatkozó feltételeket.
Such suspension shall last until the establishment again meets those conditions.
HungarianNem egyszerűen csak új létesítmény, erről szó sem lehet ilyesfajta biztosítás mellett.
It isn't just a new facility, not will THE CARDINAL OF THE KREMLIN • 31 that kind of security.
HungarianVan ott atomfegyverek tárolására használt létesítmény, vagy valami hasonló?
Is there a nuclear-weapons storage facility, anything like that?'
HungarianMeglehet, hogy kutatási és fejlesztési létesítmény, de bizonyára vannak nagyratörőbb terveik is.
This may be an R and D facility now, but they must have bigger plans for it.
Hungarian- Aguilar fegyenc-- - Ha átlép ide, megmutatom... a létesítmény alaprajzát.
- Prisoner Aguilar-- - If you'll step over here, I'll give you... a basic layout of the facility.
HungarianEz a létesítmény nem éppen könnyen megközelíthető, még a mudzsaheddin barbárok számára sem.
This installation was no easy objective, even for the inhuman barbarians of the Mudjaheddin.
HungarianEzt az összes Európában található nukleáris létesítmény esetében megtesszük.
We are going to do this for all the nuclear sites in Europe.
HungarianAzt mondják, lehet, hogy maga lesz a létesítmény parancsnokának új helyettese.
They say that you may be the new deputy project officer.