HU

lépked {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "lépked" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHallottam, ahogy szaporán lépked a fák között, hallottam a vasajtó súlyos csapódását.
I heard his steps moving fast on the walk, heard the heavy chink of the iron gate.
HungarianA nő a hajára teríti új kendőjét, és Pete-re pillant, aki hajadonfőtt lépked mellette.
The woman puts her new scarf up over her hair and glances at Pete, who's bare-headed.
HungarianÚjra látta a nőt maga előtt, ahogy a múzeum borongós folyosóján lépked, kinyújtott karokkal.
He saw her again, moving through the museum with her arms out.
HungarianKikukucskált a deszkák közt, s látta, hogy a kikötő felől egy csapat férfi lépked felfelé az ösvényen.
Looking through the slats, he saw a party of men approaching up the trail from the river docks.
HungarianEsküvői ruhában van, újdonsült férje ott lépked az oldalán.
She's in a wedding gown, her new husband by her side.
HungarianCorbell egy humanoid az űrtől éppen csak feketébb alakját vette ki, amint felé lépked a csillagok között.
Corbell, staring, made out a humanoid form barely blacker than space, walking toward him across the stars.
HungarianMellette kecsesen lépked kicsi lábain a szarvas, amelyet Cambridge-ben látott azelőtt, hogy elütötték.
Walking past it, moving delicately on tiny feet, is the deer he saw that day in Cambridge just before he was struck.
HungarianElképzelte a szellemet, amint feléje lépked.
He envisioned the building spirit clumping toward him.
HungarianBreer nézte, ahogyan lépked, és amikor mestere eltűnt a Szentélyben, véres és mosolygós arccal utána indult.
Breer watched him go, and once his master was out of sight, entered the Sanctuary after him, blood and smiles wreathing his face.
HungarianEgy katakomba; egy pap, aki előtte lépked.
HungarianMaddie szemmel kísérte a férfit, ahogy az ösvényen a földút felé lépked (ezen kívül csak egy kocsiút volt a Jennyn), s ahogy eléri, jobbra fordul.
She watched him go down the path to the dirt track that was one of Jenny's two roads and turn left.
Hungariankönnyedén aprókat lépked
HungarianCsakhamar megjelenik az özvegy, cifra tüll főkötője alól kifityeg kajlán felrakott vendéghajának egy tincse; csoszogva lépked fancsali papucsaiban.
A moment later the widow shows her face; she is tricked out in a net cap attached to a false front set on awry, and shuffles into the room in her slipshod fashion.