magyar-angol fordítás erre a szóra: lényegi

HU

"lényegi" angol fordítás

volume_up
lényegi dualizmus {fn}
volume_up
lényegi egyistenhit {fn}
volume_up
lényegi kérdés {fn}
HU

lényegi {melléknév}

volume_up
A Bizottság már dolgozik a jelenlegi rendszer lényegi aktualizálásán és felülvizsgálatán.
The Commission is already working on a substantive updating and review of the current scheme.
Egy lényegi kérdésem van a prioritással kapcsolatban, amelyet az előadó az ifjúság számára biztosít.
I have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.
Egy lényegi kérdésem vagy a biztos úrhoz.
I have a substantive matter to put to the Commissioner.

Példamondatok a(z) "lényegi" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianOlyan vita ez, amelyben az eljárásbeli és a lényegi problémák egyaránt keverednek.
This is a debate in which problems of both procedure and substance have arisen.
HungarianAz őrizet maximális időtartamának meghatározása lényegi része az irányelvnek.
Establishing a maximum detention period is an essential element of the directive.
HungarianNos, a lényegi rész rendkívül egyszerű, ha az elvvel már tisztában van az ember.
The theoretical side of this is quite straightforward, once you understand the principle.
Hungarian- Elnök asszony, a meghatározott államhatár a nemzeti minőség lényegi attribútuma.
- Madam President, defined external frontiers are the essential attribute of nationhood.
HungarianAmi a független exit pollokat illeti, az a választásoknak nem lényegi eleme.
Concerning independent exit polls, this is not an essential element for the elections.
HungarianVan azonban egy alapvető kérdés is: mi van a tejpiac lényegi reformjaival?
But there is a fundamental question: what about the major reforms of the milk market?
HungarianEz a lényegi eleme egy olyan Európának, amely védi népeit és érdekeit.
This is the whole point of a Europe that protects its people and its interests.
HungarianNéhány lényegi megjegyzés: a szöveg, amely most az asztalon hever, kiegyensúlyozott.
Some remarks on substance: the text that is now on the table is balanced.
HungarianÖsszefoglalva, véleményem szerint a felhatalmazás-tervezet valódi lényegi javulást jelent.
In conclusion, I believe that the draft mandate is a true substantial improvement.
HungarianRöviden, a külső dimenzió lényegi eleme a belső piaci politikánknak.
In short, the external dimension is a vital part of our internal market policy.
HungarianSzerintem ez a lényegi eleme annak, amiről vitatkozunk.
(DE) Madam President, I do believe that that is the core element that we are discussing.
HungarianMárciusban tudtuk, hogy Reding Chartája csak lényegi mondanivaló nélküli felszínes anyag.
We knew in March that Reding's Charter was only a façade with no substance.
HungarianAz európai határozatok átláthatósága munkánk lényegi eleme kell, hogy legyen.
Transparency of European decisions must be at the heart of our work.
HungarianAzt viszont sajnálom, hogy a jelentés nem foglalkozik közvetlenebbül két lényegi kérdéssel.
However, I regret that the report does not tackle two essential issues more directly.
HungarianAz lényegi különbség köztünk a mezőgazdasági hasznosítás szintje.
The principal difference between us is the level of agricultural development.
HungarianAmi a tárcák tényleges felosztását illeti, nem lesznek lényegi változások.
As regards the actual distribution, there will be no major change.
HungarianRégebben csak eseti jelleggel volt szó erről, ma azonban ez számít a lényegi elemnek.
It used to be ad hoc, now it is really one of the core elements.
HungarianA tárgyalások legelején tartunk még, és lényegi kérdésekről nem ejtettünk még szót.
We are only just starting the negotiations and have not yet entered into discussions on substance.
HungarianÚgy vélem, ez alapvető fontosságú, és lényegi változást jelent a lisszaboni stratégiához képest.
I think this is fundamental, and it is a substantial change from the Lisbon Strategy.
HungarianEzt a kérdést az előttünk lévő dokumentum lényegi elemének tekintem.
I consider this issue to be a vital element of the document before us.