magyar-angol fordítás erre a szóra: lélegzés

HU

"lélegzés" angol fordítás

HU

lélegzés {főnév}

volume_up
lélegzés
Semmi se hallatszott az öltözőfülkéből, még csak lélegzés hangja se.
There was no sound from the dressing-room, not even a sound of breathing.
A lélegzés neszétől eltekintve, szinte tapintható volt a csönd.
Apart from the breathing, the silence of the cellar was almost tangible.
Megpróbált a lélegzés ütemére számolni száztól visszafelé.
He tried counting backwards from a hundred in rhythm with his breathing.
Szív és lélegzés gyors de a határon belüli.
Heart and respiration are high but within limits.

Példamondatok a(z) "lélegzés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA levegő egyre hűlt, míg fölfelé kapaszkodtak, és mindinkább nehezükre esett a lélegzés.
The air became steadily cooler as they climbed and breathing became more difficult.
HungarianKintről hangok hallatszottak: csoszogás, suttogás, nehéz lélegzés.
He could hear sounds without-a shuffling of feet, whispered voices, heavy breathing.
HungarianSemmi se hallatszott az öltözőfülkéből, még csak lélegzés hangja se.
There was no sound from the dressing-room, not even a sound of breathing.
HungarianNem látott semmi mozgást, még azt a kicsi emelkedő-süllyedő mozgást sem, amellyel a lélegzés jár.
She could not detect any movement, not even the subtle rise and fall of his breathing.
HungarianFrissen felforgatott föld szagát érezte, majd halkan, nagyon halkan a lélegzés zaját is meghallotta.
A smell of freshly turned earth, and then, faintly, the sound of breathing.
Hungarian- Molly lépteket hallott; aztán csönd lett; majd lélegzés vékony, óvatos árapálya lett hallhatóvá.
Molly heard footsteps; then nothing; then the thin, cautious ebb and flow of breathing.
HungarianA lélegzés neszétől eltekintve, szinte tapintható volt a csönd.
Apart from the breathing, the silence of the cellar was almost tangible.
HungarianMegpróbált a lélegzés ütemére számolni száztól visszafelé.
He tried counting backwards from a hundred in rhythm with his breathing.
HungarianA lélegzés, a gondolat könnyedségével öltem!
And it had been done with the ease of thought and breath.
HungarianTrevor már újra lélegzett és gondolkodott, ámbár a lélegzés gyorsabban ment neki, mint a gondolkodás.
Trevor was breathing and thinking again, the breathing going much faster than the thinking, but his training kicked in.
HungarianKacagni kezdtem, és e lágy nevetés nagy vigaszomra volt, oly csodálatosnak tetszett, mint a lélegzés vagy a tej íze.
I began to laugh, a soft laughter which seemed a great comfort to me; as wondrous as breathing or milk tasting.
HungarianSzív és lélegzés gyors de a határon belüli.
Heart and respiration are high but within limits.
HungarianÉles, surrogó hangot adott lélegzés közben.
She made a sharp little sound with her breath.
HungarianKönnyű, szabályos lélegzés zaja hallatszott, s folyamatos mormolás, mintha nagyon halk hangon nagyon távol suttognának.
There was a sound of light regular breathing and a continuous murmur, as of very faint voices remotely whispering.
HungarianHallani a suhogást, a lélegzés zaját.
There are rustlings and the sounds of breathing.
HungarianOxigént ugyan még lélegzés útján szerzett, de Jenny csupán az emberi alkalmazkodás ékes példáját látta szuszogásában.
He still got his oxygen by breathing air with his lungs, but Jenny knew this was simply an example of human adaptability.
HungarianMindjárt aztán kialudt a fény, megint hallatszott a kettős lélegzés, anélkül hogy az ajtó megnyikordult volna.
In another moment the light was put out, and again he distinctly heard the breathing of two men, but no sound of a door being opened or shut.
HungarianNem is tudta, hogy nyitva maradt a szeme, tátott szája ernyedt oválissá fittyedt, lélegzés helyett ütemesen zihált.
He didn't close his eyes anymore, and didn't know they were open, and his mouth was just a slack sort of oval, and his breath came in even gasps.
HungarianMost még valami hangféle is megütötte a fülemet, élő anyagé vagy szervezeté lehetett, bár semmi esetre sem emberi lélegzés.
Now I could catch something like a sound coming from him, a sound of something alive, or organized, but certainly no breathing human being.
HungarianMég lélegzés sem hallatszik.