magyar-angol fordítás erre a szóra: lényegbevágó

HU

"lényegbevágó" angol fordítás

HU

lényegbevágó {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "lényegbevágó" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianUgyancsak lényegbevágó, hogy Horvátország is tájékozódhasson a legjobb gyakorlatokról.
It is also crucial that it be able to obtain information on best practices.
HungarianEz lényegbevágó az európai gazdasági növekedés új csatornái keresésének szempontjából
This is essential while we are searching for new channels for economic growth in Europe.
HungarianValójában azonban egy igen lényegbevágó témát szemléltet: az állati eredetű emberi betegségeket.
In fact, it illustrates an enormous subject of great importance: human diseases of animal origins.
HungarianEnnek szükségességéről meg vagyunk győződve, hiszen ez a kérdés lényegbevágó az európai emberek számára.
We are convinced of the need for this, because this issue is very important for the people of Europe.
HungarianBár a programoknak ez a vonatkozása lényegbevágó, korábban ilyen világosan és kielégítő módon ezzel nem foglalkoztak.
This aspect of the programmes, while essential, had not previously been addressed so clearly and satisfactorily.
HungarianEz, véleményünk szerint, lényegbevágó kérdés.
Hungarian- A keresztény kegyhelyek kérdése nem lényegbevágó az egyezség szempontjából, eminenciás uram -jegyezte meg Talbot.
The question of Christian shrines is not of direct significance to the agreement, Your Eminence,' Secretary Talbot observed.
HungarianAz időzítés azonban lényegbevágó, ha nem akarjuk kihagyni a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kínálta mostani lehetőséget.
However, timing is of the essence if we do not want to miss the current window of opportunity for mobile satellite systems.
HungarianBrinnek, Kristie McCue-nak és John Lewis professzornak lényegbevágó meglátásaikért.
Especially, I would like to thank Anita Everson, Daniel J. Brin, Kristie McCue, and Professor John Lewis, for their important insights.
HungarianSzeretném rámutatni önöknek, hogy a mikrobák sorozata, amely végig kiséri a gomba rothadását, lényegbevágó az erdő egészsége szempontjából.
But I propose to you that the sequence of microbes that occur on rotting mushrooms are essential for the health of the forest.
HungarianEz elvégre lényegbevágó.
Hungarian(PL) Elnök asszony, képviselőcsoportunk támogatta a jelentést, mivel a tervezett jövőbeni közös halászati politika lényegbevágó eleme.
(PL) Madam President, our group endorsed this report, since it is an absolutely essential component of plans for a future common fisheries policy.
Hungarian. - (SV) Harkin asszony olyan kérdést vet fel, amely ma, amikor a népesség egyre nagyobb százaléka egyre idősebb, igen lényegbevágó.
Mrs Harkin raises an issue that is very relevant today with an increasing proportion of our population getting progressively older.
HungarianLényegbevágó Európa számára, hogy ez a békefolyamat, amely az észak-írországi után 10 évvel következett be, támogatást kapjon és mehessen tovább a maga útján.
It is essential for Europe that this peace process, which comes 10 years after the Northern Ireland one, receives support and that it can also run its course.
HungarianNagyon hálás vagyok Simpson úrnak e lényegbevágó kérdés felvetéséért, amely sok parlamenti képviselőt és a Bizottságot is érdekel.
Mr President, I am grateful to Mr Simpson for raising this crucial issue which is of interest to many Members of this Parliament and also to the Commission.
HungarianA nők elragadtatott figyelemmel hallgatták, mintha valami elalvás előtti tündérmese lett volna - vagy éppenséggel lényegbevágó adatok, amiket aztán reggel tüzetesen átvizsgálnak.
The women listened with rapt attention, as if it were a wonderful bedtime story-or as if it were critical data and they were going to be tested on it in the morning.