HU

lépést tart {ige}

volume_up
Csak lépést tart a várható éves 2,2%-os inflációval 2017-ig.
It will just keep up with the expected inflation of 2.2% a year until 2017.
to keep up with sth

Példamondatok a(z) "lépést tart" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEnnek következtében a felsőoktatásunk egyszerűen nem tart lépést India igényeivel.
As a result of that our higher education is simply not keeping pace with India's demands.
HungarianA költségvetés kicsi, és nem tart lépést az Európai Unió bővítésével.
The budget is small, and is not keeping pace with the enlargement of the European Union.
HungarianCsak lépést tart a várható éves 2,2%-os inflációval 2017-ig.
It will just keep up with the expected inflation of 2.2% a year until 2017.
Hungariankérdezte Murray, hadd lássák, hogy lépést tart a témával.
Dan asked, wanting to make sure he was up to speed on this.
HungarianSajnos a kommunikáció az Európai Unió és polgárai közt nem tart lépést a változásokkal.
Unfortunately, communication between the European Union and its citizens is not keeping up with these changes.
HungarianEgy autó húzódik melléje, lassan halad, lépést tart vele.
A car coming next to him, moving slowly, keeping pace with him.
HungarianA nyelvünk nem tart lépést a társadalmunk változásaival, melyek közül sokat a technológia tett lehetővé.
Our language hasn't caught up with the changes in our society, many of which have been brought about by technology.
HungarianA Bizottság valójában megígérte, hogy a tárgyalási folyamat lépést tart a törökországi reformfolyamattal.
Indeed, the Commission had promised that the negotiation process would keep pace with the reform process in Turkey.
HungarianÉs maga az, aki nem tart lépést ! az eseményekkel, Gerrard.
HungarianVégre egy boszorkány, aki lépést tart a korral!
HungarianEgyetértek képviselőtársaimmal, akik rámutattak egy olyan költségvetés szükségességére, amely lépést tart törekvéseinkkel.
I agree with my fellow Members who pointed out the need for a budget which is in keeping with our ambitions.
HungarianA Bizottság lépést tart a fejleményekkel.
HungarianEgyetértek az előadóval abban, hogy a jelenlegi, fokozottan összetett héa-rendszer nem tart lépést a belső piac fejlődésével.
I agree with the rapporteur that, with its increasing complexity, the current VAT system is not keeping pace with the development of the internal market.
Hungarianlépést tart vkivel
Hungarianlépést tart vmivel
Hungarianlépést tart vkivel
Hungarianlépést tart vmivel
Hungariannem tart lépést vmivel
Hungarianlépést tart vmivel
Hungarianlépést tart vkivel

Hasonló fordítások a(z) "lépést tart" szóra angolul

tart ige
rövid pihenőt tart ige
English
üzemben tart ige
English
birtokban tart ige
English
igényt tart ige