magyar-angol fordítás erre a szóra: légtér

HU

"légtér" angol fordítás

EN
HU

légtér {főnév}

volume_up
1. általános
Elnök úr, a tavaly áprilisi vulkánkitörés eredményeképp az európai légtér számos szektorát le kellett zárni.
Mr President, the volcanic eruption last April resulted in the closure of many sectors of European air space.
Koppa asszony és Salavrakos úr egyéb incidenseket is említett: a légtér megsértését és az Égei-tengeren történt incidenseket.
Mrs Koppa and Mr Salavrakos have also referred to other incidents: violations of air space and incidents in the Aegean Sea.
Üdvözlendőnek tartom Kallas biztos úr közelmúltbeli kezdeményezését az egységes európai égbolt bevezetéséről és egy funkcionális légtér létrehozásáról.
I welcome the recent initiatives by Commissioner Kallas to implement the Single European Sky and to establish functional air space.
Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról (szavazás)
Multilateral Agreement on the Establishment of a European Common Aviation Area (vote)
A nyílt légtér létrehozása gazdasági haszonnal jár majd mindkét félre nézve.
The creation of an Open Aviation Area will bring economic benefits for both parties.
This area has been declared restricted airspace.
2. "országé"
Ez egy kormányközi modell, a légtér pedig nemzeti hatáskörbe tartozik.
This model is intergovernmental and airspace is a national competence.
Helyénvalónak tartom a légtér egyes részeinek mai megnyitását.
It is right that some parts of the airspace should be reopened today.
2002 és 2006 között 728 embert szállítottak Guantánamóba a portugál légtér használatával.
Between 2002 and 2006, 728 people were transferred to Guantánamo via Portuguese airspace.

Példamondatok a(z) "légtér" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA nyílt légtér létrehozása gazdasági haszonnal jár majd mindkét félre nézve.
The creation of an Open Aviation Area will bring economic benefits for both parties.
HungarianEgy példa erre az egységes európai légtér, amelyre korábban már utaltam.
One preliminary example is the reference that I made to the single European airspace.
HungarianTöbboldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról (szavazás)
Multilateral Agreement on the Establishment of a European Common Aviation Area (vote)
Hungarian2002 és 2006 között 728 embert szállítottak Guantánamóba a portugál légtér használatával.
Between 2002 and 2006, 728 people were transferred to Guantánamo via Portuguese airspace.
HungarianEz egy kormányközi modell, a légtér pedig nemzeti hatáskörbe tartozik.
This model is intergovernmental and airspace is a national competence.
HungarianMagát a jelentést illetően, az európai légtér tekintetében paradox helyzettel állunk szemben.
On the report itself, we are confronted with a paradox with regard to European airspace.
HungarianA légtér legfelső méterétől eltekintve a szkiff tele volt vízzel.
Except for the top meter or so, up here near the ceiling, the skiff was full of water.
HungarianHelyénvalónak tartom a légtér egyes részeinek mai megnyitását.
It is right that some parts of the airspace should be reopened today.
HungarianMinden oldalról az üres légtér szakadékai vették körül.
He was surrounded on all sides by chasms of empty air.
HungarianNagy problémát okoz az európai légtér töredezettsége, amely késéseket és rossz hatékonyságot okoz.
There are big problems caused by the fragmentation of the European airspace, which causes delays and inefficiency.
HungarianA múltban a légtér tagozódása miatt minden repülőút átlagosan 49 km-rel hosszabb volt a szükségesnél.
In the past, each flight has been an average of 49 km longer than necessary due to the fragmentation of airspace.
HungarianElőször a légtér lezárásáról és a koordinációról.
Firstly, as regards the ban on flights and coordination.
HungarianOtt már létezik a három vagy négy ország közötti együttműködés a légtér felső rétegére vonatkozóan.
There, cooperation between three or four countries in respect of the upper layer of the airspace is already in place.
HungarianElnök úr, a tavaly áprilisi vulkánkitörés eredményeképp az európai légtér számos szektorát le kellett zárni.
Mr President, the volcanic eruption last April resulted in the closure of many sectors of European air space.
Hungarian2012-ig fel fogja mérni az európai egységes légtér kialakításához kapcsolódó emberi tényezők integrációját.
It will assess the integration of human factors in the creation of the single European sky no later than 2012.
HungarianTehát elkezdődött a légtér fokozatos megnyitása, de ez természetesen a körülményektől és a természettől függ.
Airspace is therefore gradually being opened up, but this will naturally depend on the conditions and on nature.
HungarianAz ilyen típusú problémák kezelésekor, amikor a teljes légtér érintett, a nemzeti szintű megoldások nem hatásosak.
National solutions are not effective in dealing with these kinds of problems, which affect airspace globally.
HungarianA légtér e részleges megnyitására óriási szükség van, mert az izlandi hamu bevételtől fosztja meg a légitársaságainkat.
This reopening is desperately needed, I think, because the Icelandic ash is starving our airlines of cash.
HungarianKözös légtér létrehozása az EU és Grúzia között (
HungarianEz itt már korlátozott légtér.
This area has been declared restricted airspace.